Nacionalni program obuke za minimalno invazivnu kolorektalnu i analnu hirurgiju u KCS

U Kliničkom centru Srbije zvanično je otpočeo Nacionalni program obuke za minimalno invazivnu kolorektalnu i analnu hirurgiju (S-MICRAS) u Srbiji, koji za cilj ima unapređenje oblasti kolorektalne hirurgije u našoj zemlji kroz petogodišnji program edukacije za kolorektalne hirurge u laproskopiji do nivoa nezavisnosti u rutinskoj resekciji kolona.

Programom je predviđeno da profesor Amdžad Parvaiz (Amjad Parvaiz), jedan od najvećih svetskih stručnjaka u oblasti kolorektalne hirurgije, jednom mesečno dolazi u našu zemlju i tom prilikom, zajedno sa našim mladim lekarima, operiše pacijente ovom metodom.

Profesor dr Amdžad Parvajiz ove nedelje obavljao je operacije u KCS, uz asistenciju dr Džamila Ahmeda i dr Miljana Ćeranića.