Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
Pasterova 2, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011/361 5554, 366 3226
Fax: 366 3226
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radiološki kabineti su prostorno smešteni u zgradama 21 klinike/centra KCS.

Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je zdravstvena ustanova u kojoj se obavljaju visokospecijalizovane dijagnostičke i interventno-radiološke usluge, prvenstveno za stacionarne pacijente, a u okviru Poliklinike KC Srbije, u odsecima za ambulantno-polikliničku radiologiju i za ambulantne pacijente iz Beograda i Republike Srbije.
Odeljenje urgentne radiologije, koje se nalazi u okviru Urgentnog centra KCS, pruža radiološke usluge za sve hitne slučajeve 24 časa, svih 365 dana u godini.

Zakazivanje pregleda:
Zbog specifičnosti radioloških pregleda, u organizacionim jedinicama Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu, u kojima se obavljaju ambulantni pregledi pacijenata, isti se ne mogu zakazati telefonom već isključivo ličnim dolaskom.
Neophodno je da pacijent poseduje sledeće:
1. overenu zdravstvenu knjižicu
2. uput izabranog lekara (overen od strane lekarske komisije ukoliko pacijent nije osiguranik Filijale za Grad Beograd), i
3. nalaz lekara specijaliste koji zahteva određeni radiološki pregled
4. ostalu medicinsku dokumentaciju (nalaze lekara specijalista, rdg. snimke, CT snimke i sl.), vezano za dijagnostiku koja je prethodila zahtevanom radiološkom pregledu, a odnosi se na oboljenje zbog kojeg se zahteva pregled.

MSCT pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 10 – 12 h u odseku u kojem će MSCT pregled biti obavljen.
UZ pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 08 – 10 h u odseku u kojem će UZ pregled biti obavljen.
Zakazivanje MR pregleda centralnog nervnog sistema se može obaviti svakog radnog dana od 9 - 10 sati u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.
Ostali MR pregledi se mogu zakazati svakog radnog dana od 14 – 15 h u prostorijama Odeljenja magnetne rezonance.
U Odeljenju magnetne rezonance pregledi se zakazuju prema listi čekanja. Ovi pregledi se NE MOGU izvoditi kod pacijenata koji u organizmu imaju strano metalno telo.

ODELJENJE KLASIČNE RADIOLOGIJE
II sprat Poliklinika Kliničkog centra Srbije, soba 02.267
Zakazivanje – ambulantnih pregleda sa medicinskom dokumentacijom 8-12 h

1. Interventni ultrazvuk

-preproceduralni ultrazvuk-

       A) verifikacija indikacije za interventnoradiološku ciljanu proceduru (PTH,PTBD, nefrostoma...)

       B) ultrazvučni pregled patoloških šupljina pre punkcije

-postproceduralni ultrazvuk -

-kontrolni ultrazvuk -

       - kontrola pozicije drenažnih katetera (bilijarnih, nefrostomskih ...)

       - kontrola pozicije i dijametra stenta i plastičnih endoproteza

2. Color-duplex-scan

       -CDS karotidnih i vertebralnih arterija

       -CDS arterija i vena nogu

       -CDS arterija i vena ruku

       -CDS abdominalne aorte i ilijačnih arterija

3. Ultrazvučni pregled štitaste žlezde sa elastografijom

ORGANIZACIONA STRUKTURA

RUKOVODSTVO

  • Prof. dr Dragan Mašulović, Direktor Centra 3663076
  • Doc. dr Biljana Marković Vasiljković, zamenik direktora Centra 2657 700
  • Dr Aleksandar Radević, pomoćnik direktora Centra, 361 5554
  • Prof.dr Ruža Stević, pomoćnik direktora Centra, 366 3116
  • Branislav Homšek, Glavni rdg.tehničar Centra 3615554

ODELJENJE MAGNETNE REZONANCE
• Načelnik Odeljenja
Prof. dr Ružica Maksimović 3615554
• Glavni rdg. tehničar Odeljenja
Branislav Homšek 3615554

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog sistema
• Šef Odseka
Dr Dušan Damjanović 3615554
• Glavni rad. tehničar
Zoran Vojinović 3615554
2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa i lokomotornog sistema
• Šef Odseka
Dr Aleksandar Radević 3615554
• Glavni rad.tehničar
Goran Lekić 3615554
3. Odsek za primenu i razvoj naprednih dijagnostičkih tehnika
• Šef Odseka
Svetlana Gavrilović 3615554

ODELJENJE URGENTNE RADIOLOGIJE
• Načelnik Odeljenja
Dr Marko Kašiković 3662318
• Gl. rad. tehničar Odeljenja
Milena Stanković 366 2318, 366 2447

1. Odsek za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema
• Šef Odseka
Prim. dr sci.med Živorad Savić 3662318
• Glavni rad. tehničar
Marko Jovanović 3662318, 3662447
2. Odsek za dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa
• Šef Odseka
Dr Željko Mlađenović 3662318, 3662195
• Glavni rad. tehničar
Marija Đurićin 3662447, 3662318

ODELJENJE POLIKLINIČKE RADIOLOGIJE
• Načelnik Odeljenja
Prof. dr Dragan Mašulović 3663076
• Gl. rdg. tehničar Odeljenja
Dragiša Karabašević 3663226

1. Odsek interventne radiologije
• Šef Odseka
Prof.dr Dragan Mašulović 3663076
• Glavni rad. tehničar Odseka
Branko Milentijević 3663076
2. Odsek imidžing radiologije
• Šef Odseka
Dr Nemanja Menković 3663457
• Glavni rad. tehničar Odseka
Dragiša Karabašević 3663226
Kabinet CT dijagnostike 3663457
Kabinet ehotomografske dijagnostike 3663455, 3663401
3. Odsek za klasičnu radiologiju
• Šef Odseka
Dr sci. med. dr Vesna Vilendečić 011 366 3401                                                                
Glavni rad. tehničar Odseka
Svetlana Đorđević 3663338

ODELJENJE KLINIČKE RADIOLOGIJE
• Načelnik Odeljenja
Prof. dr Ruža Stević 3663494
• Glavni rad. tehničar Odeljenja
Sanja Knežević 3663102

1. Odsek digestivne radiologije
• Šef Odseka
Prof.dr Đorđije Šaranović 3663746
• Glavni rad. tehničar Odseka
Dragan Milić 3663746
2. Odsek kardiovaskularne radiologije
• Šef Odseka
Prim. dr Momčilo Čolić 3663680
• Glavni rad. tehničar Odseka
Biljana Đurevska 3663929
3. Odsek mišićno-skeletne radiologije
• Šef Odseka
Dr Goran Marinković 3663502
• Glavni rad. tehničar Odseka
Zoran Nježić 3663502
4. Odsek neuroradiologije
• Šef Odseka
Prim.dr.sci. med. Svetlana Milošević-Medenica 3662523
• Glavni rad.tehničar Odseka
Suzana Ćirić 3662537
Kabinet za neinvanzivnu radiologiju 3662523, 3064264, 3064215
Kabinet za invanzivnu i interventnu radiologiju 3662526
5. Odsek urogenitalne radiologije
• Šef Odseka
Doc. dr sci. med. Biljana Marković 2657700
• Glavni rad. tehničar Odseka
Zlatica Mušurinski 2657700
Kabinet radiologije u urologiji 2657700
Kabinet radiologije u ginekologiji 3663571
6. Odsek internističke radiologije
• Šef Odseka
Prof. dr Ruža Stević 3663494
• Glavni rad. tehničar Odseka
Sanja Knežević 3663494
Kabinet pulmoradiologije 3663494
Kabinet radiologije u alergologiji, imunologiji, hematologiji i gastroenterologiji 3663705
Kabinet endokrinološke radiologije 3639738, 3639739
Kabinet radiologije infektivnih bolesti 2683366 lok. 27