Belgijski snimatelji na Klinici za kardiologiju KCS

Na Klinici za kardiologiju KCS u utorak 16. jula 2013. boraviće TV ekipa belgijske „MediAVentures“ televizije, koju je za potrebe narednog Kongresa u Amsterdamu (31. avgust – 4. septembar 2013.) angažovalo Evropsko udruženje kardiologa.

Jonatan Lyssens i Jihan Deneve snimiće tri interventne procedure kod bolesnika sa perikardnim izlivima za potrebe FOCUS sesije Invasive techniques in pericardial disease, koju će na predstojećem Evropskom kongresu kardiologa u Amsterdamu organizovati direktor Klinike za kardiologiju KCS, doc. dr Arsen Ristić.

Link na kome se nalazi program predstojećeg Evropskog kongresa kardiologa, gde se mogu videti i sadržaji najavljene sesije:http://www.escardio.org/congresses/esc-2013/Pages/welcome.aspx

 

(Medija centar, 15.juli, 2013.)