Centar za nuklearnu medicinu

Višegradska 26, 11000 Beograd tel/faks 3615-641

Direktor
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641; 366-3353

Tehnički sekretar
Slavica Janjić tel/faks. 3615-641; 366-3354;

Zamenik direktora
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović 366-3299

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
Doc. dr Nebojša Petrović tel: 366-8426

Rukovodilac poslova zaštite od jonizujućih zračenja i kontrole kvaliteta nuklearno medicinskih uređaja
Dr Vojislav Antić, dipl. el. ing tel: 366-3888

Rukovodilac nemedicinskih poslova
Gordana Gačanović tel: 366-3354

Glavna sestra/tehničar
Tatjana Krkalović tel: 366-3890

Odeljenje 1 (nuklearna neurologija i hematologija)
Načelnik
Doc. dr Mila Todorović-Tirnanić tel. 3615-622; 366-3177
Glavna sestra
Jelena Golubović tel. 366-3424

Odeljenje 2 (nuklearna kardiologija i pulmologija)
Načelnik
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović tel: 366-3299
Glavna sestra
Nena Nikolić-Anđelić tel. 366-3299

Odeljenje 3 (nuklearna endokrinologija i gastroenterohepatologija)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-625; 366-3350
Glavna sestra
Mirjana Brković tel. 366-3350

Odeljenje 4 (nefro-urologija i onkologija)
Načelnik
Prof. dr Emilija Jakšić tel: 366-3080
Glavna sestra
Jelena Daničić tel. 366-3082

Odeljenje 5 (Nacionalni PET centar)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641;
Glavna sestra
Marija Marković tel. 366-3881

Pult tel. 366-3890; 366-3891

Pregledi u Centru za nuklearnu medicinu se zakazuju na telefone glavnih sestara odeljenja, na pultu Nacionalnog PET centra (uput izabranog lekara i izveštaj lekara specijaliste) i na šalterima Poliklinike (uput izabranog lekara).

Zakazivanje pregleda

Nuklearna neurologija (PET mozga, Datsken) 3663424 8-14h

Scintigrafija skeleta
Hematologija

3663424
3663385
3663384

od ponedeljka do četvrtka
10:00 - 11:00h

Endokrinologija 3663450 ponedeljak, utorak, sreda
12-13h
Kardiopulmologija 3663299

scintigrafija pluća 12-13h
scintigrafija srca 12-13h
četvrtak trijaža 11-12h,
(pacijent dolazi sa uputom i medicinskom dokumentacijom)

Uronefrologija 3663082 ponedeljak, utorak 11-13h
Gastroenterohepatologija 3663350 12-13h
PET (zakazivanje za konzilijum) 3663890 12-13h