Obaveštenje o radu poliklinike KCS

U Poliklinici od 15.05.2020. sprovode se dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske procedure i ambulantni pregledi.

Na glavnom i službenom ulazu u zgradu medicinska sestra/tehničar bezkontaktnim termometrom MERI TEMPERATURU PACIJENTIMA I OSOBAMA U PRATNJI. Potrebno je da svi pacijenti i osobe u pratnji imaju zaštitne maske. Sa pacijentom može da uđe SAMO JEDNA OSOBA U PRATNJI.

Osobe sa povišenom temperaturom ili simptomima respiratorne infekcije se smeštaju u prostor za izolaciju u Centralnom holu i poziva se služba za epidemiologiju.

U zgradu Poliklinike mogu da ulaze pacijenti sa ZAKAZANIM TERMINOM, sa odgovarajućim uputom iz Doma zdravlja, odnosno sa internim ili interkliničkim uputom. Ulaz u zgradu Poliklinike je DO 15 MINUTA PRE ZAKAZANOG TERMINA.

U glavnom holu medicinske sestre/tehničari pregledaju upute i usmeravaju pacijente ka službama u kojima će biti pregledani.

Pacijenti koji dolaze u Centar za medicinsku biohemiju (laboratorija) dobijaju redne brojeve u holu Poliklinike. Svakih 10 minuta omogućava se ulaz 30 pacijenata u čekaonicu laboratorije koristeći direktni ulaz u laboratoriju, desno od roto vrata.

Na ulazu u čekaonice stoji medicinska sestra/tehničar koja dezinfikuje ruke pacijentima I upućuje ih šalteru za evidentiranje, vodeći računa o PREPORUČENOM BROJU PACIJENATA U ČEKAONICI.

Navedena procedura se sprovodi u cilju sprečavanja transmisije virusa SARS-CoV-2 i zaštite pacijenata i osoblja Poliklinike.