Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma

Doktora Subotića br. 13, 11000 Beograd                                                                      

Direktor: Profesor dr Svetlana Vujović
Telefon: (011) 363 9702
Zamenik direktora: prof. dr Đuro Macut
Telefon: (011) 363 9702
Glavna sestra: Ruža Filipović
Telefon: (011) 363 9732
Tehnički sekretar: Vulić Snežena
Telefon (011) 363 9702

ODELJENJE ZA AMBULANTNO POLIKLINIČKU DELATNOST U ENDOKRINOLOGIJI
Načelnik: Naučni saradnik Prim. dr sci. med. Snežana Polovina (011) 363 9706
Glavna sestra: Vesna Stojanović

Dnevna bolnica polikliničke službe
Telefon: (011) 2685 987 Prijemni šalter- poliklinika
Telefon: (066) 844 6504 (od 13-15 h)

Prijemna ambulanta pri stacionaru
Telefon: (011) 363 9764

Prijemni šalter – Klinike
Telefon: (011) 363 9709 (od 13-15h)

ORGANIZACIONE JEDINICE KLINIKE

ODELJENJE ZA ENDOKRINOLOŠKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Načelnik: Mr ph Vesna Barać Janjić
Glavni laborant: Sanja Opsenica
Telefon: (011) 3639786

SLUŽBA STACIONARA:

ODELJENJE ZA GOJAZNOST, METABOLIČKE I REPRODUKTIVNE POREMEĆAJE
Načelnik: prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović
Glavna sestra: Vladimir Pušica
Telefon: ambulanta (011) 363 9732
lekarska soba: (011) 363 9733

MULTIDISCIPLINARNI CENTAR ZA GOJAZNOST
Načelnik: prof. dr Mirjana Šumarac-Dumanović
Telefon: (011) 363 9766


1. Ambulanta Centra za gojaznost pri Poliklinici Kliničkog centra Srbije
Šef ambulante Centra: Prim. dr sci. med. dr Snežana Polovina
Telefon: (011) 363 9706

CENTAR ZA DIJABETES I LIPIDNE POREMEĆAJE
Načelnik: Profesor dr Nebojša Lalić

ODELJENJE ZA METABOLIČKE POREMEĆAJE, INTENZIVNI TRETMAN I ĆELIJSKU TERAPIJU U DIJABETESU
Načelnik: Profesor dr Aleksandra Jotić
Glavna sestra: Anica Šarac
Telefon: ambulanta (011) 363 9783                                                                                
lekarska soba (011) 363 9782

ODELJENJE ZA LIPIDNE POREMEĆAJE I KARDIOVASKULARNE KOMPLIKACIJE U DIJABETESU
Načelnik: Prof. dr Katarina Lalić
Glavna sestra: Mirjana Lazić
Telefon: ambulanta (011) 363 9772                                                                                
lekarska soba (011) 363 9773

ODELJENJE ZA LEČENJE HRONIČNIH KOMPLIKACIJA U DIJABETESU
Načelnik: Prof dr Vesna Dimitrijević-Srećković
Glavna sestra: Snežana Jovanović
Telefon :ambulanta (011) 363 9762                                                                                
lekarska soba (011) 363 9763

ODELJENJE ZA TUMORE ENDOKRINOG SISTEMA I NASLEDNE KANCERSKE SINDROME
Načelnik: Prof. dr Đuro Macut
Glavna sestra: Dragica Andrić
Telefon: ambulanta (011) 363 9742                                                                                  
lekarska soba:(011) 363 9743

ODELJENJE ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE
Načelnik: Prof. dr Miloš Žarković
Glavna sestra: Dragica Katić
Telefon: ambulanta (011) 363 9722                                                                                
lekarska soba (011) 363 9723

ODELJENJE ZA NEUROENDOKRINOLOGIJU
Načelnik: Prof. dr Milan Petakov (011) 363 9711
Glavna sestra: Slađana Mihajlović
Telefon: ambulanta (011) 363 9712                                                                                
lekarska soba (011) 363 9715

NACIONALNI CENTAR ZA INFERTILITET I ENDOKRINOLOGIJU POLA
Načelnik centra: Prof. dr Svetlana Vujović
Glavna sestra centra: Mitrović Dragana
Telefon za informacije: 066 844 6556