14.01.2020.

JN A01/2020 Javna nabavka Medicinski gasovi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A03/2020 Javna nabavka ZAVOJNI MATERIJAL
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog

JN A05/2020 Javna nabavka Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A06/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Invitation for submission of bids
Prilog 2

9.01.2020.

JN TM159/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - etaloniranje laboratorijske merne opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K540/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe laboratorija Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T542/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki parnih sterilizatora i parnih autoklava, različitih proizvođača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.01.2020.

JN T546/2019 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za medicinsku opremu proizvođača Schiller
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

3.01.2020.

JN TM154/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - aparati za fako i vitrektomiju, proizvođača Alcon
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN TM156/2019 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje OP stola/stolica proizvođača Doge medical

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T539/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - EKG aparati, monitori, defibrilatori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN T541/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - infuzione i perfuzionie pumpe, proizvođača BD
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.01.2020.

JN T543/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - OP lampe i stolovi, proizvođača Maquet
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN K545/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi za aparate za grejanje krvi i krvne plazme
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

31.12.2019.

JN TM153/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - EKG aparati, proizvođača Comen
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 13.01.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 13.01.2020.


JN K522/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal i instrumentiza uređaje proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN K523/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 91-2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K530/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Materijal za sistem za neurohiruršku navigaciju

Konkursna dokumentacija    
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 14.01.2020.

JN K536/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 91-3
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN K537/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 91-6 (Portabilni džepni ultrazvučni aparat)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.01.2020.

JN A538/2019 Javna nabavka Sistem mehaničke stimulacije rada srca

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 

JN K544/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 91- 4
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.01.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 13.01.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 15.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 15.01.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 15.01.2020.

23.12.2019.

JN T519/2019 Javna nabavka Servisiranje vozila
Limarsko farbarski radovi i ugradnja vetrobranskih stakala - za sve vrste vozila
Vulkanizerski radovi sa centriranjem i reglažom trapa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN T528/2019 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - elektrokauteri, testere za sečenje gipsa i laparoskopski stubovi, proizvođača Erbe i Tekno

Konkursna dokumentacija  
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

20.12.2019.

JN KM151/2019 Javna nabavka male vrednosti Potrošni materijal za aparat za grejanje infuzionih rastvora
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 3.01.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.01.2020.

JN T502/2019 Javna nabavka Usluge interventnog održavanja termotehničkih instalacija u objektima i magistralnih vodova i deonica energetskog sistema Kliničkog centra Srbije

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda