21
 apr.
2017
Događaj

Prva međunarodna konferenciju o akreditaciji medicinskih laboratorija (CLAQ)

Centar za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije kao prva sertifikovana i akreditovana [...]