Rezultati konkursa na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 8261 od 31.05.2022. godine,i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), objavlјen je konkurs dana 01.06.2022. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranice Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, s tim u vezi obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 9503 od 22.06.2022. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na radizabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme za Centar za radiologiju i MR

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 9443 od 21.06.2022. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa višom-visokom i srednjom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 9243 od 17.06.2022. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 7535 od 20.05.2022. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 20.05.2022. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 25.05.2022. godinena internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 9139 od 16.06.2022. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za raspisanih 45 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrano je 10 kandidata i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 7682 od 23.05.2022. godine,a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-12/2022-02 od 03.02.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-726/2022 od 31.01.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, instrukcije Ministarstva zdravlјa dostavlјene elektronskim putem dana 12.05.2022. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 24.05.2022. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 9138 od 16.06.2022. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za 64 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenog radnika sa višom-visokom stručnom spremom u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Centar za radiologiju i MR

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 8970 od 13.06.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-131/2022-02 od 16.03.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1736/2022 od 28.02.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vremesa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 7876 od 25.05.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-131/2022-02 od 16.03.2022. godine o Zaključku 51 br: 112-1736/2022  od 28.02.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomnapokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), objavljen je konkurs dana 25.05.2022. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranice Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, s tim u vezi obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 8877 od 10.06.2022. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 8634 od 08.06.2022. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 7124 od 16.05.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-131/2022-02 od 16.03.2022. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1736/2022 od 28.02.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 16.05.2022. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranice Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8545 od 06.06.2022. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na odredjeno vreme - Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 7084 od 16.05.2022. godine, čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 19.05.2022. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 20.05.2022. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8544 od 06.06.2022. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 2 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...