22.03.2018.

JN 41T/2018 Javna nabavka Adaptacija odeljenja intenzivne nege na Klinici za grudnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 92K/2018 Javna nabavka Usluga operatera za prikupljanje i transport citostatskog i hemijskog otpada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 129A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7

JN 131K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe laboratorija Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

21.03.2018.

JN 39TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja EKG aparata, proizvođača Contec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 48KM/2018 Javna nabavka male vrednosti

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 117A/2018 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN 121A/2018 Javna nabavka Zatvoreni sistemi za uzorkovanje krvi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 124A/2018 Javna nabavka Laboratorijska plastika

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN 128K/2018 Javna nabavka Angažovanje po osnovu ugovora o delu i ugovora o autorskom delu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

20.03.2018.

JN 97T/2018 Javna nabavka Usluge odžavanja softvera finansijsko knjigovodstvo i finansijska operativa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 116A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

16.03.2018.

JN 41TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja defibrilatora proizvođača philips
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.03.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.03.2018.

JN 42TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja -aparati za hemodijalizu, proizvođača Fresenius
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.03.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.03.2018.

JN 111A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Sysmex

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 115A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SEBIA
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 125A/2018 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7

15.03.2018.

JN 45AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Reagensi i potrošni materijal za određivanje oksalata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 65T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Breas
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 75K/2018 Javna nabavka Medicinske opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.03.2018.

JN 87A/2018 Javna nabavka Reagensi za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.03.2018.

JN 91T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - aparata za terapiju kiseonikom, aspiratori, trajne i torakalne drenaže, inhalatori, proizvođača Dreger
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 110A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Elektrode za Task Force
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka


JN 112A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača EKF za potrebe Centra za medicinsku biohemiju
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

8.03.2018.

JN 50K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za neuromonitoring
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 22.03.2018.


JN 52T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki opreme i instalacije centralne toplane
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.03.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.03.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.03.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.03.2018.


JN 66T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača philips
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.03.2018.


JN 86T/2018 Javna nabavka Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 14.03.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.03.2018.


JN 94T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparata, proizvođača Aloka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

7.03.2018.

JN 96T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za anesteziju, proizvođača Medec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 99A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate miniVidas proizvođača BioMerieux
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 22.03.2018.

JN 103K/2018 Javna nabavka Usluge organizovanja putovanja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

6.03.2018.

JN 09TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Zastava Srbije i Beograda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 11T/2018 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija poluintezivnih nega, bolesničkih soba, laboratorija i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 88A/2018 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Horiba za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Klinike za hematologiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN 90A/2018 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.03.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.03.2018.


JN 98A/2018 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ROCHE za potrebe Centra za medicinsku biohemiju i Klinike za endokrinologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7

2.03.2018.

JN 31TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Matreijal za održavanje telefonskih centrala, aparata i instalacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 36TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2018.

JN 69T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.03.2018.

JN 77T/2018 Javna nabavka Usluge obezbeđenja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 81A/2018 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Mindray
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7

JN 82T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja aplikativnog programa e-fakture
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 83A/2018 Javna nabavka Hemostatski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN 84A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Accuchek trake za određivanje glukoze
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 21.03.2018.

1.03.2018.

JN 25KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Dušeci za bolesničke krevete, antidekubitalni dušeci, jastuci i ćebad
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2018.

JN 29AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Testovi za dijagnostiku imunofluorescentnom metodom

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.03.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.03.2018.

JN 30AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Testovi za određivanje kalprotektina
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2018.


JN 33T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - EKG aparati, monitori, defibrilatori i EEG aparati, proizvođača Nihon Kohden
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.03.2018.

JN 85K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore „Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere „Covidien“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 102A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 2.03.2018. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.03.2018.

23.02.2018.

JN 15TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aspiratora, proizvođača Medela
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.03.2018.


JN 22TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - infuzione i perfuzione pumpe Space, proizvođača B.Braun
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.12.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.12.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 28.12.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.03.2018.

JN 22T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - laboratorijska oprema, proizvođača Thermo Scientific
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.03.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.03.2018.

JN 73A/2018 Javna nabavka Implanti u ortopediji – proteze kuka i kolena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.02.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.02.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.03.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.03.2018. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 21.03.2018.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.03.2018.