Poliklinika

Višegradska 26,11000 Beograd, Republika Srbija
Тel: 011/3617777, Fax:0113612414
Е – mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poliklinika Univerzitetskog kliničkog centra Srbije počela je sa radom 2.3.1987. godine kao skup dijagnostičkog potencijala Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, specijalizovanog medicinskog kadra i opreme visoke tehnologije. U savremeno opremljenom prostoru od 35.149 m2 lociran je veliki broj odeljenja interne grane medicine, hirurške grane medicine, ambulanti, kabineta, sala i dnevnih bolnica.

Poliklinika Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u proseku mesečno obavi preko 35.000 specijalističkih pregleda. U toku jednog meseca pruži oko 80.000 ambulantnih usluga, 2.300 rendgen usluga, 4.000 ultrazvučnih pregleda i do 400 dijagnostičkih procedura na skeneru.

Za pacijente koji su primili transfuziju u Institutu za transfuziju krvi Srbije i u Urgentnom centru UKCS zbog hroničnih bolesti, transfuziju će primati u zgradi  Klinike za dermatovenerologiju UKCS, Pasterova 2.

Pacijenti koji nemaju važeći uput treba da obezbede uput naslovljen na: UKCS KGA - Ambulantna transfuzija.

PRAVILA ZAKAZIVANJA PRVIH I KONTROLNIH PREGLEDA U POLIKLINICI UKCS

  • Pregledi u Poliklinici se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

Termine za preglede kreira svaka Klinika u skladu sa rasporedom rada lekara u ambulantama i raspoloživim kadrom.

Prve preglede zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA iz Doma zdravlja ili iz ustanove sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite. Ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja ili je takav način zakazivanja dozvoljen za određenog specijalistu u UKCS, prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom koja je definisana za svaku specijalističku oblast.

Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA iz UKCS nakon završenog pregleda, ukoliko smatra da je kontrola u UKCS potrebna. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa koji iznosi 6 meseci, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

ORGANIZACIONA STRUKTURA POLIKLINIKE:

UPRAVA POLIKLINIKE

Direktor Poliklinike
Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina
tel: 3615618
fax: 3612414

Zamenik direktora
tel:

Sekretar direktora
tel: 3615618, 3663240, 3662817
fax: 3612414

Glavna sestra Poliklinike
VSS Senka Stojanović
tel: 3662814 fax: 3612414,

Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove
tel: 3662833, fax:3612414

I ORGANIZACIONI  DELOVI  POLIKLINIKE UKCS

Internističko odeljenje sa konsultativnim kabinetom                              
Načelnik: Prim. dr Svetozar Jovanović
Glavna sestra: Vms Svetlana Popović
Kontakt telefon: 3662172

Odeljenje za trijažu, zakazivanje i registrovanje pacijenata
Načelnik:
Glavna sestra: Vms Jasmina Kovandžić
Kontakt telefon: 3662814

Odeljenje za naučno istraživački rad, obrazovno nastavnu delatnost i ljudske resurse
Načelnik: Prof. dr Miloš Žarković
Kontakt telefon: 066 8446498

Odeljenje za kliničku farmakologiju:

Načelnik:
Tel:

II PUNKTOVI RADA KLINIKA KOJE OBAVLJAJU POLIKLINIČKO – DIJAGNOSTIČKI RAD U OBJEKTU POLIKLINIKE UKCS

Klinika za alergologiju i imunologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Tomić-Spirić
Odgovorna sestra: Danijela Živković
Kontakt telefon: 3663222

Ambulantno-polikliničko odeljenje sa kabinetom za ultrasonografsku dijagnostiku Klinike za vaskularnu hirurgiju
Načelnik: Doc. dr Nikola Ilić
Glavna sestra: Vms Kostić Snežana
Kontakt telefon: 3663090

Multidisciplinarni centar za  profilaksu, dijagnostiku i lečenje venskih oboljenja (flebološki centar)
Načelnik Centra:
Glavna sestra: tel: 3663090

I Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik: Prof.dr Aleksandra Pavlović Marković
Glavna sestra: Vms Mira Ivanović
Kontakt telefon:3600837

II Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik: Prof. dr Dragan Popović
Glavni tehničar: Vmt Slobodan Perak
Kontakt telefon: 3600837

III Odeljenje za ambulantno-polikliničko dijagnostički rad Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju
Načelnik: Dr Tanja Cvejić-Pašić
Glavna sestra: Vms Zlata Stefanović
Kontakt telefon: 3600837

Ambulanta Klinike za grudnu hirurgiju tel: 3663959

Polikliničko odeljenje Klinike za digestivnu hirurgiju
Načelnik: Dr Branislav Lazić
Glavna sestra: Vms Marijana Matić
Kontakt telefoni: 3663133, 3663749

Odeljenje za ambulantno-poliklinički rad u endokrinologiji Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma i ambulanta multidisciplinarnog Centra za gojaznost
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr sci. med. Snežana Polovina,tel: 3639706
Glavna sestra: Vms Sladjana Mihajlović
Kontakt telefon: 2685987

Dijagnostičko - poliklinička služba Klinike za kardiologiju
Načelnik:
Glavna sestra: Vms Biljana Vukobrat
Kontakt telefon: 3639794, 3629055

Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska Klinike za karidologiju
Načelnik: Prof. dr Vesna Stojanov
Glavna sestra: Milica Marinković
Kontakt telefon: 3663461

Ambulantno-polikliničko odeljenje Klinike za kardiohirurgiju  
Načelnik: Ass. dr Ilija Bilbija
Glavna sestra: Vms Snežana Matić
Kontakt telefon : 3618447

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Načelnik: Ass.dr Aleksandra Radojčić
Glavna sestra: Vms. Ljiljana Antić
Kontakt telefon: 3064235

Ambulantno polikliničko odeljenje Klinike za neurohirurgiju
Načelnik: Dr Ivan Milić
Glavna sestra: Vms. Irena Mladenović
Kotakt tel. 3662284

Odeljenje za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega Klinike za nefrologiju
Načelnik: Prim. dr  Nataša Jovanović
Glavna sestra: Vms Spomenka Stanojković
Kontakt telefon: 3600830

Dnevna bolnica Klinike za nefrologiju
Načelnik: Doc. dr  Mirjana Laušević
Glavna sestra: Vms Božica Stupar
Kotakt telefon: 3600830

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
Načelnik: Prim dr  Ljubica Mićunović
Glavna sestra: Vms Sneža Rajković
Kontakt telefoni: 3663500, 2644599

Poliklinička služba Klinike za pulmologiju
Načelnik: Doc.dr Spasoje Popević
Glavna sestra: Vms Elmira Kojčin
Kontakt telefon: 3663467

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za urologiju
Načelnik: Prof. dr Aleksandar Vuksanović
Glavna sestra: Vms Svetlana Marsenić
Kontakt telefon: 066 8446458

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja Klinike za urologiju
Nečelnik Centra:
Glavna sestra: Vms Slađana Božović
Šef ambulante:

Polikliničko dijagnostičko odeljenje Klinike za hematologiju
Načelnik: Prof. dr Mirjana Gotić
Glavna sestra: Vms Danijela Radivojević
Kontakt telefon: 066 8446454

Odeljenje reanimatologije i ambulantne anesteziologije u Centru za polikliničku delatnost-Poliklinika
Načelnik: Dr sci. med. Vera Vučićević, tel : 3663199
Glavna sestra: Vms Nevena Radetić, tel. 3663199

Ambulanta za bol tel: 3617987, 066 8446464
Pacijenti dolaze sa uputom izabranog lekara za specijalistički pregled u ambulanti za bol KCS.

Služba za polikliničku dijagnostiku Centra za medicinsku biohemiju
Načelnik: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković                                   
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković
Kontakt telefoni: 3615631, 0668300595

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje Pejsmejker centra ,,Prof.dr Milan-Bane Đorđević“
Načelnik: Prof. dr Goran Milašinović    
Glavna sestra: Vms Jelena Borović
Obaveštenje za pacijente Pejsmejker centra

Zbog rekonstrukcije Poliklinike, sve kontrole pejsmejkera kao i procene za ugradnju pejsmejkera obavljaće se u ambulanti Pejsmejker centra u zgradi bivše II Hirurške klinike.

Kontakt telefoni za ambulantne preglede u Pejsmejker centru su:
011/366-3691; 061/692-3086; 061/692-3087

Odeljenje polikliničke radiologije Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu u Poliklinici
Načelnik: Prof. dr Dragan Mašulović, tel: 3663076
Glavni tehničar: Vmt Dragiša Karabašević, tel: 3663076

Ambulanta službe za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane tel: 3662097

Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju - Poliklinika
Šef odseka: Prim. mr sci. med. Snežana Jovanović, Direktor Službe za mikrobiologiju KCS, šef Odseka Poliklinika
Glavni tehničar odseka: Vlt Vesna Marić
Telefon laboratorije: 066 8446497
Telefon/faks Direktora: 366-3973, lok. 3973

Polikliničko-dijagnostička prostorija Internog odeljenja sa transfuzijom
Načelnik: Prim. dr sci med. Ljubinka Nikolić
Glavna sestra: Vzt Kosana Ilić
Kontakt telefon: 3663406

Odsek za fakturisanje, kontrolu i statističku evidenciju pruženih zdravstvenih usluga

Finansijska služba
Koordinator: Ljiljana Djurić

Odeljenje za zdravstveno- administrativne i nemedicinske poslove Poliklinike
Medicinska sestra – statističar: Katica Ranković 

Odeljenje za FTO I PPZ Službe za pravne poslove
Koordinator: Slaviša Stupar, tel: 3663171

Odsek za održavanje objekata Službe za tehničke i druge poslove
Šef odseka: Dragan Đurđević, tel: 3663000

Apoteka Službe za farmaceutsku delatnost i snabdevanje
Šef apoteke: Mr ph Danica Čolić
Kontakt telefon: 3663817

III  CENTRI  UKCS SA SEDIŠTEM U OBJEKTU POLIKLINIKE ČIJI ORGANIZACIONI DELOVI UČESTVUJU U OBAVLJANJU AMBULANTNOG I DIJAGNOSTIČKOG  RADA

Centar za medicinsku biohemiju
Direktor: Viši naučni saradnik prim. dr Sanja Stanković 
Glavni laborant: Vlt Vesna Tanasković
Kontakt telefon: 3615631, 066 8300595

Centar za nuklearnu medicinu
Direktor: Prof. dr Vera Artiko
Glavna sestra: Vms Tatjana Krkalović
Kontakt telefon: 3663209, 3663350

Napomena:
Detaljane informacije o Centrima mogu se naći na zasebnim delovima portal UKCS