Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma

Doktora Subotića br.13, 11000 Beograd
Direktor: Akademik Nebojša Lalić

Telefon: (011) 3639702
Zamenik direktora: prof.dr Đuro Macut
Telefon: (011) 3639702
Glavna sestra: Ruža Filipović
Telefon: (011) 3639732
Tehnički sekretar: Vulić Snežena
Telefon (011) 3639702

ODELJENJE ZA AMBULANTNO POLIKLINIČKU DELATNOST U ENDOKRINOLOGIJI
Načelnik: Dr Slavica Ćirić
Glavna sestra: Slađana Mihajlović
Broj telefona za zakazivanje pregleda:

  • I pregled: (011) 3663208, 366 3214, 366 3211,
  • Kontrolni pregled: (011) 366 3440
  • Dnevna bolnica polikliničke službe: (011) 3663404

Prijemna ambulanta pri stacionaru
Telefon: (011) 3639764

Prijemni šalter
Telefon (011) 3639709

ORGANIZACIONE JEDINICE KLINIKE

ODELJENJE ZA ENDOKRINOLOŠKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Načelnik: Mr ph Vesna Barać Janjić
Glavni laborant: Milutin Lazović
Telefon: (011) 3639717

SLUŽBA STACIONARA:

ODELJENJE ZA GOJAZNOST, METABOLIČKE I REPRODUKTIVNE POREMEĆAJE

Načelnik: prof.dr Aleksandra Kendereški
Glavna sestra: Ruža Filipović
Telefon: ambulanta (011) 3639732
lekarska soba: (011) 3639733


MULTIDISCIPLINARNI CENTAR ZA GOJAZNOST
Načelnik: prof.dr Mirjana Šumarac-Dumanović

1. Ambulanta Centra za gojaznost pri Poliklinici Kliničkog centra Srbije
Šef ambulante Centra: Prim. dr sci. dr Snežana Polovina
Telefon: (011) 366 3437

ODELJENJE ZA METABOLIČKE POREMEĆAJE, INTENZIVNI TRETMAN I ĆELIJSKU TERAPIJU U DIJABETESU
Načelnik: Akademik Nebojša Lalić
Glavna sestra: Milena Jovanović
Telefon: ambulanta (011) 3639783
lekarska soba (011) 3639782


ODELJENJE ZA LIPIDNE POREMEĆAJE I KARDIOVASKULARNE KOMPLIKACIJE U DIJABETESU
Načelnik: Prof dr Katarina Lalić
Glavna sestra: Mirjana Lazić
Telefon: ambulanta (011) 3639772
lekarska soba (011) 3639773


ODELJENJE ZA LEČENJE HRONIČNIH KOMPLIKACIJA U DIJABETESU
Načelnik: Prof dr Srđan Popović
Glavna sestra: Nataša Stevanović
Telefon :ambulanta (011) 3639762
lekarska soba (011) 3639763


ODELJENJE ZA TUMORE ENDOKRINOG SISTEMA I NASLEDNE KANCERSKE SINDROME
Načelnik: Prof. dr Svetozar Damjanović
Glavna sestra: Dragica Andrić
Telefon: ambulanta (011) 3639742
lekarska soba:(011) 3639743


ODELJENJE ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE
Načelnik: Prof dr Miloš Žarković
Glavna sestra: Dragica Katić
Telefon: ambulanta (011) 3639722
lekarska soba (011) 3639723


ODELJENJE ZA NEUROENDOKRINOLOGIJU
Načelnik: Prof. dr Milan Petakov (011) 3639711
Glavna sestra: Mila Pantović
Telefon: ambulanta (011) 3639712
lekarska soba (011) 3639715


CENTAR ZA ENDOKRINU HIRURGIJU
Načelnik centra: Prof. dr Ivan Paunović
Glavna sestra: Dargana Novaković Dragojlović
Telefon: (011) 3663261

1. Odeljenje za endokrinu hirurgiju
Načelnik. Prof dr Aleksandar Diklić
Telefon: (011) 3663261

2. Ambulanta za endokrinu hirurgiju (u poliklinici)
Šef ambulante:Prof.dr Aleksandar Diklić Telefon: (011) 3663900
„Clinic for Endocrinology, Diabetes and Metabolic Diseases of the Clinical Center of Serbia acknowledges with gratitude that the Practical Skills Grant of the Society for Endocrinology has been generously awarded to dr Marko Stojanović.“

„Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Kliničkog centra Srbije, sa zahvalnošću objavljuje da je stipendija Usavršavanje praktičnih veština - Društva za endokrinologiju velikodušno dodeljena dr Marku Stojanoviću.“