Klinika za grudnu hirurgiju

Adresa: Koste Todorovića 26, 11129 Beograd
Tel/Faks: 011/361-8476
Tel: 011/366-3469
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

U Klinici za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije se zbrinjavaju pacijenti sa oboljenjima i povredama: pluća, pleure, traheje i bronha, medijastinuma, dijafragme i zida grudnog koša. Pružanje visokospecijalizovanih usluga se obavlja u bolnici i u specijalističkoj ambulanti u Poliklinici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Hitan prijem otvoren je 24 sata.

Organizaciona struktura Klinike za grudnu hirurgiju


I Specijalističko-konsultativna ambulantno-poliklinička delatnost Klinike

 • Hirurška ambulanta za prvi pregled, kontrolni i konsultativni pregled,
 • Ambulanta za prijem, urgentni prijem i trijažu i urgentni prijem tokom 24 časa,
 • Ambulanta za traheobronhoskopiju.

II Stacionarna zdravstvena delatnost Klinike

 • Hirurško odeljenje 1,
 • Hirurško odeljenje 2
 • Jednodnevna grudno-hirurška bolnica,
 • Odeljenje za intenzivnu negu operisanih Klinike za grudnu hirurgiju,
 • Kabinet za rendgenskopsku kontrolu operisanih i invazivnu dijagnostiku,
 • Operacioni blok sa sterilizacijom.

III Služba za administrativno- tehničke i druge poslove

Struktura zaposlenih u klinici:

 • specijalisti opšte grudne hirurgije,
 • specijalisti anesteziolozi,
 • medicinske sestre instrumentarke i anestetičari,
 • medicinske sestre i tehničari obučeni za zbrinjavanje svih kategorija torakohirurških pacijenata,
 • administrativno tehničko osoblje.

Vrste medicinskih usluga:

 • Invazivne dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske procedure koje se primenjuju u grudnoj hirurgiji
 • Terapijske torakohirurške operacije

Invazivne dijagnostičke i dijagnostičko-terapijske procedure:

A: Standardne

 • Endoskopija – traheoskopija i bronhoskopija fleksibilnim i rigidnim bronhoskopom,
 • Torakoskopija i pleuroskopija
 • Hirurška biopsija perifernih limfnih nodusa na vratu, u pazušnoj jami (aksili) i u zidu grudnog koša i perkutana biopsija iglom pleure, lezija u zidu grudnog koša, u medijastinumu i u plućima
 • Hirurška-operativna biopsija lezija u medijastinumu – medijastinoskopija, parasternalna medijastinotomija,
 • Hirurška metoda otvorene biopsije pleure, pluća, medijastinuma i dijafragme,
 • Video-asistirana torakoskopska eksploracija
 • VATS resekcije pluća
 • Video-asistirana medijastinoskopija
 • Pleuralna punkcija-torakocenteza
 • Torakalna drenaža –trokar drenaža, hirurška torakostoma, otvorena drenaža.

B: Posebne

 • Ekstrakcija stranih tela iz traheje i bronha u opštoj anesteziji,
 • Mehanička dilatacija i dezopstrukcija-bužiranje traheje kod benignih stenoza,
 • Endoskopski tretman masivnih hemoptizija,
 • Postavljanje i ekstrakcija silikonskih trahealnih i bronhijalnih stentova.


Terapijske torakohirurške operacije:

 • Standardne i proširene torakohirurške operativne procedure na plućima, traheji i glavnim bronhima, pleuri, medijastinumu, zidu grudnog koša i dijafragme.
 • Konzervativnoi hirurško lečenje torakalne trauma i komplikacija torakalne traume.
 • Video-asistirane torakoskopske procedure (endoskopske resekcije pluća, hirurška redukcija volumena pluća, endoskopske operacije zbog pneumotoraksa, endoskopska rana dekortikacija pluća, endoskopska timektomija, korekcije deformiteta zida grudnog koša-pectus excavatum)

U specijalističkoj ambulanti se obavljaju:

 • Prvi specijalistiočki pregled za pacijente upućene na pregled u Univerzitetski klinički centar Srbije sa uputom za grudnog hirurga,
 • Redovni kontrolni pregled za operisane pacijente,
 • Konsultativni pregled za hospitalizovane pacijente u Klinici za grudnu hirurgiju ili za hospitalizovane pacijente u drugim ustanovama u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije ili izvan Univerzitetskog kliničkog centra Srbije kada se odlučuje o izboru invazivnog dijagnostičkog ili torakohirurškog operativnog tretmana-zahvata.

Aktivnost u specijalizovanim formama:

Stalni torakohirurški konzilijum se organizuje kao najviši stručni dijagnostičko-terapijski konzilijarni tim radi donošenja odluke za primenu složenih metoda dijagnostike i torakohirurškog lečenja primarnih i sekundarnih bolesti pluća, pleure, zida grudnog koša, medijastinuma i procene težine i vrste torakalnih povreda i sekvela torakalnih povreda. U radu Stalnog torakohirurškog konzilijuma mogu biti angažovani visokospecijalizovani stručnjaci različitih medicinskih struka.

Grudni hirurzi i anesteziolozi su članovi i stalnog specifičnog interdisciplinarnog konzilima za transplantaciju pluća Klinike za pulmologiju i Klinike za grudnu hirurgiju koji se održavajednom mesečno, poslednjeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 13 i 30 časova, odnosno po potrebi pacijenata.


Timski rad:

Grudni hirurzi su integrisani u multidisciplinarni dijagnostički i terapijski tim koji sačinjavaju:

 • Specijalisti koji se bave specijalizovanim dijagnostičkim procedurama (npr. radiolozi, ultrasonografisti, kardiolozi itd.)
 • Bronholog
 • Patolog
 • Pulmolog onkolog
 • Pulmolog specijalista za procenu respiratornr funkcije
 • Lekari specijalisti fizikalne medicine i terapeuti fizikalne medicine
 • Medicinski tehničari i medicinske sestre hiruške Jedinice za intezivnu negu
 • Lekar specijalista anesteziolog

Kontrola i unapređivanje kvaliteta rada:
Sprovodi se po postojećim standardima unutrašnje kontrole rada ustanove

UPRAVA KLINIKE

Rukovodilac Klinike
Prof. dr Maja Ercegovac
Tel/Faks: 011/361-8476
Tel: 011/366-3469

Pomoćnik rukovodioca Klinike

Doc. dr Milan Savić
Tel/Faks: 011/361-8476
Tel: 011/366-3469

Pomoćnik rukovodioca Klinike za medicinske poslove
Ass. dr Slaviša Baščarević
Tel/Faks:  011/361-8476
Tel: 011/366-3469

Sekretar Klinike – Načelnik odeljenja 
Mirjana Radonjić, dipl. pravnik Tel: 011/366-3472

Glavna sestra Klinike
VSS Tatjana Stevanović, tel: 011/366-3481

Tehnički sekretar Klinike

Mirjana Đekić Tel/Faks: 011/361-8476, 011/366-3469

Hirurško odeljenje 1

Načelnik:
Doc. dr Milan Savić tel: 011/361-5559, 011/366-3142
Glavna sestra
VSS Sofija Čolović tel: 011/366-3143

Hirurško odeljenje 2
Načelnik:
Ass. dr Slaviša Baščarević 011/361-5557, 011/366-3144
Glavna sestra
VSS Maja Vučković tel: 011/366-3144

Odeljenje za intezivnu negu operisanih
Načelnik:
Prof. dr Maja Ercegovac tel: 011/ 366-3144

Jednodnevna grudno-hirurška bolnica
Načelnik
Dr. Dejan Moskovljević tel: 011/ 366-3144

Operacioni blok sa sterilizacijom
Šef:
Dr. Dejan Moskovljević tel: 011/361-3154
Glavna sestra
Dejana Pantić tel: 011/361-3154

INFORMACIJE O ZAKAZIVANjU PREGLEDA

Sve informacije o radu ambulante: 011/361-3181

Zakazivanje prvog i kontrolnog pregleda vrši se preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

Za prvi, kontrolni i konsultativni pregled, pored overenog uputa i važeće zdravstvene knjižice doneti medicinsku dokumentaciju koju pacijent poseduje.

STRUČNI SASTANCI
U okviru Klinike za grudnu hirurgiju se, takođe, održavaju stručni edukativni sastanci sa ciljem unapređenja stručnog rada Klinike.