Zajedničke medicinske službe

Služba za ANESTEZIJU I REANIMACIJU

Organizaciono pripada Klinici za anesteziju i reanimaciju KCS.

  • Doc. dr Gordana Vlajković, načelnik
  • Dr Jovan Šćepanović
  • Dr Jasna Milićević
  • Prim. Dr Milica Stojanović - Denčić
  • Dr Anđelka Trivić

Služba za INTERNISTIČKE PREGLEDE

  • Dr Mirjana Čutović, specijalista interne medicine