Обавештење о пријему дипл. инг. грађевинске/архитектонске струке, шефа магацина, ПР менаџера, и фактириста у радни однос на одређено време до 3 месеца

По основу конкурса објављеног на интернет страници Министарства здравља РС, на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 24.02.2017. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д.директора бр. 4069 oд 17. 03.17.године

Опширније...

Трансплантација плућа

Стални специфични интердисциплинарни конзилијум за трансплантацију плућа Клинике за пулмологију и Клинике за грудну хирургију

ОДЛУКА

о организовању Специфичног сталног интердисциплинарног конзилијума за процену болесника који су потенцијални кандидати за трансплантацију плућа на Клиници за пулмологију и Клиници за грудну хирургију Клиничког центра Србије

Опширније...

Национални центар за превенцију и контролу туберкулозе у Републици Србији

Одлуком Стручног савета КЦС бр. 2217 од 14.02.2017. године
Национални центар за превенцију и контролу туберкулозе у Републици Србији

Опширније...

Референтна здравствена установа за туберкулозу

Клиника за пулмологију је референтна здравствена установа за туберкулозу и стим у вези, за обављање послова примене, праћења и унапређења јединствене доктрине и методологије у превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитације у области заштите здравља од туберкулозе.

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за медицинске сестре/техничаре

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр.2722 од 24.02.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...