19.05.2017.

JN 39KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Usluga analiza na TOXOPLAZMA GONDII
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 46KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Usluge obuke za rad sa otvorenim izvorima jonizujućih zračenja - klasa poslova 1 i 2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.05.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.05.2017.


JN 62T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - pulsni oksimetari, BIS monitori i monitori za CSO, proizvođača Covidien
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 201T/2017 Javna nabavka Opšti završni građevinski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 211T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja računara (Pod aplikativnim programima)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 230A/2017 Javna nabavka Preparati za enteralnu ishranu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 233K/2017 Javna nabavka Potrošni materijal za ultrazvučni, visoko selektivni, aspiracioni aparat CUSA EXCEL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

17.05.2017.

JN 40KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Sanitarni pregledi zaposlenih
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 226A/2017 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal specifične namene za potrebe Klinike za urologiju, Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.05.2017. 
Izmena konkursne dokumentacije - 23.05.2017.


JN 231A/2017 Javna nabavka Potrošni materijal i reagensi za aparate proizvođača BRAHMS KRYPTON
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

16.05.2017.

JN 218K/2017 Javna nabavka Radna stanica za planiranje i verifikaciju na gama nožu, sa 4 stereotaksična prstena i dodacima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 197A/2017 Javna nabavka Osteosintetski materijal za potrebe Klinike za ORL i MFH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 

JN 70T/2017 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja servera
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.05.2017. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.05.2017.

JN 212T/2017 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja birotehničke opreme- fotokopir aparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN 234A/2017 Javna nabavka Hirurški šavni materijal - konci
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.05.2017. 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 24.05.2017.

15.05.2017.

JN 204T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Maquet
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.05.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.05.2017.

JN 35KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Setovi za respiratore i anesteziju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

11.05.2017.

JN 167T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - intraaortne balon pumpe, proizvođača Maquet
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.05.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.05.2017.


JN 219T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparat, proizvođača AGFA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 221A/2017 Javna nabavka Hemostatski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.05.2017. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.05.2017.


JN 222T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za EKK i aparati za autotransfuziju, proizvođača Sorin Group
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.05.2017.


JN 227K/2017 Javna nabavka Zdravstveni obrasci i drugi štampani materijal, korice istorije bolesti, kese za rendgen filmove, kutije za patohistološke pločice i kalupe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.05.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.05.2017.

JN 220T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - CR, kamere i film procesori, proizvođača AGFA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

10.05.2017.

JN 29KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.05.2017.


JN 209T/2017 Javna nabavka Filteri za klimatizaciju i ventilaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 173T/2017 Javna nabavka Filteri za aspiratore proizvođača 3A Healthcare, model Maxiaspeed
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 210T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja informacionog sistema MIMS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 215T/2017 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za kapnografe proizvođača Drager
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN 33TM/2017 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za stolarske radove
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda