28.02.2020.

JN K84/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat PATHFAST
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2020.

JN K89/2020 Javna nabavka Zdravstveni obrasci i drugi štampani materijal, korice istorije bolesti, kese za rendgen filmove, kutije za patohistološke pločice i kalupe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A102/2020 Javna nabavka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 28.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.03.2020.

27.02.2020.

JN KM16/2020 Javna nabavka male vrednosti Set germanijumskih fantoma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020.

JN AM24/2020 Javna nabavka male vrednosti Laboratorijski materijal za izoelektrično fokusiranje likvora iz seruma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.

JN AM29/2020 Javna nabavka male vrednosti Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2020.

JN T93/2020 Javna nabavka Usluge održavanja ventilacione opreme, razvoda fluida i mašinska obrada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A98/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za izmenu plazme marke GAMBRO plazma filtri sa linijama TPE 2000

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.03.2020.

JN A101/2020 Javna nabavka Reagensi za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 23.03.2020.

JN A105/2020 Javna nabavka Specifični potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena priloga 6 - 5.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 25.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 3.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAR MEDICA d.o.o. - 3.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VICOR d.o.o. - 3.04.2020.

26.02.2020.

JN TM25/2020 Javna nabavka male vrednosti Molersko farbarski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.03.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 31.03.2020.


JN TM26/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za stolarske radove
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.03.2020.

JN T92/2020 Javna nabavka Usluge održavanja pumpi i elektromotora u TT instalacijama
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 3.04.2020.

JN A106/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena priloga 6 - 2.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 3.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 3.04.2020.

25.02.2020.

JN T79/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.03.2020.

JN A109/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.

24.02.2020.

JN TM27/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja- laminarne komore i CO2 inkubatori, proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.03.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2020.


JN A87/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za endovaskularni tretman IK aneurizmi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 24.03.2020.

JN T91/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - aparat za kompjuterizovano vidno polje i sistem za optičku koherentnu tomografiju proizvođača, Optopol Techn. S.A

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020.


JN A95/2020 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020.


JN T97/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.03.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.03.2020.

14.02.2020.

JN KM19/2020 Javna nabavka male vrednosti TEHNIČKA SO (tabletirana i rasuta)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.03.2020.


JN TM20/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aspiratora, proizvođača Medela
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.03.2020.

JN TM22/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Trismed
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.03.2020.

JN A65/2020 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 18.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 30.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ELITECH SR d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 1.04.2020.

JN A68/2020 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3, 6 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 26.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.02.2020.
Izmena priloga 3, 6, 7 - 26.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.03.2020. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 17.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 23.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020. 
Odluka o izmeni odluke o zaključenju okvirnog sporazuma - 27.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu AMICUS SRB d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu IVEX d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LAYON d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MEDI RAY d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu OMNI MEDIKAL d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ORTHOAID d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu TELEMED d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu UNIFARM MEDICOM d.o.o. - 30.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu DENTA BP PHARM d.o.o. - 31.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu VICOR d.o.o. - 31.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 1.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 1.04.2020.

JN T73/2020 Javna nabavka Usluge održavanja instalacije klimatizacije, vodeni i vazdušni deo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.03.2020.

JN A76/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tečne podloge i reagensi za dijagnostiku tuberkuloze za aparat BACTEC MGIT

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020.

JN A85/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACTEC 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 9.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.03.2020.

JN T90/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - skeneri CXL I One, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.03.2020.

13.02.2020.

JN A58/2020 Javna nabavka Rendgen materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 4.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MARK MEDICAL d.o.o. - 5.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SANOMED d.o.o. - 5.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOLASER d.o.o. - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TIM Co d.o.o. - 10.03.2020.

JN K60/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 16.03.2020.

JN K71/2020 Javna nabavka Elektrode za cerebro-somatski neinvazivni oksimetar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2020.

JN K72/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za monitor za merenje hemodinamskih parametara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Појашњење конкурсне документације - 12.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 24.03.2020.

JN T78/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, EKG aparati, monitori, defibrilatori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 25.03.2020.

JN K96/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Lična zaštitna oprema
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.03.2020.

12.02.2020.

JN A67/2020 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 26.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 26.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 26.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 26.03.2020.

JN A69/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Stago

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 2.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.03.2020.


JN A70/2020 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Centra za nuklearnu medicinu, Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.02.2020.
Izmena priloga 6 - 19.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.03.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.03.2020.

JN A74/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Sysmex
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.03.2020.

JN A75/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ORPHEE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.03.2020.

11.02.2020.

JN KM17/2020 Javna nabavka male vrednosti Dušeci za bolesničke krevete i antidekubitalni dušeci, jastuci i ćebad
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „STILEX“ d.o.o. - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „TEKIG-VELETEKS“ d.o.o. - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „ENGEL“ d.o.o. - 17.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 17.03.2020.


JN K49/2020 Javna nabavka Angažovanje po osnovu ugovora o delu i ugovora o autorskom delu – 1 lekara specijalistu - opšte hirurgije – veštak za oblast hirurgije i traumatologije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.03.2020.


JN K62/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške jedinice „ERBE“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.03.2020.

JN T64/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki plazma sterilizatora, uređaja za dekontaminaciju prostora i prateće opreme proizvođača, "Johnson & Johnson"

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.03.2020.

JN A83/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.02.2020.

3.02.2020.

JN AM12/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za potrebe Klinike za dermatovenerologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.02.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.02.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 24.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 011 MEDICAL GROUP d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN-FOKUS d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ProMedia d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Superlab d.o.o. - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TRIVAX VV d.o.o. - 2.03.2020.

JN K33/2020 Javna nabavka Ostalo (kolica razna, oprema za distributivne kuhinje po Klinikama)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.03.2020.

JN T46/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.03.2020.

JN A54/2020 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.02.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.02.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.02.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.02.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 4.03.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 4.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS d.o.o. - 6.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM – 3 d.o.o. - 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA d.o.o. - 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMIX d.o.o. - 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 11.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MERCK d.o.o. - 12.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PFIZER d.o.o. - 12.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. - 12.03.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 17.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC d.o.o. - 18.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AURORA 2222 d.o.o. - 18.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 2 - 18.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDIKUNION d.o.o. - 19.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 20.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHARMA SWISS d.o.o. - 24.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 24.03.2020. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 1.04.2020.

JN A56/2020 Javna nabavka Setovi za lipoferezu metodom DALI

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.03.2020.