30.03.2020.

JN AM40/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za potrebe Klinike za dermatovenerologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN AM42/2020 Javna nabavka male vrednosti Kitovi za detekciju antitela na akvaporin
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T128/2020 Javna nabavka Opšti završni građevinski radovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A168/2020 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

27.03.2020.

JN T136/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki mašina za šivenje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T155/2020 Javna nabavka Usluge održavanja magnetne rezonance, proizvođača GE

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2020.


JN T156/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - magnetna rezonanca,  proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2020.

JN A159/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A160/2020 Javna nabavka Sredstva za dezinfekciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN A164/2020 Javna nabavka Preparati za enteralnu ishranu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN A167/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Testovi za aparat Vitec 2
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

26.03.2020.

JN T134/2020 Javna nabavka Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija energetskog sistema KCS od otpadnih produkata tehnoloških procesa i drugih nečistoća
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T140/2020 Javna nabavka Usluge godišnjeg održavanja kotlovskih postrojenja KCS
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A161/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparat miniVidas proizvođača BIOMERIEUX

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN A165/2020 Javna nabavka Sistem mehaničke stimulacije rada srca
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

23.03.2020.

JN A132/2020 Javna nabavka Ugradni i specifični potrošni materijal u neurohirurgiji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.03.2020.


JN T137/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Hamilton, EKG aparati, monitori, defibrilatori, EEG aparat i CTG aparata proizvođača NihonKohden, mikroskopi, kolposkopi, fundus kamera, perimetar i aparat za optičku koherentnu tomografiju, proizvođača Carl Zeiss, perfuzione pumpe, proizvođača Codan Argus AG OP lampe, proizvođača Mach, i OP stolovi, proizvođača Schmitz
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A151/2020 Javna nabavka Implanti u ortopediji i prateći materijal za ugradnju kuka i kolena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora

20.03.2020.

JN T44/2020 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2020.

JN A130/2020 Javna nabavka Osteosintetski materijal za potrebe Klinike za ORL i MFH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A141/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

19.03.2020.

JN TM37/2020 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za održavanje računara i prateće računarske opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T124/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki sistema za nadzor i upravljanje toplotnim podstanicama (CSNU) KCS, proizvođača Informatika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A131/2020 Javna nabavka Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2020.

JN A142/2020 Javna nabavka Imunološki testovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

18.03.2020.

JN A129/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za laparoskopiju i torakoskopiju - Urgentni centar, Klinika za urologiju Klinika za digestivnu hirurgiju, Klinike za ginekologiju i Klinika za grudnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 30.03.2020.


JN A138/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Implanti u ortopediji i prateći materijal za ugradnju kuka i kolena
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.03.2020.

13.03.2020.

JN TM36/2020 Javna nabavka male vrednosti Tehnički potrošni materijal za dijatermije, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije - 17.03.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.03.2020.

JN A117/2020 Javna nabavka Radiofarmaci za sintigrafska ispitivanja i dijagnostiku
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K126/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za centar za nuklearnu medicinu i PET centar

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

12.03.2020.

JN TM35/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - CTG aparati, proizvođača Bistos
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T112/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki uređaja i postrojenja za prečišćavanje vode, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T115/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki opreme i instalacije centralne toplane
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A122/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za izvođenje hirurških intervencija u oftalmologiji za potrebe Klinike za očne bolesti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.03.2020.

JN T123/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - skener Somatom Definition, proizvođača Siemens

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

11.03.2020.

JN TM32/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja sistema za evidenciju radnog vremena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.03.2020.


JN A110/2020 Javna nabavka Hemostatski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6

JN T113/2020 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja telekomunikacione tehnologije - bolnička signalizacija, sistemi za poziv pacijenata, sestrinski poziv interfonski sistemi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T114/2020 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja sistema video nadzora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A121/2020 Javna nabavka Laboratorijska plastika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

6.03.2020.

JN T66/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za biro opremu - toneri
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.03.2020.

JN K104/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za neuromonitoring

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.

JN K120/2020 Javna nabavka Medicinska oprema: 81- 1 (Video i fiberoptički bronhoskop)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

2.03.2020.

JN TM28/2020 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje viljuškara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.03.2020.

JN A81/2020 Javna nabavka Programabilna implatibilna pumpa za dostavu lekova sa setom delova i katetera za dostavu leka u intratekalni prostor za terapiju bola i spasticiteta

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.


JN K99/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za elektrohirurške generatore "Valeylab" (Forcetrijat) i elektrokautere Covidien
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.03.2020.


JN K100/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za ultrazvučni, visoko selektivni, aspiracioni aparat CUSA EXCEL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.03.2020.

28.02.2020.

JN K84/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat PATHFAST
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2020.

JN K89/2020 Javna nabavka Zdravstveni obrasci i drugi štampani materijal, korice istorije bolesti, kese za rendgen filmove, kutije za patohistološke pločice i kalupe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A102/2020 Javna nabavka
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 28.02.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - 2.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.03.2020.

27.02.2020.

JN KM16/2020 Javna nabavka male vrednosti Set germanijumskih fantoma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.03.2020.

JN AM24/2020 Javna nabavka male vrednosti Laboratorijski materijal za izoelektrično fokusiranje likvora iz seruma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.

JN AM29/2020 Javna nabavka male vrednosti Testovi za alergijske probe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 13.03.2020.

JN T93/2020 Javna nabavka Usluge održavanja ventilacione opreme, razvoda fluida i mašinska obrada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A98/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za izmenu plazme marke GAMBRO plazma filtri sa linijama TPE 2000

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 30.03.2020.

JN A101/2020 Javna nabavka Reagensi za određivanje hormona u krvi RIA metodom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 23.03.2020.

JN A105/2020 Javna nabavka Specifični potrošni materijal za potrebe Klinike za urologiju i Klinike za ginekologiju i akušerstvo
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.03.2020.
Izmena priloga 6 - 5.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 25.03.2020.