14.05.2019.

JN T203/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 14.05.2019.

JN A224/2019 Javna nabavka Kohlearni implanti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.


JN T225/2019 Javna nabavka Usluge održavanja ventilacione opreme, razvoda fluida i mašinska obrada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A230/2019 Javna nabavka Oksigenatori
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

13.05.2019.

JN KM43/2019 Javna nabavka male vrednosti KASKO OSIGURANjE
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM57/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - štampača RTG filmova, Codonics

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T227/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - aparat za razbijanje kamena u bubregu, proizvođača Dornier
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T229/2019 Javna nabavka Sitni zanatski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

10.05.2019.

JN KM53/2019 Javna nabavka male vrednosti Reprezentacija (bezalkoholna pića, šećer, kafa, čajevi i hrana)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.05.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.05.2019.

JN T223/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sala, proizvođača Philips
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T231/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparat za elastografiju, proizvođača Echosens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

9.05.2019.

JN T204/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki opreme i instalacije centralne toplane
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T228/2019 Javna nabavka Radovi na popravci i zameni instalacija vodovoda i kanalizacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K232/2019 Javna nabavka PRIRODNI GAS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.05.2019.

7.05.2019.

JN A210/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe histopatoloških laboratorija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.05.2019.


JN A216/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača BECKMAN COULTER
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2019.


JN T222/2019 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja računarskih mreža i mrežne opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T226/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - gama kamera E.cam, proizvođača Siemens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

3.05.2019.

JN TM56/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - audiometri i timpanometri, proizvođača Interacoustics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2019.


JN T212/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za OP mikroskope, proizvođača Leica
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.05.2019.


JN T213/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Tehnički potrošni materijal za endoskopske aparate Fujinon, OP lampe, OP stolove i respiratore Maquet, laparoskopske stubove Tekno i aspiratore Cheiron
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN T217/2019 Javna nabavka Rezervni delovi za popravku operacionog mikroskopa Pentero, proizvođača Carl Zeiss

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T219/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju Centra za radionuklidnu terapiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.

30.04.2019.

JN K205/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za motorne sisteme proizvođača Aesculap
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T206/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - EKG aparati, monitori i ergospirometar, proizvođača Schiller
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T207/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Schiller
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K209/2019 Javna nabavka Usluga operatera za prikupljanje i transport citostatskog i hemijskog otpada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

24.04.2019.

JN A187/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 16.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ADOC d.o.o. - 20.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM-3 d.o.o. - 20.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INOPHARM d.o.o. - 20.05.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PAN STAR d.o.o. - 20.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PHOENIX PHARMA d.o.o. - 22.05.2019.

JN T188/2019 Javna nabavka Usluge održavanja računara (Pod aplikativnim programima)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T189/2019 Javna nabavka Usluge odžavanja softvera finansijsko knjigovodstvo i finansijska operativa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T193/2019 Javna nabavka Usluge održavanja informacionog sistema Infomedis
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 15.05.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.05.2019.

JN T194/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji fasade i krova sa zamenom fasadne stolarije na Klinici za ORL i MFH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.05.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.05.2019.

JN T195/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji fasade i krova i zaštiti celog objekta od kapilarne vlage na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.05.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.05.2019.

JN T196/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji krova i fasade sa zamenom fasadne stolarije (Služba za pravne i kadrovske poslove)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.05.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.05.2019.

JN T197/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju OP sale i intenzivne nege sa pratećim prostorijama na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Ulici vojvode Milenka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.05.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 2 - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije 2 - 21.05.2019.


JN K199/2019 Javna nabavka Angažovanje po osnovu ugovora o delu i ugovora o autorskom delu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.05.2019.

22.04.2019.

JN K178/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T186/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na sanaciji fasade sa zamenom fasadne stolarije na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Ulici vojvode Milenka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 21.05.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.05.2019.

JN A200/2019 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 15.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.05.2019.

JN K201/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za stereotaksični prsten
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 17.05.2019.

19.04.2019.

JN KM45/2019 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar (frižider, šporet, pegla i sl.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.05.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 20.05.2019.

JN TM55/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - neonatalni inkubatori i UV lampe, proizvođača MTS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.05.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.05.2019.

JN K176/2019 Javna nabavka MEDICINSKE OPREME: 92 Laparoskopski stub za kolorektalnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

18.04.2019.

JN K163/2019 Javna nabavka Hirurške sterilne rukavice sa zaštitom od jonizujućeg zračenja
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.04.2019. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 6.05.2019.


JN K164/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 90-3 ULTRAZVUČNI APARAT
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.05.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.05.2019.  


JN T184/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparati, proizvođača Visaris
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.05.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.05.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 22.05.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.05.2019.

JN T185/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu, proizvođača Drager

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.05.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.05.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.05.2019.


JN K202/2019 Javna nabavka Sanitarni pregledi zaposlenih
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2019.