Klinika za hematologijuBeograd, Dr Koste Todorovića 2
e–mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Informacije o prijemu bolesnika (prvi pregled) i zakazivanju preko CIP punkta Poliklinike KCS na 011/366-3207; 366-3208 i 366-3674. Portirnica i informacije o primljenim bolesnicima za Stacionar tel.366-3366. Prijemni šalter Stacionara tel.366-3902

Direktor
Doc. dr Darko Antić  tel.3065-112


Zamenik direktora:
Prof. dr Dragica Tomin  tel.3615-571, 366-3711


Tehnički sekretar:
Ljiljana Ristić  tel.3065-112, 366-3706


Glavna sestra:
Živanka Marinković tel.3618-477


Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove:
Ivica Predović, dipl. menadžer tel.3615-570, 366-3726


Pravnik Klinike:
Ružica Pešić, dipl.pravnik tel.3615-586, 366-3911


STRUKTURA KLINIKE

POLIKLINIČKO DIJAGNOSTIČKO ODELJENJE
Načelnik:
Prof.dr Mirjana Gotić tel.366-3718
Glavna sestra:
Biljana Živojinović tel.3615-634, 366-3367

Poliklinički odsek
Šef: Prim.dr Marina Bogunović tel.366-3387
Glavna sestra:Gordana Dimitrijević tel.366-3387

Odsek za visokospecijalizovanu hematološku dijagnostiku
Šef: Prof.dr Andrija Bogdanović tel.366-3379
Glavni laboratorijski tehničar: Maja Živković tel.366-3376

  • Laboratorija za citologiju i citohemiju tel.366-3376
  • Laboratorija za imunofenotipizaciju i protočnu citometriju tel.366-3375
  • Laboratorija za in vitro ćelijsku kulturu tel.366-3377
  • Laboratorija za citogenetiku i molekularnu genetiku tel.366-3381, 366-3382

 
Kabinet za hemofiliju i poremećaje hemostaze
Šef: Doc.dr Predrag Miljić tel.366-3369
Glavna sestra kabineta: Biljana Ninić tel.366-3369

STACIONAR

Odeljenje za akutne leukemije
Načelnik: Prof. dr Dragica Tomin tel.3615-571, 366-3711
Glavna sestra: Tanja Šljivić-Bojić tel. 366-3711

Jedinica za dijagnostiku i visokodoznu terapiju akutnih leukemija
Šef: Prof.dr Nada Suvajdžić-Vuković tel.366-3715

Jedinica za izolaciju bolesnika sa akutnim leukemijama
Šef: Doc.dr Ana Vidović tel.366-3707

Odeljenje za mešovitu hematološku patologiju i poremećaje hemostaze
Načelnik: Prof.dr Ivo Elezović tel. 366-3399
Glavna sestra: Ljiljana Rakić tel. 366-3713

Odeljenje za limfoproliferativne bolesti (Limfomi 1 i 2)
Načelnik: Prof.dr Biljana Mihaljević tel.366-3720
Glavna sestra: Ljubica Radetić tel.366-3720

Limfomi 1 tel.366-3720
Glavna sestra: Zorica Jovanović

Intenzivna jedinica 1
Šef: Doc. dr Darko Antić tel.366-3723

Jedinica za multipli mijelom i druge poremećaje plazmocitne loze
Šef: Doc.dr Jelena Bila tel.366-3720

Limfomi 2 tel.366-3720
Glavna sestra: Tanja Vučković

Intenzivna jedinica 2
Šef: Prof.dr Milena Todorović tel.366-3728

Kabinet za edukaciju, naučno istraživački rad i ljudske resurse
Šef: Prof.dr Gradimir Janković tel.366-3710, 366-3623

Jedinica intenzivne nege u Urgentnom centru Pasterova 2
Šef: Prim Dr Zoran Rajić tel.366-2362

Obaveštenje Limfoma centra Klinike za hematologiju KCS

U cilju što brže i lakše dostupnosti tima lekara Limfoma centra Klinike za hematologiju za konsultacije i obavljanje kontrolnih pregleda možete nas kontaktirati popunjavanjem upitnika na koji možete pristupiti putem linka https://tinyurl.com/limfomacentar.

Zakazivanje pregleda i organizacija rada Klinike

Kako najveći broj hematoloških bolesnika ima ozbiljna oboljenja krvi ili lifmnih organa, prijem bolesnika i organizacija prvog pregleda zavise od mesta boravka bolesnika kao i od toga da li je bolesnika već video hematolog regionalnog centra.

Prvi pregled za bolesnike sa hitnim uputom za bolničko ispitivanje i lečenje za sve bolesnike se ne zakazuje već bolesnike prima lekar prijemno trijažne ambulante Klinike u Poliklinici KCS 2 sprat, svakim radnim danom od 7.30 do 14 časova.

Bolesnike sa aktivnim krvarenjem prima lekar u Kabinetu za hemofiliju i poremećaje koagulacije.

Hitne bolesnike van radnog vremena (od 14 do 07.30 časova radnim danom i celog dana, vikendom) kao i bolesnike sa interdisciplinarnim problemima prima internistička prijemna ambulanta pri prijemnoj službi Urgentnog centra.

Prvi pregled za bolesnike van Beograda sa overenim uputom za specijalistički pregled, koje upućuju lekari specijalisti interne medicine ili specijalisti hematolozi iz regionalnih Medicinskih centara takođe se ne zakazuju već bolesnike prima lekar prijemno trijažne ambulante Klinike u Poliklinici KCS 2 sprat, svakim radnim danom od 7.30 do 14 časova radi trijaže i dalje procene.

Prvi pregled za bolesnike iz Beograda sa overenim uputom za specijalistički pregled zakazuju se lično preko Centralnog informacionog šaltera Poliklinike KCS. Telefoni za informacije su: 011/366-3207; 366-3208 i 366-3674

SVI NAREDNI PREGLEDI I ISPITIVANjA SE ZAKAZUJU. NE POSTOJI MOGUĆNOST ZAKAZIVANjA ILI IZVOĐENjA SAMO LABORATORIJSKIH ANALIZA A BEZ PROCENE NADLEŽNOG HEMATOLOGA KLINIKE ZA HEMATOLOGIJU.

Za sve bolesnike koji se upućuju radi prvog pregleda potrebna je procena nadležnog lekara interne medicine ili specijaliste hematologa a za bolesnike iz Beograda je moguća i procena nadležnog specijaliste opšte medicine ili specijaliste interniste iz Doma zdravlja ili Kliničko bolničkog centra. Bolesnici bi morali da imaju kompletnu krvnu sliku, standardnu laboratoriju, a u zavisnosti od problema i radiografiju grudnog koša kao i EHO pregled stomaka.

Druge Referentne ustanove tercijernog nivoa (Klinički centri) upućuju bolesnike indirektno preko sinopsisa koji se dostavlja Konzilijumu Klinike na faks 011/3065112.

Stručni rad na Klinici za hematologiju se odvija preko Konzilijuma klinike (Hematološki konzilijum, Konzilijumom za transplantaciju, Konzilijum za inovativne lekove, Konzilijum za poremećaje hemostaze i hemofiliju, Konzilijum za rezervne antibiotike).

Na Klinici se takođe održavaju stručni sastanci lekara koji su većim delom akreditovani, održavaju se prema planu Klinike sedmično, petkom ujutru u 8.15 časova (Međuodeljenski sastanak).

Stručni sastanak sestara-tehničara održavaju se dva puta mesečno, svi programi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Klinika obeležava 1. mart kao Dan klinike i tom prilikom se održava tematski stručni sastanak.

U sklopu stručnih aktivnosti, na Klinici za hematologiju održavaju se i periodični sastanci Srpske limfomske grupe, Srpske mijelomske grupe i Srpske grupe za HML.

Dva puta godišnje, zadnjeg dana juna i decembra, direktor Klinike kroz repetitorijum sumira rad svih zaposlenih na Klinici.