Demant o informacijama o navodnoj zabrani dojenja na GAK-u

Moramo u potpunosti da demantujemo informacije koje su se pojavile u javnosti u vezi sa tim da je navodno zabranjeno dojenje na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS, što je netačno i nikako ne odgovara stvarnom stanju stvari.

Naime, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS je, kao najstarija i najveća ustanova ovog tipa na našim prostorima, oduvek snažno podržavala dojenje i afirmisala ga ne samo u okviru naše ustanove nego i šire u okviru čitave regije kroz veliki broj različitih aktivnosti.

Vezano za preporuke o dojenju kovid pozitivnih majki, naše preporuke se zasnivaju na preporukama Ministarstva zdravlja RS i Instituta za javno zdravlje "dr Milan Jovanović Batut", koje su bazirane na svetskim preporukama. Nažalost, saznanja o Covid 19 infekciji i uticaju na trudnicu, fetus i novorođenče tek svi stičemo tokom epidemije, pa se stoga i naše preporuke veoma često menjaju i usaglašavaju.

Preporuke su prilagođene zdravstvenom stanju majke i uslovima u kojima dete boravi, vodeći računa o ravnoteži između tendencije da se što pre i što efikasnije uspostavi dojenje, kao optimalan način ishrane, a da se pritom zdravstveno stanje majke i deteta ne ugrozi. 

Stoga, dojenje na našoj klinici ne samo da nije zabranjeno, već je i preporučljivo, uz uslov da kliničko stanje majke to dozvoljava i da su obezbeđeni neophodni epidemiološki uslovi.

Imajući to u vidu, u našem kao i većini porodilišta, najčešće se tokom perioda neposredno posle porodjaja majka opservira i podoj se uspostavlja onog momenta kad on ne ugrožava ni majku ni novorođenče. Ukoliko majka ima lakšu kliničku sliku, preporučije se dojenje, ali uz striktno poštovanje epidemioloških mera (pranje ruku i nošenje maske tokom podoja) .

Prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor KGA KCS

Prim. dr Tatjana Nikolić, neonatolog, pomoćnik direktora za neonatologiju

Prof. dr Saša Kadija, zamenik direktora klinike