Klinika za pulmologiju

Adresa: Koste Todorovića 26, 11129 Beograd
Telefon: 011/ 3663114
Faks: 011/ 2681 591
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Klinika za pulmologiju je zdravstvena ustanova za plućne bolesti u sastavu Kliničkog centra Srbije. Ležeće bolesnike zbrinjava u zgradi Klinike za pulmologiju, a amublantne pacijente u okviru Poliklinike Kliničkog centra Srbije. Otvorena je za hitan prijem plućnih bolesnika 24 sata. Klinika raspolaže sa 175 bolesničkih postelja i 10 respiratora u jedinici intezivne nege.

Klinika za pulmologiju je referentna zdravstvena ustanova za tuberkulozu i stim u vezi, za obavljanje poslova primene, praćenja i unapređenja jedinstvene doktrine i metodologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji u oblasti zaštite zdravlja od tuberkuloze.
(Odluka Ministra zdravlja Republike Srbije br. 500-01-1520/2015-02 od 18. decembra 2015. god.)

Zdravstveni kadar čine 37 lekara specijalista, 10 doktora medicine i 131 medicinskih sestara i tehničara. U nastavi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu učestvuje 14 lekara Klinike.

MENADžMENT KLINIKE

Direktor
Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić 361-5556, 366-3034

Zamenik direktora
Prof. Dr Branislava Milenković 361-5556, 366-3034

Rukovodilac pravnih i kadrovskih poslova
Dipl. pravnik Mirjana Radonjić 366-3472

Tehnički sekretar
Dragana Stupar 361-5556, 366-3034

Glavna sestra
Nadežda Aleksić 366-3286

POLIKLINIČKA SLUŽBA KLINIKE
Načelnik
Doc. dr Vladimir Žugić 366-3165, 366-3170
Glavna sestra
Ljiljana Kazimirović 366-3175

Odeljenje za prijem, zbrinjavanje urgentnih stanja i specijalističke ambulante
Načelnik
Dr Jasmina Marić Živković 366-3164
Glavna sestra 366-3490

Odeljenje za funkcionalnu dijagnostiku pluća
Načelnik
Doc. dr Vladimir Žugić 366-3165, 366-3170
Glavna sestra
Mira Neđić 366-3165

Odeljenje za bronhologiju i invazivnu pulmološku dijagnostiku
Načelnik
Dr Milan Grujuć 366-3189
Glavna sestra
Željka Narančić 366-3186

Odeljenje za kardiološki monitoring plućnih bolesnika
Načelnik
Prim. dr Nada Vasić 366-3476
Glavna sestra
Zorica Jovanović 366-3493

Dnevna bolnica za maligne tumore pluća i pleure
Načelnik
Prim. dr Natalija Samardžić
Glavna sestra
Tijana Arsić 366-3478

STACIONARNA ZDRAVSTVENA DELATNOST KLINIKE

Prvo odeljenje - odeljenje za bronhijalnu astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i hroničnu respiracijsku insuficijenciju

Načelnik
Prof. dr Branislava Milenković 366-3267
Glavna sestra
Đurđica Maravić Tomić 366-3059

Drugo odeljenje - odeljenje za plućnu tuberkulozu i maligne tumore pluća, pleure i medijastinuma
Načelnik
Doc. dr Tatjana Adžić Vukičević 366-3307
Glavna sestra
Biljana Jokić 366-3237

Treće odeljenje - odeljenje za nespecifične respiratorne infekcije, hronične opstruktivne bolesti pluća i plućne embolije
Načelnik
Prof. dr Ljudmila Nagorni Obradović 366-3497
Glavna sestra
Ljubena Paunović 366-3491

Čertvrto odeljenje - odeljenje opšte pulmologije
Načelnik
Prof. dr Dragica Pešut 366-3659
Glavna sestra
Gordana Tambić 366-3467

Peto odeljenje - odeljenje za oboljenja plućnog intersticijuma, sarkoidoze i druge granulomatoze
Načelnik
Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić 366-3460
Glavna sestra
Ružica Nikodijević 366-3452

Šesto odeljenje - odeljenje torakalne onkologije i intersticijskih plućnih bolesti
Načelnik
Prof. dr Dragana Jovanović 366-3539
Glavna sestra
Tatjana Marković 366-3537

Sedmo odeljenje - odeljenje opšte pulmologije, plućne tuberkuloze i nespecifičnih infekcija pluća i pleure
Načelnik
Prof. dr Vesna Škodrić Trifunović 366-3115
Glavna sestra
Biljana Krivokapić 366-3538

Odeljenje za intenzivnu negu pulmoloških bolesnika sa Kabinetom za mehaničku ventolaciju i drugu respiratornu potporu
Načelnik
Prof. dr Aleksandra Ilić 366-3657
Glavna sestra
Marina Milovanović 366-3658

Kabinet za mehaničku ventilaciju i drugu respiratornu potporu
Šef
Dr Vesna Bukumirović, dr sci med 366-3484

POSEBNE ORGANIZACIONE JEDINICE KLINIKE

Kabinet za naučno-istraživački rad i edukaciju

Šef
Prim. dr Vesna Kačar Kukrić 366-3488

Kabinet za prevenciju i odvikavanje od pušenja
Šef
Ika Pešić, dr.sci.med 366-3287

Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku pri Odeljenju za kardiološki monitoring plućnih bolesnika

Dnevna bolnica za dijagnostiku poremećaja disanja u spavanju

Nacionalni centar za prevenciju i kontrolu tuberkuloze u Republici Srbije
Odlukom Stručnog saveta KCS br. 2217 od 14.02.2017. godineOčekivani rezultati rada Nacionalnog Centra za TB su u skladu sa akcionim planom za kontrolu TB u periodu od 2016-2020 odnosno u skladu sa planovima projekta Health 2020 (Zdravlje 2020) kao i planovima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC), te planom Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i Evropskog Respiratornog Udruženja (ERS), tzv. „eliminacioni plan“ za borbu protiv tuberkuloze u Evropskom regionu.

Očekivani rezultati su:
35% smanjenje smrtnosti od TB
25% smanjenje stope razboljevanja od TB
75% uspešnog lečenja obolelih od rezistentne i ekstenzivno rezistentne forme bolesti, koja je i najčešći uzrok smrtnosti, ujedno tako realizujući sperčavanje širenja rezistentne TB.

Strategija i ciljevi osmišljeni su u skladu sa strategijom projekta Zdravlje (Health 2020) u čemu značajnu ulogu ima WHO Evropski region.

Nacionalne preporuke za prevenciju tuberkuloze kod bolesnika koji se leče biološkim lekovimaINFORMACIJE O ZAKAZIVANjU PREGLEDA I BOLNIČKOG LEČENjA

 1. Prvi pregled zakazuje izabrani lekara u Domu zdravlja ili specijalista na skundarnom nivou
 2. Kontrolni pregled zakazuje lekar specijalista

 

KONZILIJUMI KLINIKE

ONKOLOŠKI KONZILIJUM ZA MALIGNE BOLESTI PLUĆA I PLEURE

 • Vreme održavanja: svakog radnog dana 12-14h osim utorkom od 11-14h
 • Zakazivanje: Prvi pregled/prikaz zakazuje izabrani lekar u domu zdravlja ili specijalista iz skundarne zdravstvene ustanove preko Onkološke ambulante 1, 2 ili 3 isključivo po MKB10
 • Kontrolni pregled/prikaz zakazuje lekar specijalista

KONZILIJUM ZA INTERSTICIJSKE BOLESTI PLUĆA

 • Vreme održavanja: jednom mesečno u zavisnosti od broja bolesnika
 • Zakazivanje konzilijarnih pregleda isključivo od strane lekara specijaliste pulmologa za bolesnike sa intersticijskim bolestima pluća

STALNI SPECIFIČNI INTERDISCIPLINARNI KONZILIJUM ZA TRANSPLATACIJU PLUĆA KLINIKE ZA PULMOLOGIJU I KLINIKE ZA GRUDNU HIRURGIJU

 • Vreme održavanja:
  * Konzilijum se održva jednom mesečno, poslednjeg četvrtaka u mesecu, sa početkom u 13 i 30 časova, odnosno po potrebi pacijenata.

STRUČNI SEMINAR i KOLEGIJUM KLINIKE ZA PULMOLOGIJU

 • Prikaz svih primljenih bolesnika tokom predhodne nedelje, ponedeljkom i četvrtkom od 8.15h
 • Prikaz interesantnih, nejasnih i nerešenih slučajeva

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA KLINIKE

 • Jednom mesečno (sreda) od 11-12h, rukovodilac Prim. dr Vesna Kačar Kukrić
 • Akreditovani programi po planu i programu

STRUČNI SEMINARI MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

 • Јednom do dva puta mesečno, utorak ili sreda od 12-13h
 • Kolegijum glavnih sestara Klinike jednom nedeljno