Centar za nuklearnu medicinu

Višegradska 26, 11000 Beograd tel/faks 3615-641
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Akreditacija Centra za nuklearnu medicine  Kliničkog centra Srbije

Centar za nuklearnu medicinu KCS je već 8 godina akreditovan od strane Evropskog udruženja nuklearne medicine i Unije medicinskih specijalista Evrope za delatnost nuklearne medicine i kao centar za edukaciju, a sada je reakreditovan. Na inicijativu našeg centra, pre dve godine je započet postupak izrade nacionalnih standarda za nuklearnu medicinu u saradnji sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. U izradi standarda su učestvovali predstavnici Udruženja nuklearne medicine Srbije, Sekcije nuklearne medicine Srpskog lekarskog društva, Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije, nastavnici nuklearne medicine sa medicinskih fakulteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu i rukovodioci većih centara nuklearne medicine u zemlji. Standardi su zatim pilotirani u centrima u Novom Sadu, Nišu, na Zlatiboru i u Centru za nuklearnu medicinu KCS. Jula 2020. godine Centar za nuklearnu medicinu KCS je akreditovan od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

Direktor
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641

Tehnički sekretar
Slavica Janjić tel/faks. 3615-641; 366-3354;

Zamenik direktora
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović 366-3299

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
Prof. dr Nebojša Petrović tel: 366-3426

Rukovodilac poslova zaštite od jonizujućih zračenja i kontrole kvaliteta nuklearno medicinskih uređaja
Naučni saradnik dr sci. el. spec. med. fiz. Vojislav Antić, tel: 366-3888

Poslovni sekretar
Gordana Gačanović tel: 366-3354

Glavna sestra/tehničar
Tatjana Krkalović tel: 366-3028

Odeljenje 1 (nuklearna neurologija i hematologija)
Načelnik
Prof. dr Mila Todorović-Tirnanić tel. 3615-622; 366-3177
Glavna sestra
Jelena Golubović tel. 366-3424

Odeljenje 2 (nuklearna kardiologija i pulmologija)
Načelnik
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović tel: 366-3299
Glavna sestra
Zorica Obradović tel. 366-3299

Odeljenje 3 (nuklearna endokrinologija i gastroenterohepatologija)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-625; 366-3350
Glavna sestra
Mirjana Brković tel. 366-3350

Odeljenje 4 (nefro-urologija i onkologija)
Načelnik
Prof. dr Slobodanka Beatović tel: 366-3080
Glavni tehničar
Branislav Skerletović tel. 366-3086

Odeljenje 5 (Nacionalni PET centar)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko tel. 3615-641;
Glavna sestra
Marija Marković tel. 366-3881

Pult tel. 366-3890; 366-3891 

Pregledi se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) odabirom trijažnih ambulanti za odovarajuće nuklearnomedicinsko snimanje (npr. trijažna ambulanta za nuklearnu kardiologiju, trijažna ambulanta za PET1, trijažna ambulanta za nuklearnu osteologiju itd.). Trijažnim pregledom pacijent dobija termin na odgovarajućem aparatu i detaljna uputstva za indikovano nuklearnomedicinsko ispitivanje.

NAPOMENA: Pregled Za STATIČKU I DINAMSKU SCINTIGRAFIJU BUBREGA za PEDIJATRIJSKE PACIJENTE se ne mora zakazivati preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS). Ovaj pregled se može zakazati preko telefona, na broj 366 3086, u terminu zakazivanja (ponedeljkom i utorkom od 9-12h).

Ukoliko je potrebno, dodatne informacije se mogu dobiti pozivanjem sledećih telefonskih brojeva:

  • PET 3663890 12-13h
  • Nuklearna neurologija 366-3179 10-11h
  • Nuklearna osteologija 366-3179 10-11h
  • Hematologija 366-3384, 366-3385 9-10h
  • Kardiopulmologija 366-3299 12-13h
  • Gastroenterohepatologija 366-3350 12-13h
  • Uronefrologija 366-3086 (ponedeljkom i utorkom od 9-12h)
  • Endokrinologija 366-3450 11-12h