19.03.2019.

JN A124/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinski potrošni materijal opšte namene za dobra iz partije br.39
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A130/2019 Javna nabavka Radiofarmaci za sintigrafska ispitivanja i dijagnostiku
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A132/2019 Javna nabavka Testovi i potrošni materijal za aparate proizvođača SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Centra za nuklearnu medicinu, Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za hematologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids

18.03.2019.

JN AM38/2019 Javna nabavka male vrednosti Materijal za kontinuirane postupke zamene bubrežne funkcije i plazma separacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM39/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Trismed

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T120/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - magnetna rezonanca, proizvođača Philips
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN K122/2019 Javna nabavka MEDICINSKE OPREME: 85-1
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.03.2019.

JN T126/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - OP lampe i stolova, proizvođača Maquet

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

14.03.2019.

JN AM35/2019 Javna nabavka male vrednosti Testovi za određivanje pankreasne elastaze
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T69/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 14.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.03.2019.


JN T119/2019 Javna nabavka Usluge održavanja rashladnih agregata i uređaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A121/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za laparoskopiju i torakoskopiju - Urgentni centar, Klinika za urologiju , Klinika za digestivnu hirurgiju, Klinike za ginekologiju i Klinika za grudnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 

JN T127/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - magnetna rezonanca, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

13.03.2019.

JN KM30/2019 Javna nabavka male vrednosti Fantomi Co-57 (radioaktivni izvori za kalibraciju nuklearno medicinskih uređaja)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN KM31/2019 Javna nabavka male vrednosti Set germanijumskih fantoma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T115/2019 Javna nabavka Radovi na popravci i zameni instalacija vodovoda i kanalizacije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T117/2019 Javna nabavka Usluge održavanja klima ormana i komercijalnih klima uređaja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

11.03.2019.

JN K92/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za radiotalasni nož proizvođača „ELLMAN“
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN T112/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, proizvođača Mindray
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.03.2019.

JN T113/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučnih aparata, proizvođača Zonare
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.03.2019.

JN T114/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - gama kamera E.cam, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.03.2019.

7.03.2019.

JN TM25/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za rashladne sisteme
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM26/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za stolarske radove
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM28/2019 Javna nabavka male vrednosti Rashladno sredstvo za čilere
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1 - 11.03.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 11.03.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 11.03.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 11.03.2019.

JN К77/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Кlinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN К105/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške jedinice ERBE

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T108/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - RTG aparati, proizvođača Philips
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.03.2019.

JN T109/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, proizvođača Toshiba
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.03.2019.

JN A110/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina), za dobra iz partije br. 7

Кonkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

4.03.2019.

JN TM27/2019 Javna nabavka male vrednosti Projekat adaptacije prostora za smeštaj RTG aparata na Кlinici za ortopedsku hirurhiju i traumatologiju
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2019.

JN T63/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 4.03.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.03.2019.

JN A96/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Sysmex
Кonkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.

JN A98/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za vakuum sistem za tretiranje rana negativnim pritiskom

Кonkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.


JN A99/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Ro filmovi FUJI
Кonkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.

1.03.2019.

JN A81/2019 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.03.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 6.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.03.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.03.2019.


JN T85/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki plazma sterilizatora, uređaja za dekontaminaciju prostora i prateće opreme proizvođača, "Johnson & Johnson"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.03.2019.


JN T101/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na rekonstrukciji podrumskih prostorija za potrebe vešeraja i mrtvačnice uz projekat zaštitte dela objekta od kapilarne vlage na objektu koji koriste Кlinika za kardiologiju, Кlinika za kardiohirurgiju, Кlinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju i Pejsmejker centar
Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.03.2019.

JN K104/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal i instrumenti za uređaje FUJINON
Кonkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2019.

JN A106/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za angiografiju i interventnu radiologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.03.2019.

28.02.2019.

JN AM22/2019 Javna nabavka male vrednosti Reagensi za određivanje citrata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.


JN T75/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - CR i laserske kamere, proizvođača Fuji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.03.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.03.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.03.2019.


JN A80/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T84/2019 Javna nabavka Usluga tekućeg održavanja rampi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.03.2019.


JN T91/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki uređaja i postrojenja za prečišćavanje vode, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T93/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za terapiju kiseonikom, aspiratori, trajne i torakalne drenaže, inhalatori, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.03.2019.

JN T97/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja birotehničke opreme - pisaće i računske mašine
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T100/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EEG, EMG aparati, proizvođača Natus i EKG aparati, monitori i holteri, proizvođača Mortara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.03.2019.

JN T102/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na rekonstrukciji garderobe i mrtvačnice sa pratećim prostorijama u suterenu objekta Urgentnog centra
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T103/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji septične i OP sale na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Ulici Koste Todorovića
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.03.2019.

27.02.2019.

JN T83/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja sistema video nadzora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.03.2019.

JN A88/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Elektrode za Task Force
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.

JN A89/2019 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača - Horiba za potrebe Centra za medicinsku biohemiju, Klinike za hematologiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 18.03.2019.

JN T90/2019 Javna nabavka Usluge održavanja-plazma sterilizatora proizvođača Humanmeditek
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T94/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji prostora za formiranje Jedinice za moždani udar sa sanitarnim čvorom na objektu Urgentnog centra
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2019.

JN T95/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na rekonstrukciji ulazne partije sa stepeništem i nadstrešnicom na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurugiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 28.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 28.02.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.03.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.03.2019.

26.02.2019.

JN KM20/2019 Javna nabavka male vrednosti TEHNIČKA SO (tabletirana i rasuta)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.03.2019.

JN T86/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - skener Somatom Definition, proizvođača Siemens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T87/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za EKG monitore, defibrilatore, CTG i EEG aparate, proizvođača Nihon Kohden, respiratora, proizvođača Hamilton
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.03.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.03.2019.

22.02.2019.

JN 11T/2019 Javna nabavka Usluge odgušenja instalacija kanalizacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje

JN TM16/2019 Javna nabavka male vrednosti Nabavka sistema video nadzor – Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 1.03.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 1.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 1.03.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.

JN TM21/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja – CO2 lasera, proizvođača Scharplan
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 26.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 26.02.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 26.02.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 12.03.2019.

JN A54/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Accuchek trake za određivanje glukoze

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.03.2019.


JN T66/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - RTG aparati, proizvođača Shimadzu i Ziehm
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.03.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.03.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.03.2019.


JN A70/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Kitovi za izradu fibrinskog lepka
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 7.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.03.2019.


JN A73/2019 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.03.2019.

JN K78/2019 Javna nabavka Zdravstveni obrasci i drugi štampani materijal, korice istorije bolesti, kese za rendgen filmove, kutije za patohistološke pločice i kalupe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2019.

JN T79/2019 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

21.02.2019.

JN A55/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje glukoze za aparat Contour plus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 7.03.2019.


JN K68/2019 Javna nabavka Dozimetrijska merenja i kontrola radne sredine, lična dozimetrijska kontrola u zoni jonizujućeg zračenja i dr.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.


JN A82/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.02.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 18.03.2019.

20.02.2019.

JN A56/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Trake za određivanje aktivnog vremena koagulacije za aparate MEDTRONIC ACT II i ACT PLUS
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Izmena konkursne dokumentacije - 27.02.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.02.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.03.2019.


JN A57/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Mikrobiološke podloge za aparat BACTES 9240
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 12.03.2019.


JN T59/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparati, proizvođača Visaris
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 18.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 18.03.2019.


JN T60/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV aparati, proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.03.2019.


JN K61/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za neuromonitoring
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.

JN T74/2019 Javna nabavka Sijalice za OP lampe, mikroskope, izvore hladnog svetla

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.03.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.03.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.03.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.03.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.03.2019.

JN K76/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku EKG aparat
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.

19.02.2019.

JN 13T/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci spoljne i unutrašnje rasvete, priključnica, instalacija, razvoda, podrazvoda i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN AM18/2019 Javna nabavka male vrednosti Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.03.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.03.2019.

JN 18T/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju,popravci i servisiranju trafostanica i spoljnog kablovskog razvoda
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T45/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki sterilizatora i prateće opreme, proizvođača "GETINGE"

Кonkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K48/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore „Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere „Covidien“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K62/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Filteri za sepsu
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 19.03.2019.