Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma

Doktora Subotića br. 13, 11000 Beograd                                                                      

Direktor: Akademik Nebojša Lalić
Telefon: (011) 3639702
Zamenik direktora: prof.dr Đuro Macut
Telefon: (011) 3639702
Glavna sestra: Ruža Filipović
Telefon: (011) 3639732
Tehnički sekretar: Vulić Snežena
Telefon (011) 3639702

ODELJENJE ZA AMBULANTNO POLIKLINIČKU DELATNOST U ENDOKRINOLOGIJI
Načelnik: Naučni saradnik Prim.dr sci. med. Snežana Polovina ( 011) 3639706
Glavna sestra: Vesna Stojanović

Dnevna bolnica polikliničke službe
Telefon: (011) 2685987

Prijemni šalter poliklinika
Telefon (066) 8446504 (od 13-15h)

Prijemna ambulanta pri stacionaru
Telefon: (011) 3639764

Prijemni šalter – Klinike
Telefon: (011) 3639709 (od 13-15h)

ORGANIZACIONE JEDINICE KLINIKE

ODELJENJE ZA ENDOKRINOLOŠKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU
Načelnik: Mr ph Vesna Barać Janjić
Glavni laborant: Sanja Opsenica
Telefon: (011) 3639786

SLUŽBA STACIONARA:

ODELJENJE ZA GOJAZNOST, METABOLIČKE I REPRODUKTIVNE POREMEĆAJE
Načelnik: prof.dr Aleksandra Kendereški
Glavna sestra: Ruža Filipović
Telefon: ambulanta (011) 3639732
lekarska soba: (011)3639733

MULTIDISCIPLINARNI CENTAR ZA GOJAZNOST
Načelnik: prof.dr Mirjana Šumarac-Dumanović
Telefon: (011) 3639766


1. Ambulanta Centra za gojaznost pri Poliklinici Kliničkog centra Srbije
Šef ambulante Centra: Prim. dr sci. med. dr Snežana Polovina
Telefon: (011) 3639706

ODELJENJE ZA METABOLIČKE POREMEĆAJE, INTENZIVNI TRETMAN I ĆELIJSKU TERAPIJU U DIJABETESU
Načelnik: Akademik Nebojša Lalić
Glavna sestra: Anica Šarac
Telefon: ambulanta (011) 3639783                                                                                
lekarska soba (011) 3639782

ODELJENJE ZA LIPIDNE POREMEĆAJE I KARDIOVASKULARNE KOMPLIKACIJE U DIJABETESU
Načelnik: Prof. dr Katarina Lalić
Glavna sestra: Mirjana Lazić
Telefon: ambulanta (011) 3639772                                                                                
lekarska soba (011) 3639773

ODELJENJE ZA LEČENJE HRONIČNIH KOMPLIKACIJA U DIJABETESU
Načelnik: Prof. dr Srđan Popović
Glavna sestra: Snežana Jovanović
Telefon :ambulanta (011) 3639762                                                                                
lekarska soba (011) 3639763

ODELJENJE ZA TUMORE ENDOKRINOG SISTEMA I NASLEDNE KANCERSKE SINDROME
Načelnik: Prof. dr Đuro Macut
Glavna sestra: Dragica Andrić
Telefon: ambulanta (011) 3639742                                                                                  
lekarska soba:(011) 3639743

ODELJENJE ZA BOLESTI ŠTITASTE ŽLEZDE
Načelnik: Prof. dr Miloš Žarković
Glavna sestra: Dragica Katić
Telefon: ambulanta (011) 3639722                                                                                
lekarska soba (011) 3639723

ODELJENJE ZA NEUROENDOKRINOLOGIJU
Načelnik: Prof. dr Milan Petakov (011) 3639711
Glavna sestra: Slađana Mihajlović
Telefon: ambulanta (011) 3639712                                                                                
lekarska soba (011) 3639715

NACIONALNI CENTAR ZA INFERTILITET I ENDOKRINOLOGIJU POLA
Načelnik centra: Prof.dr Svetlana Vujović
Glavna sestra centra: Mitrović Dragana
Telefon za informacije: 066 8446556