Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma

Doktora Subotića br.13, 11000 Beograd
Direktor: Akademik Nebojša Lalić

Telefon: (011) 3639702
Zamenik direktora: prof.dr Đuro Macut
Telefon: (011) 3639702
Glavna sestra: Ruža Filipović
Telefon: (011) 3639732
Tehnički sekretar: Vulić Snežena
Telefon (011) 3639702

ODELJENJE ZA AMBULANTNO POLIKLINIČKU DELATNOST U ENDOKRINOLOGIJI
Načelnik: Naučni saradnik Prim. dr sci. med. Snežana Polovina (011) 3663437
Glavna sestra: Slađana Mihajlović

Dnevna bolnica polikliničke službe

Telefon: (011) 3663404

Prijemna ambulanta pri stacionaru

Telefon: (011) 3639764

Prijemni šalter

Telefon (011) 3639709

ORGANIZACIONE JEDINICE KLINIKE

ODELJENJE ZA ENDOKRINOLOŠKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Načelnik: Mr ph Vesna Barać Janjić
Glavni laborant: Sanja Opsenica
Telefon: (011) 3639717

SLUŽBA STACIONARA:

ODELJENJE ZA GOJAZNOST, METABOLIČKE I REPRODUKTIVNE POREMEĆAJE

Načelnik: prof. dr Aleksandra Kendereški
Glavna sestra: Ruža Filipović
Telefon: ambulanta (011) 3639732
lekarska soba: (011) 3639733


MULTIDISCIPLINARNI CENTAR ZA GOJAZNOST
Načelnik: prof.dr Mirjana Šumarac-Dumanović
Telefon: (011) 3639766


1. Ambulanta Centra za gojaznost pri Poliklinici Kliničkog centra Srbije
Šef ambulante Centra: Prim. dr sci. med. dr Snežana Polovina
Telefon: (011) 366 3437

ODELJENJE ZA METABOLIČKE POREMEĆAJE, INTENZIVNI TRETMAN I ĆELIJSKU TERAPIJU U DIJABETESU
Načelnik: Akademik Nebojša Lalić
Glavna sestra: Milena Jovanović
Telefon: ambulanta (011) 3639783
lekarska soba (011) 3639-781 i 361-6321


ODELJENJE ZA LIPIDNE POREMEĆAJE I KARDIOVASKULARNE KOMPLIKACIJE U DIJABETESU
Načelnik: Prof dr Katarina Lalić
Glavna sestra: Mirjana Lazić
Telefon: ambulanta (011) 3639772
lekarska soba (011) 3639773


ODELJENJE ZA LEČENJE HRONIČNIH KOMPLIKACIJA U DIJABETESU
Načelnik: Prof dr Srđan Popović
Glavna sestra: Snežana Jovanović
Telefon :ambulanta (011) 3639762
lekarska soba (011) 3639763


ODELJENJE ZA TUMORE ENDOKRINOG SISTEMA I NASLEDNE KANCERSKE SINDROME
Načelnik: Prof. dr Đuro Macut
Glavna sestra: Dragica Andrić
Telefon: ambulanta (011) 3639742
lekarska soba:(011) 3639743


ODELJENJE ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE
Načelnik: Prof dr Miloš Žarković
Glavna sestra: Dragica Katić
Telefon: ambulanta (011) 3639722
lekarska soba (011) 3639723


ODELJENJE ZA NEUROENDOKRINOLOGIJU
Načelnik: Prof. dr Milan Petakov (011) 3639711
Glavna sestra: Mila Pantović
Telefon: ambulanta (011) 3639712
lekarska soba (011) 3639715


CENTAR ZA ENDOKRINU HIRURGIJU
Načelnik centra: Prof. dr Vladan Živaljević
Glavna sestra: Ivana Stajković
Telefon: (011) 3663261

1. Odeljenje za endokrinu hirurgiju
Načelnik. Prof dr Ivan Paunović
Telefon: (011) 3663261

2. Ambulanta za endokrinu hirurgiju (u poliklinici)
Šef ambulante: Prof dr Ivan Paunović
Telefon: (011) 3663900