Konkurs za prijem 2 tehnička radnika sa srednjom stručnom spremom za potrebe Kovid bolnice UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 14500 od 21.09.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Srbije / Kovid bolnice u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdratvstvenih radnika sa visokom stručnom spremom u radni odnos na određeno vreme za potrebe UKCS-Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br.14499 od 21.09.2021.godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Srbije / Kovid bolnice u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Obaveštenje o ishodu konkursa za 1 tehničkog radnika sa srednjom stručnom spremom (frizer-berberin) za Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br.13634 od 03.09.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je i objavlјen konkurs dana 06.09.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da je doneta Odluka v.d.direktora br. 14498 od 21.09.2021. godine, te da u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 1 tehničkog radnika sa srednjom stručnom spremom i to 1 frizera - berberina nije izabran nijedan kandidat budući da nije bilo prijavlјenih kandidata.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTORA
prof. dr Milika Ašanin

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za Kovid bolnicu UKCS - 3 vozača sanitetskog vozila

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 14464 od 21.09.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u skladu sa pozitivnim propisima za Kovid bolnicu i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme - zdravstveni radnici sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 13316 od 31.08.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 31.08.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije ,na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.14270 od 16.09.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 750 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 13316 od 31.08.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),po osnovu konkursa objavlјenog dana 31.08.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 14165 od 15.09.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 66 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca

Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimana neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme - UKCS -Kovid bolnica - 1 magistar farmacije i 1 magistar farmacije-medicinski biohemičar

 Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 13023 od 24.08.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 24.08.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 25.08.2021.godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 13880 od 09.09.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 12464 od 12.08.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019) raspisan je i objavlјenkonkurs dana 12.08.2021.godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, s tim u vezi obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 13860 od 09.09.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za 19 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za 20 spremača UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 13814 od 08.09.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...