Pretraga

Facebook Image

Poslednje vesti

Akreditacija Klinike za ORL i MFH

U periodu od 23.11-25.11.2014.na Klinici za ORL i MFH KCS tim spoljašnjih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije vršiće procenu kvaliteta rada i sprovođenje akreditacijskih standarda kroz razgovore sa timovima zaposlenih, fokus grupe pacijenata,zaposlenih i partnera u cilju sticanja akreditacijske licence

Opširnije...

Obuka "Osnovi finansijskog upravljanja i kontrole"

Prema odredbama Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. Glasnik RS” br. 99/2011 i 106/2013), rukovodilac korisnika javnih sredstava je odgovoran za uspostavljanje, odžavanje i unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Opširnije...

Rezistentna arterijska hipertenzija - lečenje renalnom denervacijom

U Sali za kateterizaciju srca, na I spratu Poliklinike KCS održana je mini radionica posvećena lečenju rezistentne hipertenzije invazivnim putem metodom renalne denervacije, u čijem radu je učestvovao vodeći evropski stručnjak iz ove oblasti - Felix Mahfoud, Department of Internal Medicine III - Cardiology, Angiology, and Intensive Care, Saarland University Hospital, Homburg/Saar, Germany (Vice-Chairman Working Group “Heart and Kidney” German Society of Cardiology and German Society of Nephrology, Nucleus member of the Working Group on Interventional Treatment of Hypertension of the ESH)

Opširnije...