16.10.2017.

JN 407A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača IL i BECKMAN COULTER
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 421A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat MULTIPLATE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 412T/2017 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 16.10.2017.

13.10.2017.

JN 77AM/2017 Javna nabavka male vrednosti Aeracione cevčice
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.10.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.10.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.10.2017.


JN 79TM/2017 Javna nabavka male vrednosti Usluge ispitivanje kvaliteta vode
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.10.2017.


JN 82TM/2017 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja mašina za pranje podova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 360T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 423A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ORPHEE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Izmena konkursne dokumentacije - 17.10.2017.


JN 417A/2017 Javna nabavka Hirurški šavni materijal – mrežice
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 422A/2017 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Sale za kateterizaciju srca, Klinike za kardiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 424T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV za elastografiju, proizvođača Echosens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

3.10.2017.

JN 398K/2017 Javna nabavka Hirurški instrumenti i kontejneri za sterilizaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.10.2017.


JN 403A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.10.2017.

25.09.2017.

JN 326T/2017 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za monitore različitih proizvođača - Manžetne
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 378A/2017 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Radiometar

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 380A/2017 Javna nabavka Laboratorijski materijal za izoelektrično fokusiranje likvora iz seruma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 382A/2017 Javna nabavka Radiofarmaci za sintigrafska ispitivanja i dijagnostiku
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.10.2017.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.10.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.10.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.10.2017.


JN 387A/2017 Javna nabavka Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.10.2017.

22.09.2017.

JN 386A/2017 Javna nabavka Testovi za određivanje pankreasne elastaze
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 388A/2017 Javna nabavka Hemostatski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.10.2017. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.10.2017.


JN 389A/2017 Javna nabavka Elektrode za RF ablaciju (radionih igle)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 399K/2017 Javna nabavka Sanitetsko vozilo sa pratećom opremom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

14.09.2017.

JN 359T/2017 Javna nabavka Usluge interventnog održavanja termotehničkih instalacija u objektima i magistralnih vodova i deonica energetskog sistema Kliničkog centra Srbije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.10.2017.

JN 369A/2017 Javna nabavka Imunološki testovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.10.2017.


JN 371T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja informacionog sistema Infomedis
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

13.09.2017.

JN 366T/2017 Javna nabavka Mašinski potrošni materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 381T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - test opterećenja, proizvođača Quinton
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.10.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.10.2017.


JN 385K/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Zdravstveni obrasci i drugi štampani materijal, korice istorije bolesti, kese za rendgen filmove, kutije za patohistološke pločice i kalupe
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.09.2017. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "GRAFOKARTON" d.o.o. - 26.09.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "KOMAZEC" d.o.o. - 26.09.2017. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEHANOPRINT" d.o.o. - 27.09.2017.