Klinika za grudnu hirurgiju

Adresa: Koste Todorovića 26, 11129 Beograd
Tel/Faks: 011/361-8476
Tel: 011/366-3469
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


U Klinici za grudnu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije se zbrinjavaju pacijenti sa oboljenjima i povredama: pluća, pleure, traheje i bronha, medijastinuma, dijafragme i zida grudnog koša. Pružanje visokospecijalizovanih usluga se obavlja u bolnici i u specijalističkoj ambulanti u Poliklinici Kliničkog Centra Srbije. Hitan prijem otvoren je 24 sata.

Organizaciona struktura Klinike za grudnu hirurgiju


I Specijalističko-konsultativna ambulantno-poliklinička delatnost Klinike

Hirurška ambulanta za prvi pregled, kontrolni i konsultativni pregled,
• Ambulanta za prijem, urgentni prijem i trijažu i urgentni prijem tokom 24 časa,
• Ambulanta za traheobronhoskopiju.

II Stacionarna zdravstvena delatnost Klinike

• Hirurško odeljenje 1,
• Hirurško odeljenje 2 sa Jednodnevnom grudno-hirurškom bolnicom,
• Odeljenje za intenzivnu negu operisanih Klinike za grudnu hirurgiju,
• Operacioni blok sa sterilizacijom,
• Kabinet za rendgenskopsku kontrolu operisanih i invazivnu dijagnostiku.

III Služba za administrativno- tehničke i druge poslove


Struktura zaposlenih u klinici:
• specijalisti opšte grudne hirurgije,
• specijalisti anesteziolozi,
• medicinske sestre instrumentarke i anestetičari,
• medicinske sestre i tehničari obučeni za zbrinjavanje svih kategorija torakohirurških pacijenata,
• administrativno tehničko osoblje.

Vrste medicinskih usluga:

• Invazivne dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske procedure koje se primenjuju u grudnoj hirurgiji
• Terapijske torakohirurške operacije
Invazivne dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske procedure:

A: Standardne
• Endoskopija – traheoskopija i bronhoskopija fleksibilnim i rigidnim bronhoskopom,
• Torakoskopija i pleuroskopija
• Hirurška biopsija perifernih limfnih nodusa na vratu, u pazušnoj jami (aksili) i u zidu grudnog koša i perkutana biopsija iglom pleure, lezija u zidu grudnog koša, u medijastinumu i u plućima
• Hirurška-operativna biopsija lezija u medijastinumu – medijastinoskopija, parasternalna medijastinotomija,
• Hirurška metoda otvorene biopsije pleure, pluća, medijastinuma i dijafragme,
• Video-asistirana torakoskopska eksploracija
• Video-asistirana medijastinoskopija
• Pleuralna punkcija-torakocenteza
• Torakalna drenaža –trokar drenaža, hirurška torakostoma, otvorena drenaža.

B: Posebne

• Ekstrakcija stranih tela iz traheje i bronha u opštoj anesteziji,
• Mehanička dilatacija i dezopstrukcija-bužiranje traheje kod benignih stenoza,
• Endoskopski tretman masivnih hemoptizija,
• Postavljanje i ekstrakcija silikonskih trahealnih i bronhijalnih stentova.

Terapijske torakohirurške operacije:

• Standardne i proširene torakohirurške operativne procedure na plućima, traheji i glavnim bronhima, pleuri, medijastinumu, zidu grudnog koša i dijafragme.
• Konzervativnoi hirurško lečenje torakalne trauma i komplikacija torakalne traume.
• Video-asistirane torakoskopske procedure (endoskopske resekcije pluća, hirurška redukcija volumena pluća, endoskopske operacije zbog pneumotoraksa, endoskopska rana dekortikacija pluća, endoskopska timektomija, korekcije deformiteta zida grudnog koša-pectus excavatum)
U specijalističkoj ambulanti se obavljaju:
• Prvi specijalistiočki pregled za pacijente upućene na pregled u Klinički Centar Srbije sa uputom za grudnog hirurga,
• Redovni kontrolni pregled za operisane pacijente,
• Konsultativni pregled za hospitalizovane pacijente u Klinici za grudnu hirurgiju ili za hospitalizovane pacijente u drugim ustanovama u Kliničkom Centru Srbije ili izvan Kliničkog Centra Srbije kada se odlučuje o izboru invazivnog dijagnostičkog ili torakohirurškog operativnog tretmana-zahvata.

Aktivnost u specijalizovanim formama:

• Stalni torakohirurški konzilijum se organizuje kao najviši stručni dijagnostičko-terapijski konzilijarni tim radi donošenja odluke za primenu složenih metoda dijagnostike i torakohirurškog lečenja primarnih i sekundarnih bolesti pluća, pleure, zida grudnog koša, medijastinuma i procene težine i vrste torakalnih povreda i sekvela torakalnih povreda. U radu Stalnog torakohirurškog konzilijuma mogu biti angažovani visokospecijalizovani stručnjaci različitih medicinskih struka.

Timski rad:

Grudni hirurzi su integrisani u multidisciplinarni dijagnostički i terapijski tim koji sačinjavaju:
• Specijalisti koji se bave specijalizovanim dijagnostičkim procedurama (npr. radiolozi, ultrasonografisti, kardiolozi itd.)
• Bronholog
• Patolog
• Pulmolog onkolog
• Pulmolog specijalista za procenu respiratornr funkcije
• Lekari specijalisti fizikalne medicine i terapeuti fizikalne medicine
• Medicinski tehničari i medicinske sestre hiruške Jedinice za intezivnu negu
• Lekar specijalista anesteziolog

Kontrola i unapređivanje kvaliteta rada:
• Sprovodi se po postojećim standardima unutrašnje kontrole rada ustanove

UPRAVA KLINIKE

Direktor Klinike
Doc. dr Maja Ercegovac
Tel/Faks: 011/361-8476
Tel: 011/366-3469

Zamenik direktora Klinike

Ass. dr Milan Savić
Tel/Faks: 011/361-8476
Tel: 011/366-3469

Pomoćnik direktora Klinike za medicinske poslove
Ass. dr Slaviša Baščarević
Tel/Faks:  011/361-8476
Tel: 011/366-3469

Rukovodilac nemedicinskih poslova
Mirjana Radonjić, dipl. pravnik Tel: 011/366-3472

Glavna sestra Klinike
VSS Tatjana Stevanović, tel: 011/366-3481

Tehnički sekretar Klinike

Mirjana Đekić Tel/Faks: 011/361-8476, 011/366-3469

Hirurško odeljenje 1

Načelnik:
Ass. dr Milan Savić tel: 011/361-5559, 011/366-3142
Glavna sestra
VSS Sofija Čolović tel: 011/366-3143

Hirurško odeljenje 2
Načelnik:
Doc.dr. Dragan Radovanović 011/361-5557, 011/366-3144
Glavna sestra
VSS Maja Vučković tel: 011/366-3144

Odeljenje za intezivnu negu operisanih
Načelnik:
Doc. dr Maja Ercegovac tel: 011/ 366-3144

Jednodnevna grudno-hirurška bolnica
Načelnik
Dr. Dejan Moskovljević tel: 011/ 366-3144

Operacioni blok
Šef:
Dr Nikola Anatasijadis tel: 011/361-3154
Glavna sestra
Ljubica Mišić tel: 011/361-3154

INFORMACIJE O ZAKAZIVANjU PREGLEDA

Sve informacije o radu ambulante: 011/361-3181

Zakazivanje prvog i kontrolnog pregleda vrši se preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

Za prvi, kontrolni i konsultativni pregled, pored overenog uputa i važeće zdravstvene knjižice doneti medicinsku dokumentaciju koju pacijent poseduje.

KONZILIJUM
Sve značajne dijagnostičke i terapijske odluke rešavaju se u okviru Torakohirurškog konzilijuma (svakog petka od 8:30 časova u Biblioteci Klinike za grudnu hirurgiju)

STALNI SPECIFIČNI INTERDISCIPLINARNI KONZILIJUM ZA TRANSPLANTACIJU PLUĆA KLINIKE ZA PULMOLOGIJU I KLINIKE ZA GRUDNU HIRURGIJU
Vreme održavanja:
*Konzilijum se održava jednom mesečno, poslednjeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 13 i 30 časova, odnosno po potrebi pacijenata.

STRUČNI SASTANCI
U okviru Klinike za grudnu hirurgiju se, takođe, održavaju stručni edukativni sastanci sa ciljem unapređenja stručnog rada Klinike.