18.05.2018.

JN 76AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Kateteri i elektrode za RF ablaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 194T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 198A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za rotacioni tromboelastometar ROTEM
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 202T/2018 Javna nabavka Redovno održavanje, pregled, ispitivanje, servis i popravka:
- instalacija za dojavu požara
- aparata za gašenje požara i hidranata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 209K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za ultrazvučni, visoko selektivni, aspiracioni aparat CUSA EXCEL

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 216A/2018 Javna nabavka Stimulator vagusnog nerva
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

16.05.2018.

JN 70KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Pečati i natpisne table
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 122T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - EKG aparati, monitori, defibrilatori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.05.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.05.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.05.2018.


JN 182A/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

4.05.2018.

JN 66AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Testovi za određivanje protrombinskog vremena iz uzorka kapilarne krvi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 123K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za sterilizaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 178T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - gama kamera, proizvođača Siemens – Gammasonics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 181A/2018 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.05.2018.


JN 190K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za motorne sisteme proizvođača Aesculap
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

3.05.2018.

JN 62TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Matreijal za održavanje telefonskih centrala, aparata i instalacija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 67AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Set za perfuziju visceralnih organa

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.05.2018.

JN 70T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sala Artis Zee, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 169T/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 3.05.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.05.2018.

JN 191T/2018 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Drager
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

25.04.2018.

JN 59TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja EKG aparata, proizvođača Contec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.04.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.04.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2018.

JN 60TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja -aparati za hemodijalizu, proizvođača Fresenius
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.04.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.05.2018.

JN 65KM/2018 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 30.04.2018.

JN 168K/2018 Javna nabavka Usluge održavanja higijene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.05.2018.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.05.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.05.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.05.2018. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.05.2018. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 17.05.2018.

JN 186K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti (Alcon, Bausch&Lomb)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.04.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.04.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.05.2018.

24.04.2018.

JN 53TM/2018 Javna nabavka male vrednosti Izrada tehničke dokumentacije za protivpaničnu rasvetu za objekat Klinike za ginekologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.04.2018. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.05.2018.


JN 64AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Test trake za ispitivanje urina
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije - 3.05.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.05.2018.


JN 148K/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 24.04.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.05.2018.


JN 172A/2018 Javna nabavka Preparati za enteralnu ishranu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 175K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za radiotalasni nož proizvođača „ELLMAN“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 9.05.2018.

19.04.2018.

JN 80T/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja – mikroskopa, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 15.05.2018.

JN 144T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja klima ormana i komercijalnih klima uređaja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 163T/2018 Javna nabavka
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.04.2018. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 4.05.2018.