Osnovni podaci, struktura i kontakti

Direktor Klinike za urologiju Prof. dr Zoran Džamić
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Centrala: 011 2658 956

Tehnički sekretar
Slavica Lisičić
Kontakt tel/fax: 011-2688-553


Zamenik direktora

Kontakt tel. 011/2659-460

Pomoćnik direktora
Dr Tomislav Pejčić klinički ass.
Kontakt tel. 011-366-2422

Glavna sestra VMS Dragana Đorđević
Kontakt tel.011-2659-176

Načelnik odeljenja za administrativne i nemedicinske poslove
Gordana Ivković
Kontakt tel. 011-2682-685

Referent radnih odnosa
Suzana Petrović
Kontakt tel. 011-2686-526

Edukator zdravstvene nege
VMS Valentina Petković
Kontakt tel.011- 2658-956/lok.112

POLIKLINIČKO-DIJAGNOSTIČKI CENTAR
Načelnik
Prof.dr Aleksandar Vuksanović
Glavna sestra
VMS Svetlana Žeželj
Kontakt tel.011-366-30-62, 011-361-56-24

Ambulantno-polikliničko odeljenje
Načelnik
Prof. dr Dejan Dragičević
Kontakt tel.011- 366-30-62

Odeljenje dnevne bolnice sa hemoterapijom i endoskopsko dijagnostičkim procedurama
Načelnik
Prim. dr Aleksandar Janjić
Kontakt tel. 011-366-30-75

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja
Načelnik
Prof. dr Cane Tulić
Kontakt tel.011- 366-30-62
Šef ambulante
Prim. dr Mirko Jovanović
Kontakt tel. 011-366-30-62
Glavna sestra
VMS Slađana Božović
Kontakt tel. 011-366-30-62

CENTAR ZA TRANSPLANTACIJU BUBREGA
Načelnik
Prim. dr Čedomir Topuzović
Kontakt tel./faks 011- 3616-453

Posttransplantaciono odeljenje – poluintenzivna nega, hemodijaliza – intenzivna nega
Glavna sestra
VMS Slađana Đurđević
Kontakt tel. 011- 2657-701, 011- 2656-261

Odeljenje intenzivne nege
Načelnik
Prof. dr Radomir Naumović,
Kontakt tel. 011-3616-453
Glavna sestra
VMS Gorica Grubor

Kontakt tel. 011- 2685-391

Odeljenje I
Načelnik
Prof.dr Miodrag Aćimović
Kontakt tel.011- 2656-261
Glavna sestra
VMS Snežana Lipovac
Kontakt tel.011-2658-956/lok. 109

Odeljenje II

Načelnik
Prof. dr Dragica Milenković-Petronić
Kontakt tel.011-2658-956/lok.105

Odeljenje III poluintezivna nega

Načelnik
Prof. dr Zoran Džamić
Kontakt tel.011- 2658-956/lok 105

Odeljenje IV – intezivna nega, polihemioterapija
Načelnik
Prof. dr Đorđe Nale
Kontakt tel. 011-2659-773
Glavna sestra
VMS Vesna Božanić
Kontakt tel. 011- 366-24-05

Odeljenje V

Načelnik
Dr Milutin Kozomara
Kontakt tel.011- 2659-773
Glavna sestra
VMS Svetlana Pejčić
Kontakt tel.011-366-24-28

Odeljenja VI urgentna urologija, urgentna ambulanta – opšta nega

Načelnik
Dr Tomislav Pejčić klinički ass.
Glavna sestra
VMS Slađana Kantar
Kontakt tel.011- 366-24-22

Operacioni blok i Odeljenje intezivne nege

Načelnik
Prof. dr Nebojša Bojanić
Kontakt tel. 011- 2659-275
Glavna sestra Operacionog bloka
VMS Zorica Tepavčević
Kontakt tel.011- 2659-275; 011-2658-956/lok.110
Glavna sestra Intenzivne nege
VMS Dragana Šljukić
Kontakt tel.011- 2659-275; 011-2658-956/lok.108

Odsek za endoskopsku i ultrazvučnu dijagnostiku i laparoskopsku hirurguju
Kontakt tel.011- 2658-956/lok.104; 011-2659-773

Kabinet za endoskopsku dijagnostiku i terapiju

Kontakt tel.011- 2658-956/lok.104; 011-2659-773

Kabinet za ultrazvuk

Kontakt tel.011- 2658-956/lok.104; 011-2659-773

Kabinet za terapiju bola

Kontakt tel.011- 2658-956

Odsek za naučno-istraživački rad i nastavu
Kontakt tel. 011-2656-277
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SLUŽBE KLINIKE ZA UROLOGIJU

Biohemijska laboratorija

Dr. sci ph Daniela Bartolović
Kontakt tel.011- 2658-273

Odeljenje anestezije

Prof. dr Nebojša Lađević
Kontakt tel.011- 362-11-57; .011- 2659-275

Histopatološka laboratorija
Dr Milica Čekerevac
Kontakt tel.011- 366-22-39; 011-366-22-38

Uroradiologija

Doc. Mr Biljana Marković
Kontakt tel.011- 2657-700

Apoteka

Borka Gavrić mr. pharm.
Kontakt tel.011-2687-001

Na Urološkoj klinici se primenjuju dijagnostičke i terapijske procedure koje se primenjuju u najvećim svetskim urološkim centrima.

ZAKAZIVANjE PREGLEDA

Zakazivanje pregleda vrši izabrani lekar opšte prakse preko IZIS-a, sa nalazom i mišlјenjem izabranog lekara opšte prakse i minimumom dijagnostičkih nalaza (ultrazvučni pregled, labaratorijski nalazi-krvna slika, urea, kreatinin, glikemija, urin i po potrebi i urinokultura)

Zakazivanje konzilijarnih pregleda (uro-onkoloških sredom, uroloških petkom i konzilijuma za kalkulozu ponedelјkom) vrši lekar specijalista urolog preko IZIS-a.

Zakazivanje endoskopskih procedura, TRUS biopsije prostate i dostupnih urodinamskih ispitivanja vrši urolog KCS, tokom ambulantnog pregleda.

Informacije za patohistološke nalaze tel. 2658-003 od 12 do 14 časova