Ebeba

Dragi roditelji,

Zadovoljstvo nam je što sa vama delimo najradosnije trenutke vašeg porodičnog života.

Zahvaljujući procesima digitalizacije državne uprave i uvođenja elektronskih administrativnih usluga, roditeljima beba rođenih na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCS omogućeno je ostvarivanje niza prava elektronskim putem, pojednostavljenom procedurom i uz uštedu mnogo vremena koje je u prvim danima i nedeljama života dece suviše dragoceno da bi se trošilo na čekanje na šalterima različitih ustanova i popunjavanje istih podataka u različite formulare. Matičar Klinike je tu za Vas radnim danima, a po potrebi i u danima vikenda.

Ponosni smo što na Klinici putem servisa eBebe možete izvršiti:

 1. prijavu novorođenčeta kod matičara – tokom ove procedure roditelji sporazumno biraju lično ime deteta, prezime koje će dete nositi i prijavljuje se otac deteta;
 2. prijavu prebivališta bebe;
 3. prijavu zdravstvenog osiguranja kako bi po izlasku sa Klinike roditelji mogli za svoje novorođenče da korste sva prava na zdravstvenu zaštitu, bez dodatnih briga o administrativnom postpuku;
 4. prijavu za roditeljski dodatak.

Da bi se koristile usluge iz servisa eBebe, potrebno je da roditelji deteta:

 1. imaju važeća identifikaciona dokumenta,
 2. da potpišu izjavu o saglasnosti za korišćenje podataka,
 3. da su oba roditelja prisutna prilikom potpisivalja obrazaca (ukoliko su u braku) ili da postoji dokaz o priznavanju očinstva pred nadležnim organom (matičar, organ starateljstva, javni beležnik ili sud) ukoliko nisu u braku.

Kako bi se iskoristile sve pogodnosti servisa eBebe uz utrošak što manje vremena, potrebno je da se roditelji prethodno dogovore o:

 1. ličnom imenu deteta
 2. prezimenu deteta (dete može da nosi prezime ili oca ili majke ili prezimena oba roditelja; ukoliko roditelji imaju više zajedničke dece, detetu se određuje prezime koje je već dodeljenoj prethodnoj zajedničkoj deci)
 3. adresi stanovanja na koje će dete biti prijavljeno
 4. preko kog roditelja će dete ostvariti zdravstveno osiguranje.

Nakon izlaska iz bolnice roditelji će od Portala eUprava dobijati obaveštenja o statusu predmeta u odgovarajućoj instituciji putem elektronske pošte ili SMS porukom. Nakon završenih procedura roditelji mogu na kućnu adresu da dobiju: Izvod iz Matične knjige rođenih, Uverenje o državljanstvu i Karticu zdravstvenog osiguranja za dete.

UPRAVA KLINIKE