Zabrana poseta u КCS

U cilju prevencije i kontrole širenja  respiratornih infekcija kod pacijenata hospitalizovanih na klinikama Кliničkog centra Srbije od 05.02.2019.godine uvodi se zabrana poseta.

Zabrana poseta pacijentima uvodi se na svim klinikama КCS.