Konkurs na neodređeno vreme za tehničkog radnika

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4595 od 24.03.2023. godine,a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-1153/2022-02 od 16.01.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-10999/2022 od 27.12.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Konkurs za prijem pomoćnih radnika sa nižom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke v.d.direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4346od 22.03.2023. godine i čl.7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem 1 administrativnog radnika sa visokom stručnom spremom na određeno vreme za Službu za pravne poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4347 od 22.03.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2023. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 3224 od 06.03.2023. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a u postupku realizacije konkursa objavlјenog dana 07.03.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 4412 od 22.03.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 1 zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za pomoćne radnike sa srednjom i nižom stručnom spremom za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - UC

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 2185 od 17.02.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs i objavlјen dana 20.02.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 21.02.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora br. 3674 od 13.03.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 2 pomoćna radnika sa srednjom stručnom spremom i na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za 2 pomoćna radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodredjeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za tehnicke radnike sa srednjom strucnom spremom za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1816 od 08.02.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-1153/2022-02 od 16.01.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-10999/2022 od 27.12.2022. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i člana 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 08.02.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 10.02.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 3266 od 07.03.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenog radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br.3224od 06.03.2023. godine i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za administrativne radnike

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1374 od 31.01.2023. godine, čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 02.02.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 03.02.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 3154 od  06.03.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, a najduže do 31.03.2023. godine za 5 administrativnih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za 1 tehničkog radnika sa visokom stručnom spremom na određeno vreme za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke V.D. DirektoraUniverzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1964 od 10.02.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs i objavlјeno dana 10.02.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 14.02.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas obaveštavamo da je Odlukom v.d. direktora br. 3129 od 03.03.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 1 tehničkog radnika sa visokom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1845 od 08.02.2023. godine i čl 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 10.02.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 13.02.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 3107 od 03.03.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 3 zdravstvena radnika sa visokom/višom stručnom spremom i 74 zdravstvena radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...