15.10.2019.

JN KM105/2019 Javna nabavka male vrednosti Nemedicinski sitan inventar (frižider, šporet, pegla i sl.)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM112/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparat za merenje koštane mase, proizvođača Hologic
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN KM113/2019 Javna nabavka male vrednosti Lična zaštitna sredstva

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.10.2019.

JN T427/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - OP stolovi i hidraulične stolice, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.10.2019.

JN K430/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za izvođenje procedura stereotaksične radioterapije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

11.10.2019.

JN TM111/2019 Javna nabavka male vrednosti Obeležavanje (obnavljanje obrisane i istrošene, horizontalne signalizacije) požarnih puteva u krugu KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN KM114/2019 Javna nabavka male vrednosti Identifikacione tračice za bebe i odrasle
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019.

JN T423/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - terapeutska oprema, proizvođača EMS

Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN T425/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za monitore, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T426/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - monitori, proizvođača Drager Medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A431/2019 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.10.2019.

4.10.2019.

JN K415/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 94-2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019.


JN K417/2019 Javna nabavka Medicinska i IT administrativna oprema uz radioterapijski aparat za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela ("iks nož"), sa pratećom opremom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019.

JN A422/2019 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

1.10.2019.

JN KM106/2019 Javna nabavka male vrednosti Klima uređaji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM108/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za vozila

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 18.10.2019.


JN TM109/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - terapeutske opreme, proizvođača Proxima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.10.2019.


JN T418/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - motorni sistemi, proizvođača Conmed-Linvatec
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T419/2019 Javna nabavka Mašinski potrošni materijal

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

10.09.2019.

JN T382/2019 Javna nabavka Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija energetskog sistema KCS od otpadnih produkata tehnoloških procesa i drugih nečistoća
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T386/2019 Javna nabavka Usluge održavanja klima ormana i komercijalnih klima uređaja

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.10.2019.


JN T387/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Nabavka tehničkog potrošnog materijala za sterilizatore, proizvođača "MMM"
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN T390/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - angio sala Artis Zee, proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 3.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 3.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 3.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019.

JN K399/2019 Javna nabavka Potrošni materijal proizvođača Siemens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.10.2019.

JN T403/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - rendgen aparata različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.10.2019.

9.09.2019.

JN KM95/2019 Javna nabavka male vrednosti Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MM MEDICAL SOLUTIONS" d.o.o. - 21.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOM"d.o.o. - 21.10.2019.


JN KM97/2019 Javna nabavka male vrednosti Kaiševi za humano vezivanje pacijenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.10.2019.

JN TM101/2019 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.10.2019.

JN K379/2019 Javna nabavka Informaciona oprema (računari, štampači telekomunikaciona oprema, kopir aparati, telefoni i dr.)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.10.2019.
Izmena poziva za podnošenje ponuda - 2.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.10.2019.

JN T396/2019 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 17.10.2019.

JN K397/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 94-3 (Inhalete)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 2.10.2019.