Služba za pravne poslove

Direktor Službe
Bojana Vujošević, dipl. pravnik, tel. 2641-958

Zamenik Direktora

Pomoćnik Direktora za kadrovske poslove
Poslove obavlja Direktor Službe
Bojana Vujošević, dipl. pravnik, tel. 2641-958

Pomoćnik Direktora

Tehnički sekretar
Slađana Radinčanin, tel. 2641-958

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I ZASTUPANjE

Odeljenje za zastupanje
Načelnik odelјenja - Igor Kokanović, dipl. pravnik, tel. 366-26-12

Odeljenje za opšte pravne poslove
Načelnik Odeljenja – Miodrag Trifunović, dipl. pravnik, tel. 366-26-12

SEKTOR ZA KADROVSKE POSLOVE

Odeljenje radnih odnosa
Načelnik Odeljenja – Milana Đukić, dipl. pravnik, tel. 366-20-35

Odeljenje za personalne poslove sa Odsekom za odnose za zaposlenima
Načelnik Odeljenja – Ljubinka Jovanović, dipl. pravnik, tel. 366-20-37
Šef Odseka – Teodora Kostić, dipl. pravnik, tel. 366-20-35

Odsek za planiranje odbrambenih priprema i bezbednosti
Šef odseka - Strahinja Nastić tel. 366-20-81