26.04.2018.

JN 79T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 173A/2018 Javna nabavka Hirurški šavni materijal - konci
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 179A/2018 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Centra za nuklearnu medicinu, Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za hematologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7

25.04.2018.

JN 59TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja EKG aparata, proizvođača Contec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 60TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja -aparati za hemodijalizu, proizvođača Fresenius
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 65KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 168K/2018 Javna nabavka Usluge održavanja higijene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 186K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

24.04.2018.

JN 53TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Izrada tehničke dokumentacije za protivpaničnu rasvetu za objekat Klinike za ginekologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 64AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Test trake za ispitivanje urina
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 148K/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 24.04.2018.

JN 172A/2018 Javna nabavka Preparati za enteralnu ishranu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 175K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za radiotalasni nož proizvođača „ELLMAN“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

13.04.2018.

JN 57KM/2018 Javna nabavka male vrednosti RTG KASETE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 119T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Covidien (Puritan Benett, Airox)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.04.2018.

JN 139T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja štampača

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

12.04.2018.

JN 61AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Test za okultno krvarenje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.04.2018.


JN 133T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - brojača, proizvođača LKB
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 155T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - aparata za terapiju kiseonikom, aspiratori, trajne i torakalne drenaže, inhalatori, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.04.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.04.2018.

11.04.2018.

JN 34TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Rashladno sredstvo za čilere
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 35TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za rashladne sisteme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 58KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Termo trake, dijagnostički papir za EKG, EEG, UZ i druge medicinske uređaje

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 63K/2018 Javna nabavka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.04.2018.


JN 141K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške jedinice ERBE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 147A/2018 Javna nabavka Sredstva za dezinfekciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.04.2018.


JN 154K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.04.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.04.2018.

5.04.2018.

JN 93K/2018 Javna nabavka Usluga mobilne telefonije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.04.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.04.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.04.2018.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.04.2018.

JN 130K/2018 Javna nabavka Lična zaštitna sredstva
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 135T/2018 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja birotehničke opreme - fotokopir aparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.04.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.04.2018.

JN 136A/2018 Javna nabavka Kontrolni materijal za biohemijske, hematološke, imunohemijske analizatore i automatske koagulometre
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.04.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.04.2018.

JN 143T/2018 Javna nabavka Sijalice za OP lampe, mikroskope, izvore hladnog svetla
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.04.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.04.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.04.2018.

JN 153A/2018 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 26.04.2018.


JN 160A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku ZAVOJNI MATERIJAL, za dobra iz partija broj 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.04.2018.

JN 161K/2018 Javna nabavka Nabavka softvera za zdravstveni informacioni sistem i budžetsko računovodstvo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.04.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.04.2018.

4.04.2018.

JN 14T/2018 Javna nabavka Radovi na održavanju, servisiranju i popravci stacionarnih sistema za besprekidno napajanje i složeni poslovi u elektrotehnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 15T/2018 Javna nabavka Radovi na održavanju, servisiranju i popravci mobilnih sistema za besprekidno napajanje UPS do 3000VA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 55KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za potrebe neonatologije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.04.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.04.2018.

3.04.2018.

JN 51KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Reprezentacija bezalkoholna pića, šećer, kafa, čajevi i hrana
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.04.2018.
Odluka o dodeli ugovora - 24.04.2018.

JN 52KM/2018 Javna nabavka male vrednosti TEHNIČKA SO (tabletirana i rasuta)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.04.2018.

JN 54KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za krio banku
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Izmena konkursne dokumentacije - 5.04.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.04.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 23.04.2018.

JN 120T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki parnih autoklava, proizvođača "SYSTEC"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 140A/2018 Javna nabavka Osteosintetski materijal za potrebe Klinike za ORL i MFH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora

JN 152T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparati proizvođača Samsung Medison
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.04.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.04.2018.

28.03.2018.

JN 50TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - neonatalnih inkubatora i lampe za fototerapiju beba, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.04.2018.


JN 104T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - magnetne rezonance, proizvođača SIEMENS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 105T/2018 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Drager - višekratni tehnički potrošni materijal za monitore Infinity serije (SpO2 senzori i produžni kablovi), aspiratore i inkubatore
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.04.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.04.2018.

JN 146A/2018 Javna nabavka Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.04.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.04.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.04.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.04.2018. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 5.04.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 23.04.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 23.04.2018.
Obaveštenje ponuđačima o odluci Republičke komisije - 25.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.04.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.04.2018.

22.03.2018.

JN 41T/2018 Javna nabavka Adaptacija odeljenja intenzivne nege na Klinici za grudnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.04.2018.

JN 92K/2018 Javna nabavka Usluga operatera za prikupljanje i transport citostatskog i hemijskog otpada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 129A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7

JN 131K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe laboratorija Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 17.04.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.04.2018.