19.07.2018.

JN 245T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - magnetne rezonance, proizvođača philips
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 288T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparata proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 291T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - mamografa, proizvođača IMS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

18.07.2018.

JN 107AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Aeracione cevčice
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.07.2018.


JN 200T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Storz
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 283A/2018 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.07.2018.

17.07.2018.

JN 110KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Merenja uslova radne sredine
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 280A/2018 Javna nabavka Proteze za srednje uvo i govorne proteze - nedostajući delovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 284A/2018 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.07.2018.

10.07.2018.

JN 189T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za funkcionalnu dijagnostiku pluća, proizvođača Carefusion
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 211T/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2018.

JN 232K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 277T/2018 Javna nabavka Rekonstrukcija tople veze-pasarele na Klinici za očne bolesti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

6.07.2018.

JN 74TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja defibrilatora, proizvođača Osatu, S COOP
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 12.07.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.07.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.07.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.07.2018.

JN 151T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - CO2 inkubatori različitih proizvođača

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 275A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Hirurški šavni materijal – konci, za dobro iz partije broj 2
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.07.2018.

26.06.2018.

JN 91TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Rashladno sredstvo za čilere
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.06.2018.


JN 92TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za rashladne sisteme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2018.

JN 98AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Materijal za kontinuirane postupke zamene bubrežne funkcije i plazma separacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.07.2018.

JN 196T/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 26.06.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.07.2018.


JN 268A/2018 Javna nabavka Laboratorijska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

22.06.2018.

JN 88KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Pelene za odrasle
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.07.2018.


JN 242T/2018 Javna nabavka Adaptacija prostora za smeštaj novog rendgen aparata na UC
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 251T/2018 Javna nabavka Adaptacija postojeće op sale za male hirurške oftalmološke operacije na Klinici za očne bolesti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN 262T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - monitori, proizvođača CN Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN 272T/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za biro opremu - toneri
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.06.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.06.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.07.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.07.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.07.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.07.2018.