Centar za nuklearnu medicinu sa pozitronskom emisionom tomografijom

Višegradska 26, 11000 Beograd tel/faks 3615-641; Pult tel. 366-3890; 366-3891
E-mail:

akreditacija2

Rukovodilac
Prof. dr Vera Artiko

Operater na računaru/sekretar:
Mirjana Popadić tel/faks. 3615-641;

Zamenik direktora
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
Prof. dr Nebojša Petrović

Pomoćnik direktora za naučnoistraživački rad
Prof. dr Slobodanka Beatović

Rukovodilac poslova zaštite od jonizujućih zračenja i kontrole kvaliteta nuklearno medicinskih uređaja
Naučni saradnik dr sci. el. spec. med. fiz. Vojislav Antić

Poslovni sekretar
Biljana Mitrović

Glavna sestra/tehničar
Tatjana Krkalović

Odeljenje 1 (PET)
Prof. dr Vera Artiko

Odeljenje 2 (PET)
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović

Odeljenje 3 (nuklearna neurologija i hematologija)
Načelnik
Dr sci. med. Leposava Brajković

Odeljenje 4 (nuklearna nefrourologija i muskuloskeletni system)
Načelnik
Prof. dr Slobodanka Beatović

Odeljenje 5 (nuklearna kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, endokrinologija)
Načelnik
Prof. dr Nebojša Petrović

Pult tel. 366-3890; 366-3891 

Pregledi se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) odabirom trijažnih ambulanti za odovarajuće nuklearnomedicinsko snimanje (npr. trijažna ambulanta za nuklearnu kardiologiju, trijažna ambulanta za PET1, trijažna ambulanta za nuklearnu osteologiju itd.). Trijažnim pregledom pacijent dobija termin na odgovarajućem aparatu i detaljna uputstva za indikovano nuklearnomedicinsko ispitivanje.

NAPOMENA: Pregled Za STATIČKU I DINAMSKU SCINTIGRAFIJU BUBREGA za PEDIJATRIJSKE PACIJENTE se ne mora zakazivati preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS). Ovaj pregled se može zakazati preko telefona, na broj 366 3886, u terminu zakazivanja (ponedeljkom od 9-13h).

Ukoliko je potrebno, dodatne informacije se mogu dobiti pozivanjem sledećih telefonskih brojeva:

  • PET 3663890 12-13h
  • Nuklearna neurologija 366-3179 10-11h
  • Nuklearna osteologija 366-3179 10-11h
  • Hematologija 366-3384, 366-3385 9-10h
  • Kardiopulmologija 366-3299 12-13h
  • Gastroenterohepatologija 366-3350 12-13h
  • Uronefrologija 366-3886 (ponedeljkom od 9-13h)
  • Endokrinologija 366-3450 11-12h