14.02.2018.

JN 07KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja sistema za evidenciju radnog vremena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 14KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge za sportske aktivnosti

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 24KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge kopnenog saobraćaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 56A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ro filmovi CARESTREAM
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 57A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje glukoze za aparat Contour plus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 58A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat Bactec 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 59K/2018 Javna nabavka Dozimetrijska merenja i kontrola radne sredine, lična dozimetrijska kontrola u zoni jonizujućeg zračenja i dr.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 60A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tečne podloge i reagensi za dijagnostiku tuberkuloze za aparat BACTEC MGIT
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 64A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal i reagensi za aparate proizvođača BRAHMS KRYPTOR
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

13.02.2018.

JN 51K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ezofagealne sonde za aparat CardioQ-ODM
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 53A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Kitovi za izradu fibrinskog lepka

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 54T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki sterilizatora i prateće opreme, proizvođača"GETINGE"
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 61K/2018 Javna nabavka Elektrode za cerebro-somatski neinvazivni oksimetar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 62K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za monitor za merenje hemodinamskih parametara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

8.02.2018.

JN 25T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučnih aparata različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 39T/2018 Javna nabavka Opšti završni građevinski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 46T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - brojača, proizvođača LKB
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 47A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat MULTIPLATE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 49A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ro filmovi FUJI
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

1.02.2018.

JN 02T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - skenera Somatom Definition, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 10T/2018 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija OP sala, intezivnih nega, MR, skenera i rentgena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 13TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja EKG aparata, monitora i EKG holtera, proizvođača Contec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 19KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Medicinski sitan inventar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 24T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki plazma sterilizatora, uređaja za dekontaminaciju prostora i prateće opreme proizvođača, "Johnson & Johnson"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 32T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - CO2 inkubatori različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.02.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.02.2018.

31.01.2018.

JN 16KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za EMNG i EEG aparate
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2018.


JN 19K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za stereotaksični prsten
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 20K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe ULTRAZVUČNOG NOŽA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 34A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za izvođenje hirurških intervencija u oftalmologiji za potrebe Klinike za očne bolesti, za dobra iz partija broj 2 i 3
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.02.2018.


JN 44A/2018 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.02.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.02.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.02.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.02.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.02.2018.
Izmena priloga 3 i 7 - 12.02.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.02.2018.

26.01.2018

JN 12TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Molersko farbarski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.01.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.01.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.01.2018.


JN 18T/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 26.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.02.2018.


JN 23A/2018 Javna nabavka Setovi za lipoferezu metodom DALI
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 29A/2018 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.02.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.02.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.02.2018.


JN 30K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Filteri za sepsu
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.02.2018.


JN 35A/2018 Javna nabavka Hirurški šavni materijal - stapleri
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.02.2018.


JN 36K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Prekrivači za grejanje pacijenata za aparat Mistral air
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.02.2018.


JN37K /2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi za grejanje krvi i krvne plazme
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.02.2018.


JN 38K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat PATHFAST
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 13.02.2018.


JN 40A/2018 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.02.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.02.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.02.2018.

17.01.2018.

JN 01T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - medicinske opreme proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.02.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.02.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.02.2018.


JN 07T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za hemodijalizu, proizvođača Fresenius
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda