8.05.2020.

JN KM21/2020 Javna nabavka male vrednosti Hemijska sredstva za tretman vode u sistemu grejanja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 25.05.2020. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 29.05.2020.

JN A195/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje aktivnog vremena koagulacije za aparate MEDTRONIC ACT II i ACT PLUS

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.06.2020.