21.09.2018.

JN 361T/2018 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija OP sala, intezivnih nega, MR, skenera i rentgena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 362T/2018 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija poluintezivnih nega, bolesničkih soba, laboratorija i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 364A/2018 Javna nabavka Ugradni i specifični potrošni materijal u neurohirurgiji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

20.09.2018.

JN 340A/2018 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 20.09.2018.

JN 365A/2018 Javna nabavka PCR i drugi molekularni testovi za postavljanje dijagnoze i praćenje efekata terapije za potrebe Službe za mikrobiologiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 366K/2018 Javna nabavka Medicinske opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.09.2018.


JN 371A/2018 Javna nabavka Rendgen materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

18.09.2018.

JN 119AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Testovi za određivanje kalprotektina
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.09.2018.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.09.2018.


JN 348A/2018 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2018.

JN 349K/2018 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda


JN 363K/2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal proizvođača Roche
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

13.9.2018.

JN 118AM/2018 Javna nabavka male vrednosti CO2 ABSORBER - SODA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 356T/2018 Javna nabavka Rezervni delovi za respirator Babylog 8000 proizvođača Drager
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 357T/2018 Javna nabavka Displej sa kućištem za respirator Evita, proizvođača Drager
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 358T/2018 Javna nabavka CPU ploča za monitor CARESCAPE B450 proizvođača GE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 359T/2018 Javna nabavka Fabrička reparacija sonde za UHA CUSA 2 kom.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.09.2018. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.09.2018.

7.09.2018.

JN 342A/2018 Javna nabavka Hemostatski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 345T/2018 Javna nabavka Servisiranje aparata za razbijanje kamena u bubregu proizvođača Dornier
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.09.2018.

JN 346T/2018 Javna nabavka Radovi na održavanju, popravci i servisiranju dizel - električnih agregata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2018.

4.09.2018.

JN 116AM/2018 Javna nabavka male vrednosti Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.09.2018.


JN 318T/2018 Javna nabavka Radovi na popravci, servisiranju i zameni automatskih kliznih, zakretnih, rolo i roto vrata, mehaničkih kliznih vrata i automatskih rampi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.09.2018.


JN 338T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja - mamografa, proizvođača IMS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 343A/2018 Javna nabavka Reagensi za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2018.

27.08.2018.

JN 113KM/2018 Javna nabavka male vrednosti KLIMA UREĐAJI
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 19.09.2018.


JN 326T/2018 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 328T/2018 Javna nabavka Usluge održavanja aplikativnog programa robno poslovanja apoteke
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.09.2018.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.09.2018.