Služba za mikrobiologiju

Služba za mikrobiologiju KCS obavlja specijalističku i visokospecijalizovanu laboratorijsko-dijagnostičku zdravstvenu delatnost.

Služba, po rešenju Ministarstva zdravlja, obavlja aktivnosti Referentnih laboratorija za Republiku Srbiju za bakterijske rodove i vrste Staphylococcus, Enterococcus, Mycobacterium, Hepatitis viruse i HIV viruse.

Služba obavlja obrazovno-nastavnu i naučnu delatnost u skladu sa Zakonom.

U obrazovnoj delatnosti Službe obavljaju se poslovi na stručnoj edukaciji lekara, kako u okviru kontinuirane edukacije tako i na poslediplomskim studijama medicine. Obavlja se i edukacija laboratorijskih tehničara, medicinskih tehničara i drugih profila zdravstvenih saradnika.

U naučnoistraživačkoj delatnosti se obavljaju fundamentalna i primenjena istraživanja iz oblasti mikrobiologije.

Rukovodstvo Službe :
DIREKTOR SLUŽBE Prim mr. sci. med. Snežana Jovanović 011/ 3663290; 011/ 3663973
ZAMENIK DIREKTORA SLUŽBE
SAVETNIK DIREKTORA SLUŽBE
NAČELNIK SLUŽBE dr Tanja Tošić 011/ 3619750
GLAVNI TEHNIČAR SLUŽBE VLT Živadinka Trninić 011/ 3619750
RUKOVODILAC PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA: dipl pravnik Vesna Zdravković; 011/3663243
ADMINISTRATIVNI SEKRETAR:

Organizacione jedinice Službe su:
Mikrobiološka laboratorija na Klinici za infektivne i tropske bolesti, i to:
1. Laboratorijski odek za bakteriologiju i parazitologiju (u jednoj prostornoj celini)
011/ 3619750 ; 011/2683366 lokal 36
- šef Odeka za bakteriologiju: dr Tanja Tošić
- glavni laboratorijski tehničar Odseka za bakteriologiju: VLT Olivera Dimitrijević
- šef Odeka za parazitologiju: mr.sci.vet Zorica Dakić
- glavni laboratorijski tehničar Odseka za parazitologiju: LT Svetlana Pavlović

2. Laboratorijski odsek za virusologiju u drugoj prostornoj celini 011/2683366 lok 59
- šef Odeka Dr Ivana Pešić Pavlović
- glavni laboratorijski tehničar Odseka: VLT Nataša Gerovac
3. Laboratorijski odsek za bakteriologiju na Urgentnom centru KCS -011/3662595,011/3662596
- šef Odeka dr Branka Stošović : 011 / 3662305
- glavni laboratorijski tehničar Odseka VLT Trpana Anđelković
4. Laboratorijski odsek za bakteriologiju i mikologiju na Poliklinici KCS- 011/3663290
-šef Odeka Prim mr. sci. med. Snežana Jovanović
- glavni laboratorijski tehničar Odseka VLT Vesna Marić
5. Laboratorijski odsek za bakteriologiju na Ginekološko-akušerskoj klinici KCS -011/3663603
- šef Odeka mr. sci. med. Snežana Tomanović
- glavni laboratorijski tehničar Odseka VLT Violeta Zivlak
6. Laboratorijski odsek za bakteriologiju, za dijagnostiku mikobakterija na Institutu za plućne bolesti i TBC 011/3663309
-šef Odeka dr Bojana Luković
- glavni laboratorijski tehničar Odseka VST Jovanka Radojčić

U Službi radi 16 specijalista, 9 viših laboratorijskih tehničara, 30 laboratorijskih tehničara i 10 radnika na pranju laboratorijskog posuđa i održavanju higijene.

Stručna i naučna kompetentnost Službe se potvrđuje kroz kvalifikacionu strukturu – 1 doktor medicinskih nauka, 3 magistra medicinskih nauka, 1 magistar veterine, 2 primarijusa, 1 subspecijalista parazitolog, 1 subspecijalista virusolog i 3 lekara na subspecijalističkim studijama.

Služba je za prvih devet meseci 2012.godine uradila 2.732.441 analiza.
Služba je u 2011.godini uradila 3.444.210 analiza.