8.12.2017.

JN 93KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar (frižider, šporet, pegla i sl.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 377T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - monitori, proizvođača Drager Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 492A/2017 Javna nabavka Reagensi za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 496T/2017 Javna nabavka Redovno održavanje, pregled, ispitivanje, servis i popravka:
- instalacija za dojavu požara
- aparata za gašenje požara i hidranata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 509T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki UZV aparata, proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

6.12.2017.

JN 341T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aspiratora, proizvođača Cheiron
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 484T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - CTG aparati, proizvođača Bistos
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 495T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.12.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.12.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.12.2017.


JN 507T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja skenera Aquilion CXL i Aquilion ONE, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

28.11.2017.

JN 88KM/2017 Javna nabavka male vrednosti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 92TM/2017 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 479A/2017 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 490A/2017 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.11.2017.

24.11.2017.

JN 438T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 464A/2017 Javna nabavka Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 470T/2017 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za OP mikroskope proizvođača Leica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 472A/2017 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.12.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.12.2017.


JN 494A/2017 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.12.2017.

22.11.2017.

JN 488A/2017 Javna nabavka Implanti u ortopediji – proteze kuka i kolena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog br. 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.11.2017.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.11.2017.


JN 91KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Kaiševi za humano vezivanje pacijenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.12.2017.

JN 474K/2017 Javna nabavka Potrošni materijal i instrumenti proizvođača RICHARD WOLF
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

17.11.2017.

JN 442T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - defibrilatora, proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 481T/2017 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Drager - Tehnički potrošni materijal za aparate za anesteziju, respiratore i monitore proizvođača Drager
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 482T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - EKG aparati, monitori, defibrilatori i EEG aparati, proizvođača Nihon Kohden
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 483T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki parnih autoklava,proizvođača "SYSTEC"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.12.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.12.2017.

16.11.2017.

JN 450T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki sistema za nadzor i procesno upravljanje energanom proizvođača Jokogava
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 463T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki sterilizatora i prateće opreme, proizvođača "GETINGE"
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 8.12.2017.

15.11.2017.

JN 435T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - motorni sistemi, proizvođača AESCULAP
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.11.2017.

JN 465A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Testovi za aparat Vitec 2
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 4.12.2017.


JN 467T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki opreme i instalacije za medicinske gasove
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

14.11.2017.

JN 404T/2017 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za privremeni pejsmejker proizvođača Medtronic
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 414T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV hirurški aspiratori, proizvođača Integra Lifesciences
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 90KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Novogodišnji paketići
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.11.2017.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.11.2017. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.12.2017.

9.11.2017.

JN 76KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Medicinski sitan inventar (laringoskopski set, TA aparati, stetoskopi, reanimacioni baloni, laboratorijski rešoi, i drugo)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.11.2017.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 30.11.2017. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2017.


JN 85KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Irigatori, bubrežnjaci, medicinske lopate i guske, plastični tasevi, špiritusne lampe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.11.2017.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 28.11.2017. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2017.


JN 445A/2017 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe histopatoloških laboratorija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.11.2017. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.11.2017. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.11.2017. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.12.2017.


JN 452T/2017 Javna nabavka Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.12.2017.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 6.12.2017.

JN 457A/2017 Javna nabavka Hirurški šavni materijal - konci
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.11.2017. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.11.2017. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.12.2017.