Informacija o ugovorima koje je sklapao Klinički centar Srbije

Klinički centar Srbije nema zaključene ugovore sa preduzećima Medis pharma i Care Direct, niti sa nekim drugim preduzećima, čiji je predmet dostavljanje podataka o porodiljama.

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos lekara

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 12.09.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.14774 od 13.10.2016.godine izabrani:

Opširnije...

Obaveštenje o prijemu u radni odnos sestara

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 12.09.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D..Direktora br. 14775 od 13.10.2016. godine, u radni odnos na određeno vreme u trajanju od 3 meseca za 16 medicinskih sestara/tehničara izabrani sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 14132 od 28.09.2016. godine, a skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-7551/2016-01 od 26.08.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca i to:

Opširnije...