10.12.2019.

JN KM139/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal (kivete) proizvođača „HORIBA”
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 9.01.2020.

JN KM144/2019 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar (frižider, šporet, pegla i sl.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.01.2020.

JN KM147/2019 Javna nabavka male vrednosti NAMEŠTAJ
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 23.12.2019.

JN K499/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za patohistologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.01.2020.

JN A510/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o. - 22.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Velexfarm d.o.o. - 22.01.2020.


JN T513/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - skeneri CXL I One, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 24.01.2020.

JN A518/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACT ALERT 3D

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 24.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.01.2020.

6.12.2019.

JN T501/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Nabavka rezervnog dela, transezofagusne ultrazvučne sonde za ultrazvučni aparat Vivid E9 XD Clear proizvođača Ge Healthcare
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.12.2019.

JN T503/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki vodenih kupatila, proizvođača Biosan Grant
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.01.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 17.01.2020.

JN T504/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja- perfuzionih pumpi, proizvođača Codan Argus AG

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 13.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.01.2020.

JN A506/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Elektrode za aparat – Cardio Screen
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.12.2019.

JN A509/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku MIKROBIOLOŠKE PODLOGE ZA APARAT BACTEC 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.01.2020.

JN T512/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Adaptacija prostora za smeštaj RTG aparata za potrebe Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 13.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2019.

4.12.2019.

JN TM140/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja pulsni oksimetar, proizvođača Masimo Corporation
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.01.2020.

JN TM141/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - laringoskopi, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.12.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1612.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN TM143/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - etaloniranje laboratorijske merne opreme

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 24.12.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 31.12.2019.


JN T463/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - elektrokauteri, testere za sečenje gipsa i laparoskopski stubovi, proizvođača Erbe i Tekno
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.12.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.12.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.12.2019.

JN T495/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - monitori i defibrilatori, proizvođača Mindray

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020.

JN A511/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ro filmovi CARESTREAM
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.12.2019.

26.11.2019.

JN KM126/2019 Javna nabavka male vrednosti Metalni vodič za biopsijsku iglu na sondi proizvođača BK Medical
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.12.2019.

JN KM133/2019 Javna nabavka male vrednosti Laboratorijski potrošni materijal (hemikalije, staklo i dr.) za potrebe laboratorija u KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.12.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.12.2019.

JN KM136/2019 Javna nabavka male vrednosti Novogodišnje poklon čestitke
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.12.2019.

JN T475/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EEG, EMG aparati, proizvođača Natus i EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Mortara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.12.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 8.01.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 20.01.2020.

JN T485/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Inomed i Meditech (Usluge održavanja - EKG aparati i monitori proizvođača Inomed)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 17.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.01.2020.

JN A488/2019 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HEMTEK LAB d.o.o. - 25.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 30.12.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 31.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALABOR SRB d.o.o. - 31.12.2019.

JN K490/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Motorni sistem sa pripadajućom opremom za potrebe neurohirurgije Urgentnog centra

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.12.2019.

JN T494/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja – UZV aparata, proizvođača Philips
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.01.2020.

25.11.2019.

JN TM129/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja špric pumpe, proizvođača Medima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN TM135/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja opreme za bezbednost i zdravlje na radu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2019.

JN T474/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Nabavka tehničkog potrošnog materijala za sterilizatore proizvođača "GETINGE“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN T476/2019 Javna nabavka Usluge održavanja rashladnih agregata i uređaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.01.2020.

JN T477/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije tehničkog prostora za smeštaj i nabavku dizel agregata i sistema medicinskih gasova i adaptacija postojeće podrumske tehničke prostorije na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u ulici Vojvode Milenka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN T478/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - motorni sistemi, proizvođača AESCULAP
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.11.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.11.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.12.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.01.2020.

JN T484/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki uređaja za dubinsko zamrzavanje do -800C
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 6.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.01.2020.

21.11.2019.

Predhodno obaveštenje Apoteka 1
Predhodno obaveštenje Apoteka 2
Predhodno obaveštenje Apoteka 3
Predhodno obaveštenje Apoteka 4

JN TM127/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja BERA uređaja model ICS Chartr EP 200, proizvođača GN Otometrics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.11.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.12.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 6.12.2019.

JN TM134/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - infuzione pumpe, proizvođača Guangzhou Huaxi Medical Sc.Techn.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 12.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.12.2019.

JN T479/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - endoskopi, proizvođača Pentax
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.01.2020.

JN T480/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za EKG monitore i defibrilatore proizvođača Nihon Kohden i respiratore, proizvođača Hamilton
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 6.01.2020.

JN A487/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOSTENT d.o.o. - 20.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 31.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AUSTRO LINE d.o.o. - 31.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 31.12.2019.