1.07.2020.

JN KM79/2020 Javna nabavka male vrednosti Klima uređaji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "USPON DOO Čačak" - 31.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „UNA-TRADE DOO Blace“ - 7.08.2020.

JN KM91/2020 Javna nabavka male vrednosti RTG kasete
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.09.2020.

JN KM94/2020 Javna nabavka male vrednosti Kasko osiguranje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.07.2020.

JN KM95/2020 Javna nabavka male vrednosti TEHNIČKA SO (tabletirana i rasuta)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.07.2020.

JN K239/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za EMNG i EEG aparate
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDIAL GROUP“ d.o.o. - 24.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „METRECO“ d.o.o. - 24.09.2020.

JN K248/2020 Javna nabavka Potrošni materijal i laparoskopski instrumenti za motorne sisteme proizvođača Aesculap
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.08.2020.

JN K254/2020 Javna nabavka Informaciona oprema (računari, štampači telekomunikaciona oprema, kopir aparati, telefoni i dr.)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ”OBLAK TEHNOLOGIJE“ d.o.o. - 19.08.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 19.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ”USPON“ d.o.o. - 20.08.2020.

JN A298/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za laparoskopiju i torakoskopiju - Urgentni centar, Klinika za urologiju Klinika za digestivnu hirurgiju, Klinike za ginekologiju i Klinika za grudnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 24.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.

30.06.2020.

JN TM76/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.

JN TM77/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - štampači RTG filmova, Codonics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.07.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.07.2020.

JN TM80/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - neonatalni inkubatori i lampe za fototerapiju beba, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.07.2020.

JN KM90/2020 Javna nabavka male vrednosti Pečati i natpisne table
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.07.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.07.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.07.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 24.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu „SZTKR SISTEM CD Momčilović Dragoljub preduzetnik - 3.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ELEKTRA - 4.08.2020.

JN KM93/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge registracije vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.07.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.07.2020.

JN T255/2020 Javna nabavka Usluge održavanja – EKG aparati i holteri ekg i kp, proizvođača Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 26.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 - 1.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 - 1.09.2020.

26.06.2020.

JN TM78/2020 Javna nabavka male vrednosti Alat
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 29.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.07.2020.

JN TM82/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, monitori i ergospirometar, proizvođača Schiller
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.07.2020.

JN TM84/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja opreme za bezbednost i zdravlje na radu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.07.2020.

JN TM87/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - vage, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 29.07.2020.

JN AM88/2020 Javna nabavka male vrednosti CO2 absorber soda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.07.2020.

JN T246/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - gama kamera E.cam, proizvođača Siemens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.07.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.07.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.07.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.07.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 20.07.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 2 - 20.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 2 - 20.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava 2 - 20.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 26.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.09.2020.

JN T247/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparati, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.07.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.07.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.07.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 28.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.09.2020.

25.06.2020.

JN TM73/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja antidekubitabilnih dušeka na bolničkim krevetima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.07.2020.

JN T221/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - CO2 inkubatori, različitih proizvođača

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.08.2020.


JN T222/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparat za razbijanje kamena u bubregu, proizvođača Dornier
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.07.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.07.2020.

JN K225/2020 Javna nabavka Medicinski sitan inventar (laringoskopski set, TA aparati, stetoskopi, reanimacioni baloni, laboratorijski rešoi i drugo)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 12.08.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 28.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ACOMA"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ENGEL"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "UNIFARM MEDICOM" d.o.o. - 16.09.2020.

JN T229/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za EKK i aparati za autotransfuziju, proizvođača LivaNova (Sorin Group)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.06.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.08.2020.

JN T252/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučnih aparata, proizvođača Zonare
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 31.07.2020.

JN A253/2020 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 17.07.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.07.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 30.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOL S d.o.o. - 30.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALINOS PHARM d.o.o. - 31.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 3.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 4.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 7.08.2020.

24.06.2020.

JN A240/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman AV malformacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARM d.o.o. - 21.07.2020.


JN T243/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.06.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 22.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.07.2020.

JN A249/2020 Javna nabavka Osteosintetski materijal za ortopediju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.06.2020.
Model ugovora - 30.06.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAKLER d.o.o. - 4.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu NARCISSUS d.o.o. - 5.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ORTOKON d.o.o. - 11.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NARCISSUS d.o.o. - 11.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 18.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 2 - 29.10.2020.


JN T251/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparati, proizvođača Visaris
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 31.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.09.2020.

JN K258/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju - Set za aparat za „High Flow“ terapiju
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 29.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.07.2020.

JN A265/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 10.07.2020.

23.06.2020.

JN A211/2020 Javna nabavka Hirurški šavni materijal - konci
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 16.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ETICON d.o.o. - 30.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ETICON d.o.o. 2 - 10.11.2020.  

JN T217/2020 Javna nabavka Usluge održavanja parnih sterilizatora proizvođača MMM

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 29.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.08.2020.


JN T218/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki vodenih kupatila, proizvođača Biosan Grant
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.


JN K236/2020 Javna nabavka Kancelarijski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.06.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 12.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "FIDUCIA 011"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "IVAĐO"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEHANOPRINT"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO" d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TG COMMERCE"d.o.o. - 16.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "VELEBIT"d.o.o. - 16.09.2020.

JN A241/2020 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 13.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 d.o.o. - 28.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 30.07.2020.

JN K245/2020 Javna nabavka Sterilni zaštitni prekrivači za operacione mikroskope

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 23.07.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 23.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „GALEN-FOKUS“ d.o.o. - 13.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS“ d.o.o. - 13.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „SN MEDIC“ d.o.o. - 13.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „STIGA“ d.o.o. - 13.08.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 13.08.2020.

JN A257/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski gasovi - Paletloks sa tečnim medicinskim kiseonikom od 1000 litara (920 kg) za potrebe Klinike za infektivne i tropske bolesti
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 29.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MESSER TEHNOGAS“ a.d. - 29.06.2020.

22.06.2020.

JN K224/2020 Javna nabavka Sredstva za održavanje higijene i antistatik podova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.07.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „B2M“ d.o.o. - 2.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „GT HEMIJA“ d.o.o. - 2.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „HELENA GRAF“ d.o.o. - 2.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „HEMOPRODUKT“ d.o.o. - 2.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MASTER CLEAN EXPRESS“ d.o.o. - 2.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MCO“ d.o.o. - 2.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „NATALY DROGERIJA TR“ - 2.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „SECUT ONE“ d.o.o. - 2.09.2020.

JN A230/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za rotacioni tromboelastometar ROTEM
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 9.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.07.2020.

JN T242/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Nabavka tehničkog potrošnog materijala za sterilizatore proizvođača "GETINGE“

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 8.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.07.2020.

18.06.2020.

JN TM67/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - laboratorijska oprema proizvođača Thermo Scientific
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.07.2020.

JN TM70/2020 Javna nabavka male vrednosti Rashladno sredstvo za čilere

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.07.2020.


JN T231/2020 Javna nabavka Filteri za klimatizaciju i ventilaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 7.08.2020.


JN T232/2020 Javna nabavka Energenti - gorivo za vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 28.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.08.2020.

JN K244/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za sterilizaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.06.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.06.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.06.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.06.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ARROWPACK" d.o.o. - 1.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "DND COMMERCE" d.o.o. - 1.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MAKLER" d.o.o. - 1.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PROMEDIA" d.o.o. - 1.09.2020.

16.06.2020.

JN TM62/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - infuzione i perfuzione pumpe, proizvođača Medcaptain Medical Technology
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 24.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.07.2020.

JN TM63/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge fizičko hemijskog i bakteriološkog ispitivanja vode (hemodijaliza, demi postrojenja)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.07.2020.

JN TM66/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti sa izdavanjem revizionog lista od strane imenovanog tela
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.06.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.06.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 22.06.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.07.2020.

JN TM69/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja i popravki reversnih osmoza, proizvođača "GAMBRO"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2020.

JN T207/2020 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 16.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2020.

JN T209/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki mašina za šivenje
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 30.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.06.2020.

JN K223/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore "Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere „Covidien“

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.07.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 27.07.2020.

JN T227/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja-plazma sterilizatora proizvođača Humanmeditek
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.06.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.

JN T228/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki aparata za sterilizaciju, termostatiranje, pranje, dezinfekciju i pakovanje, pripremu vode, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 24.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.08.2020.

5.06.2020.

JN TM57/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - neonatalni inkubatori i UV lampe, proizvođača MTS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 22.06.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 29.06.2020.

JN K212/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Prekrivači za grejanje pacijenata za aparat Mistral air

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 24.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2020.

JN K213/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ezofagealne sonde za aparat CardioQ-ODM
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 24.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2020.


JN K214/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi za aparate za grejanje krvi i krvne plazme
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 24.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.07.2020.


JN A215/2020 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.06.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 6.07.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 14.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HEMTEK LAB d.o.o. - 16.07.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NOVOS d.o.o. - 22.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 28.07.2020.

JN K219/2020 Javna nabavka Usluge održavanja Softvera za zdravstveni informacioni sistem Kliničkog centra Srbije - Softver Heliant Health
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.06.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.07.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 24.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.07.2020.

JN K220/2020 Javna nabavka Usluge održavanja poslovnog informacionog sistema NextBiz
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.07.2020.

29.05.2020.

JN TM58/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja- laminarne komore i CO2 inkubatori, proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 16.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 16.06.2020.


JN K103/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za radiotalasni nož proizvođača „ELLMAN“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.07.2020.

28.05.2020.

JN KM47/2020 Javna nabavka male vrednosti Pečati i natpisne table
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.06.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.06.2020.


JN KM56/2020 Javna nabavka male vrednosti Filteri za sukciju-aspiraciju za mobilni aspirator „Victoria“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2020.

JN T198/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - medicinska oprema proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Labena d.o.o. - 28.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu - 28.07.2020.

JN A201/2020 Javna nabavka RADIOFARMAK: FDG od 125mCi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.07.2020.

JN A202/2020 Javna nabavka Zavojni materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 22.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ECOTRADE BG d.o.o. - 29.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 30.06.2020.

JN K206/2020 Javna nabavka Ambalaža za zbrinjavanje medicinskog otpada

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 23.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.