Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
mart 2017
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

21.03.2017.

JN 112A/2017 Javna nabavka Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 123K/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za potrebe laboratorija Klinike za hematologiju, za dobra iz partija broj 27, 40, 50 i 59
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 134A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Sužbe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 24AM/2017 Javna nabavka male vrednosti Test za okultno krvarenje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN 133A/2017 Javna nabavka Potrošni materijal za izvođenje hirurških intervencija u oftalmologiji za potrebe Klinike za očne bolesti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 21TM/2017 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za stolarske radove
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 104K/2017 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 21.03.2017. 

JN 129K/2017 Javna nabavka Medicinske opreme: kreveti za JIN i JPIN
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

20.03.2017.

JN 120A/2017 Javna nabavka Zatvoreni sistemi za uzorkovanje krvi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 135A/2017 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača-Horiba/biohemija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 92T/2017 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2017.

JN 60K/2017 Javna nabavka Usluge organizovanja putovanja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 20TM/2017 Javna nabavka male vrednosti Molersko farbarski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN 125K/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Hemikalije i ostali potrošni materijal za genetske analize – za dobra iz partija broj 19 i 40
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

17.03.2017.

JN 119K/2017 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore „Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere „Covidien“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 142T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Sanacija i adaptacija operacionih sala za neurohirurgiju i mikrohirurgiju u Urgentnom centru
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.03.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 20.03.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 20.03.2017.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.03.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.03.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.03.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 20.03.2017. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.03.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 22.03.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 22.03.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 22.03.2017.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 22.03.2017. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.03.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.03.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.03.2017.

JN 93K/2017 Javna nabavka Usluga mobilne telefonije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 94T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki aparata za EKK, proizvođača Terumo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 99A/2017 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.03.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.03.2017.

14.03.2017.

JN 130A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Osteosintetski materijal za ortopediju, za dobra iz partija broj 14, 16, 17, 23 i 25
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 111A/2017 Javna nabavka Testovi za dijagnostiku HCV i genotipizaciju HIV infekcije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN 116A/2017 Javna nabavka Hirurški klipsevi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN 114A/2017 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.03.2017. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.03.2017.

13.03.2017.

JN 16T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - CTG aparata, proizvođača Nihon Kohden
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 107A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi i rastvori za aparat za kontinuiranu terapiju bubrežne insuficijencije Prismaflex
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 

JN 109A/2017 Javna nabavka Stimulator vagusnog nerva
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

8.03.2017.

JN 100T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki sterilizatora i prateće opreme, proizvođača GETINGE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.03.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.03.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.03.2017.


JN 132T/2017 Javna nabavka Elektrodizel agregat sa pratećim radovima i instalacijama
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.03.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.03.2017.