19.10.2017.

JN 427T/2017 Javna nabavka Usluge čišćenja i kontrole objekata, opreme i instalacija energetskog sistema KCS od otpadnih produkata tehnoloških procesa i drugih nečistoća
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.10.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.10.2017.

JN 430A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Setovi i rastvori za aparat za kontinuiranu terapiju bubrežne insuficijencije Prismaflex
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

18.10.2017.

JN 11T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - perimetra i aparata za optičku koherentnu tomografiju, proizvođača Carl Zeiss
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 83TM/2017 Javna nabavka male vrednosti Servisiranje i održavanje instalacija stabilnog sistema za detekciju gasa
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 374T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača Drager Medical
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 416A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za vakum sistem za tretiranje rana negativnim pritiskom
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 426T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - rendgen aparati, proizvođača Visaris
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 428T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki uređaja za dubinsko zamrzavanje do -80 C
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 429K/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal i instrumenti za uređaje proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 439K/2017 Javna nabavka Zdravstveni obrasci i drugi štampani materijal, korice istorije bolesti, kese za rendgen filmove, kutije za patohistološke pločice i kalupe
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 402K/2017 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 18.10.2017.

16.10.2017.

JN 407A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača IL i BECKMAN COULTER
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 421A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za aparat MULTIPLATE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 412T/2017 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 16.10.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.10.2017.

13.10.2017.

JN 77AM/2017 Javna nabavka male vrednosti Aeracione cevčice
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.10.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.10.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.10.2017.


JN 79TM/2017 Javna nabavka male vrednosti Usluge ispitivanje kvaliteta vode
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.10.2017.


JN 82TM/2017 Javna nabavka male vrednosti Usluge servisiranja mašina za pranje podova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 360T/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - aparati za anesteziju i respiratori, proizvođača GE Healthcare Technologies
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

JN 423A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača ORPHEE
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Izmena konkursne dokumentacije - 17.10.2017. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2017.


JN 417A/2017 Javna nabavka Hirurški šavni materijal – mrežice
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 422A/2017 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Sale za kateterizaciju srca, Klinike za kardiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6


JN 424T/2017 Javna nabavka Usluge održavanja - UZV za elastografiju, proizvođača Echosens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

3.10.2017.

JN 398K/2017 Javna nabavka Hirurški instrumenti i kontejneri za sterilizaciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.10.2017.


JN 403A/2017 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.10.2017.

25.09.2017.

JN 326T/2017 Javna nabavka Tehnički potrošni materijal za monitore različitih proizvođača - Manžetne
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 378A/2017 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Radiometar

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 19.10.2017.


JN 380A/2017 Javna nabavka Laboratorijski materijal za izoelektrično fokusiranje likvora iz seruma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 382A/2017 Javna nabavka Radiofarmaci za sintigrafska ispitivanja i dijagnostiku
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.10.2017.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.10.2017.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.10.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.10.2017.


JN 387A/2017 Javna nabavka Potrošni materijal Klinike za kardiohirurgiju i vaskularnu hirurgiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 16.10.2017.

22.09.2017.

JN 386A/2017 Javna nabavka Testovi za određivanje pankreasne elastaze
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 388A/2017 Javna nabavka Hemostatski materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 12.10.2017. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 16.10.2017.


JN 389A/2017 Javna nabavka Elektrode za RF ablaciju (radionih igle)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN 399K/2017 Javna nabavka Sanitetsko vozilo sa pratećom opremom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda