24.04.2017.

JN 180A/2017 Javna nabavka Reagensi za određivanje koncentracije CD 4 limfocita u perifernoj krvi
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 190A/2017 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Кlinike za ginekologiju i akušerstvo i Кlinike za hematologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 39T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparata različitih proizvođača
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.04.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.04.2017.

18.04.2017.

JN 171A/2017 Javna nabavka Potrošni materijal za vantelesnu oplodnju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN 161K/2017 Javna nabavka Termo trake, dijagnostički papir za EKG, EEG, UZ i druge medicinske uređaje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 176A/2017 Javna nabavka Proteze za srednje uvo i govorne proteze-nedostajući delovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.04.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.04.2017.

12.04.2017.

JN 29T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - Skener Aquilion prime, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 177A/2017 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN 182A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje aktivnog vremena koagulacije za aparate MEDTRONIC ACT II i ACT PLUS
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

7.04.2017.

JN 124К/2017 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 7.04.2017.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.04.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 21.04.2017.

JN 166T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za EKK, proizvođača Maquet
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 158T/2017 Javna nabavka Servisiranje vozila Limarsko farbarski radovi i ugradnja vetrobranskih stakala - za sve vrste vozila, Vulkanizerski radovi sa centriranjem i reglažom trapa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 174A/2017 Javna nabavka Sredstva za dezinfekciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.04.2017.