Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za medicinske sestre/tehničare

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br.2722 od 24.02.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom za doktore medicine

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br.2721 od 24.02.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do tri meseca

Na osnovu Odluke V.D.Direktora Kliničkog centra Srbije br.2723 od 24.02.2017. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme u trajanju do tri meseca, sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima, i to za:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije 23.01.2017. godine, a 25.01.2017. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.2712 od 23.02.2017 .godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za radna mesta za 4 zdravstvena radnika više stručne spreme i 7 zdravstvenih radnika srednje stručne spreme, izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...