12.09.2019.

JN KM102/2019 Javna nabavka male vrednosti Laboratorijski potrošni materijal (hemikalije, staklo i dr.) za potrebe laboratorija u KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 19.09.2019.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.09.2019.

JN T404/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sale, proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T405/2019 Javna nabavka Usluge održavanja – aparati za anesteziju i respiratori proizvođača Drager Medical
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

11.09.2019.

JN K389/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T391/2019 Javna nabavka Izrada vatrootpornih pregrada i vatrootporno zaptivanje prodora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K392/2019 Javna nabavka Sredstva za održavanje higijene i antistatik podova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2019.


JN K398/2019 Javna nabavka Medicinska oprema i hirurški instrumenti: 98-1
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.09.2019.

10.09.2019.

JN T382/2019 Javna nabavka Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija energetskog sistema KCS od otpadnih produkata tehnoloških procesa i drugih nečistoća
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T386/2019 Javna nabavka Usluge održavanja klima ormana i komercijalnih klima uređaja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T387/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Nabavka tehničkog potrošnog materijala za sterilizatore, proizvođača "MMM"
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN T390/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sala Artis Zee, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K399/2019 Javna nabavka Potrošni materijal proizvođača Siemens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2019.

JN T403/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparata različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

9.09.2019.

JN KM95/2019 Javna nabavka male vrednosti Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN KM97/2019 Javna nabavka male vrednosti Kaiševi za humano vezivanje pacijenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.09.2019.

JN TM101/2019 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K379/2019 Javna nabavka Informaciona oprema (računari, štampači telekomunikaciona oprema, kopir aparati, telefoni i dr.)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2019.

JN T396/2019 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN K397/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 94-3 (Inhalete)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

4.09.2019.

JN TM99/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja mašina za pranje podova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.09.2019.


JN T380/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki sistema za nadzor i procesno upravljanje energanom proizvođača Jokogava
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K381/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe ultrazvučnog noža
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T385/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - tenziometri, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K400/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 98-2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5 - 12.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6 - 12.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 16.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.09.2019.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 18.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.09.2019.  
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 16.09.2019.

30.08.2019.

JN KM96/2019 Javna nabavka male vrednosti Filteri za sukciju-aspiraciju za mobilni aspirator „Victoria“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.09.2019.

JN TM98/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge sprovođenja tretmana dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 17.09.2019.

JN T394/2019 Javna nabavka Usluge obezbeđenja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

23.08.2019.

JN T372/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EKG aparati, monitori, defibrilatori i EEG aparati, proizvođača Nihon Kohden
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T373/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki za 59 toplotnih podstanica KCS, proizvođača „DANFOSS”
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T377/2019 Javna nabavka Usluge održavanja skenera Aquilion Prime, proizvođača Toshiba i naprednog sistema za vizuelizaciju CT snimaka Vitrea Enterprise Suite, proizvođača Vital Images
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 19.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 19.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 19.09.2019.

22.08.2019.

JN T359/2019 Javna nabavka Usluge pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti sa izdavanjem revizionog lista od strane imenovanog tela
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.09.2019.


JN T369/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki tehničkih aparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T374/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - mikroskopi, kolposkopi, fundus kamera, perimetar i aparat za optičku koherentnu tomografiju, proizvođača Carl Zeiss
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.09.2019.