11.12.2017.

JN 94AM/2017 Javna nabavka male vrednosti Test za okultno krvarenje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.12.2017.


JN 504T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - EKG aparati, monitori i ergospirometar, proizvođača Schiller
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.12.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.12.2017.


JN 508T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki UZV aparata, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

8.12.2017.

JN 93KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar (frižider, šporet, pegla i sl.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 377T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - monitori, proizvođača Drager Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 492A/2017 Javna nabavka Reagensi za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 496T/2017 Javna nabavka Redovno održavanje, pregled, ispitivanje, servis i popravka:
- instalacija za dojavu požara
- aparata za gašenje požara i hidranata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 509T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki UZV aparata, proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

6.12.2017.

JN 341T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aspiratora, proizvođača Cheiron
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 484T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - CTG aparati, proizvođača Bistos
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 495T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.12.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.12.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.12.2017.


JN 507T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja skenera Aquilion CXL i Aquilion ONE, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

28.11.2017.

JN 88KM/2017 Javna nabavka male vrednosti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 92TM/2017 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 479A/2017 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 490A/2017 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.11.2017.

24.11.2017.

JN 438T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 464A/2017 Javna nabavka Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 470T/2017 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za OP mikroskope proizvođača Leica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 472A/2017 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.12.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.12.2017.


JN 494A/2017 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.12.2017.

23.11.2017.

JN 462A/2017 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe hematoloških laboratorija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 14.12.2017.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 14.12.2017.


JN 466A/2017 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za medicinsku biohemiju, nuklearnu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.11.2017. 
Odluka o dodeli ugovora - 14.12.2017.

17.11.2017.

JN 442T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - defibrilatora, proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 481T/2017 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Drager - Tehnički potrošni materijal za aparate za anesteziju, respiratore i monitore proizvođača Drager
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 482T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - EKG aparati, monitori, defibrilatori i EEG aparati, proizvođača Nihon Kohden
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 483T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki parnih autoklava,proizvođača "SYSTEC"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.12.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.12.2017.

16.11.2017.

JN 450T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki sistema za nadzor i procesno upravljanje energanom proizvođača Jokogava
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 463T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki sterilizatora i prateće opreme, proizvođača "GETINGE"
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 8.12.2017.

15.11.2017.

JN 435T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - motorni sistemi, proizvođača AESCULAP
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.11.2017.

JN 465A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Testovi za aparat Vitec 2
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 4.12.2017.


JN 467T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki opreme i instalacije za medicinske gasove
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

14.11.2017.

JN 404T/2017 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za privremeni pejsmejker proizvođača Medtronic
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 414T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV hirurški aspiratori, proizvođača Integra Lifesciences
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 90KM/2017 Javna nabavka male vrednosti Novogodišnji paketići
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.11.2017.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.11.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.11.2017. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.12.2017.