Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 9036 od 04.06.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 7076 od 24.04.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs koji je objavljen dana 25.04.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 26.04.2024. godine  na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, ta vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da je Odlukom v.d. direktora UKCS br. 8432 od 23.05.2024. godine u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za 1 pomoćnog radnika sa nižom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za pomoćnog radnika za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6623 od 18.04.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),raspisan je konkurs koji je objavlјen dana 22.04.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, s tim u vezinakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora UKCS br. 8002 od 16.05.2024. godine u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za 1 pomoćnog radnika sa nižom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za administrativne radnike

Na osnovu Odluke V.D. DirektoraUniverzitetskog kliničkog centra Srbije br.6441 od 16.04.2024. godine, čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 17.04.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 7657 od 09.05.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine za 1 administrativnog radnika sa visokom stručnom spremom i 4 administrativna radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za tehničke radnike

 Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6442 od 16.04.2024. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 17.04.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 7658 od 09.05.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 5 tehničkih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za administrativnog radnika sa visokom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4885 od 22.03.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine i Ispravkom Obaveštenja Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-00114/2024-02 od 25.04.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen je konkurs dana 22.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 25.03.2024. na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora UKCS br. 7392 od 29.04.2024. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidat, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvenog saradnika

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 5417 od 29.03.2024. godine i člana. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs i objavlјen dana 01.04.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, nakon sprovedenog postupka realizacije konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 7367 od 29.04.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, a najduže do 31.05.2024. godine za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređno vreme sa probnim radom od tri meseca za zdravstvene radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 5440 od 01.04.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine o Zaklјučku 51 br:112-1499/2024 od 27.02.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen je konkurs dana 01.04.2024. godine na internet stranici Univerzitet skogkliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora UKCS br. 7366 od 29.04.2024. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem spemača-spremačice na određeno vreme za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 7076 od 24.042024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za administrativne i tehničke radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4885 od 22.03.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine o Zaklјučku 51 br:112-1499/2024 od 27.02.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen je konkurs dana 22.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 25.03.2024. na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora UKCS br. 7034 od 23.04.2024. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...