Zakonska regulativa

Zakon o pravima pacijenata 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti 

Instrukcije za primenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika