19.07.2019.

JN T315/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija OP sala, intezivnih nega, MR, skenera i rentgena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T316/2019 Javna nabavka Radovi na održavanju i popravci el. instalacija poluintezivnih nega, bolesničkih soba, laboratorija i sl.
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T323/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju Centra za radionuklidnu terapiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T324/2019 Javna nabavka Završni građevinski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

28.06.2019.

JN TM80/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - terapeutske opreme, proizvođača Proxima
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.07.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019.

JN TM81/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - pipete, pipetori, pH-metri i spektrofotometri, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 15.07.2019.

JN TM83/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparati za hemodijalizu, proizvođača Fresenius
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.07.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 15.07.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 15.07.2019.

JN T305/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - mikroskopi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN K306/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 85-3

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T308/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparat za elastografiju, proizvođača Echosens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T311/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja laserskih kamera i rendgen aparata, proizvođača Carestream
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

27.06.2019.

JN KM84/2019 Javna nabavka male vrednosti Pelene za odrasle
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.07.2019.

JN T273/2019 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 27.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.07.2019.

JN T310/2019 Javna nabavka Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T317/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja – rendgen aparati, proizvođača Visaris
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

20.06.2019.

JN KM82/2019 Javna nabavka male vrednosti KLIMA UREĐAJI
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 2.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.07.2019.


JN K285/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 85-1 RESPIRATORI
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.07.2019.

JN T289/2019 Javna nabavka Energenti - gorivo za vozila
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T291/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača Mindray

Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019.

JN T292/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - endoskopi i laparoskopski stubovi, proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 25.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 1.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 1.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 1.07.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019.

JN T294/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.06.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2019.

JN T295/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije za adaptaciju OP sale i intenzivne nege sa pratećim prostorijama na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Ulici vojvode Milenka
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T297/2019 Javna nabavka Nabavka rezervnog dela, ultrazvučne sonde za popravku ultrazvučnog aparata Acuson S1000 proizvođača Siemens, za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.07.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.07.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.07.2019.

JN T298/2019 Javna nabavka Nabavka rezervnog dela, konveksne ultrazvučne sonde, za popravku ultrazvučnog aparata TUS A-300 APLIO 300 proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A299/2019 Javna nabavka Medicinska plastika

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.06.2019.

17.06.2019.

JN TM62/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za održavanje računara i prateće računarske opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 10.07.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.07.2019.


JN KM66/2019 Javna nabavka male vrednosti ELEKTRODE (ekg, „AMBU Neuroline“, gumeno grafitne)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.07.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 8.07.2019.

JN TM78/2019 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 9.07.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 16.07.2019.

JN K248/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore „Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere „Covidien“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.07.2019.

JN A286/2019 Javna nabavka RADIOFARMAK: FDG od 125mCi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019.

JN K287/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za Centar za nuklearnu medicinu i PET centar
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

13.06.2019.

JN A278/2019 Javna nabavka Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.06.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.06.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 11.07.2019.


JN T282/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki automatskih komandnih tabli za kiseonik i azot suboksid proizvođača "HEYER"
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - 19.07.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 19.07.2019.


JN A296/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Medicinska plastika
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 14.06.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 14.06.2019.