14.11.2019.

JN T457/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, proizvođača Samsung Medison
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T462/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki aparata za sterilizaciju, termostatiranje, pranje, dezinfekciju i pakovanje, pripremu vode, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.12.2019.

8.11.2019.

JN K406/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 98-3 (Digitalni angiografski aparat premijum klase)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.11.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.11.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.11.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.11.2019.
 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 2.12.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.12.2019.


JN T458/2019 Javna nabavka Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 5.12.2019.

JN T461/2019 Javna nabavka Građevinski radovi na sanaciji objekta Klinike za infektivne i tropske bolesti „ Prof. dr Kosta Todorović“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 28.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.12.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.12.2019.

JN A468/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 6 i 7
Odluka o dodeli ugovora - 28.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 28.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Adoc d.o.o. - 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INPHARM Co. d.o.o. - 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Merck d.o.o - 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Medica Linea Pharm d.o.o. - 10.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Unifarm Medicom d.o.o. - 10.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o. - 11.12.2019.


JN A469/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 12.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2019.

JN A471/2019 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 2.12.2019.

7.11.2019.

JN TM122/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluga operatera za zbrinjavanje laboratorijskog otpada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.12.2019.


JN TM123/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - terapeutske opreme, proizvođača Proxima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.12.2019.

JN TM124/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja pulsni oksimetar, proizvođača Masimo Corporation
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 26.11.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.12.2019.

JN TM125/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparati za fako i vitrektomiju, proizvođača Alcon
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 25.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.11.2019.

JN T433/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 7.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 18.11.2019.

JN K459/2019 Javna nabavka Ostalo (kolica razna, oprema za distributivne kuhinje po Klinikama)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.11.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 18.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.12.2019.

6.11.2019.

JN T452/2019 Javna nabavka Usluge održavanja parnih sterilizatora, proizvođača „MMM“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T455/2019 Javna nabavka Usluge održavanja telefonskih centrala

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A456/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 6.12.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.12.2019.

5.11.2019.

JN TM117/2019 Javna nabavka male vrednosti Rasklopiva nosila sa točkovima za sanitetska vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.11.2019.

JN A444/2019 Javna nabavka Hirurški šavni materijal – mrežice

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 9.12.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 9.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 12.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 12.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 13.12.2019.

JN T446/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki za 59 toplotnih podstanica KCS, proizvođača „DANFOSS”
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.11.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 29.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 29.11.2019.

JN T453/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - automatski injektori, proizvođača Bayer
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.11.2019.

JN T454/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - mamograf, proizvođača IMS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.11.2019.

31.10.2019.

JN TM118/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge fizičko hemijskog i bakteriološkog ispitivanja vode (hemodijaliza, demi postrojenja)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.11.2019.


JN TM119/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja opreme za bezbednost i zdravlje na radu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 18.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.11.2019.


JN TM121/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Comen
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.11.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 25.11.2019.


JN T442/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - pulsni oksimetari, BIS monitori i monitori za CSO i aparata za mehaničku prevenciju venskog tromba, proizvođača Covidien
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.11.2019.


JN T449/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za terapiju kiseonikom, aspiratori, trajne i torakalne drenaže, inhalatori, proizvođača Dreger
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.11.2019.

25.10.2019.

JN K434/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 90-1 (Neuromonitoring)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.12.2019.

JN T438/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Breas

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 11.12.2019.


JN A443/2019 Javna nabavka Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.12.2019.

JN T445/2019 Javna nabavka Prenos bolničke arhive, medicinske opreme i inventara

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 9.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Miodrag Brkić, preduzetnik SAR MB TIM partija 1 - 12.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Miodrag Brkić, preduzetnik SAR MB TIM partija 4 - 12.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Miodrag Brkić, preduzetnik SAR MB TIM partija 5 - 12.12.2019.  
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Miodrag Brkić, preduzetnik SAR MB TIM partija 7 - 12.12.2019.  


JN K451/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 20.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 11.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BL VISION EXPERTS d.o.o. - 11.12.2019.

15.10.2019.

JN KM105/2019 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar (frižider, šporet, pegla i sl.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 5.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 5.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "TISAB" d.o.o. - 25.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "USPON" d.o.o. - 25.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "PME"d.o.o. - 29.11.2019.


JN TM112/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparat za merenje koštane mase, proizvođača Hologic
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 5.11.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.11.2019.

JN KM113/2019 Javna nabavka male vrednosti Lična zaštitna sredstva

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 4.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.11.2019.

JN T427/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - OP stolovi i hidraulične stolice, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.10.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.11.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 26.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 9.12.2019.

JN K430/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za izvođenje procedura stereotaksične radioterapije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.11.2019. 
Delimična odluka o dodeli ugovora - 3.12.2019.

11.10.2019.

JN TM111/2019 Javna nabavka male vrednosti Obeležavanje (obnavljanje obrisane i istrošene, horizontalne signalizacije) požarnih puteva u krugu KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.11.2019.

JN KM114/2019 Javna nabavka male vrednosti Identifikacione tračice za bebe i odrasle
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.11.2019.

JN T423/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - terapeutska oprema, proizvođača EMS

Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 5.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.11.2019.


JN T425/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za monitore, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T426/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - monitori, proizvođača Drager Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.11.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.11.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.11.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 13.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 2.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 10.12.2019.

JN A431/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.10.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.10.2019.
Izmena priloga 3 i 7 - 22.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.11.2019. 
Odluka o dodeli ugovora 2 - 19.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru APTUS d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. – 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FARMALOGIST d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru LAYON d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDTRONIC SRBIJA d.o.o. – 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SINOFARM d.o.o. - 29.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNIFARM MEDICOM d.o.o. - 29.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 2.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 2.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. - 2.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 2.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TT MEDIK d.o.o. - 2.12.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 3.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ARENA MEDING d.o.o. - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PAROCO d.o.o. - 4.12.2019.

4.10.2019.

JN K415/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 94-2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru IVEX d.o.o. Beograd - 5.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu - 5.12.2019.


JN K417/2019 Javna nabavka Medicinska i IT administrativna oprema uz radioterapijski aparat za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela ("iks nož"), sa pratećom opremom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.10.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.10.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke „SIEMENS HEALTHCARE“ d.o.o. – 26.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDICOM“ d.o.o. - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „OBLAK TEHNOLOGIJE“ d.o.o. - 4.12.2019.

JN A422/2019 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 4.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 4.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 4.11.2019.