Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Centar za nuklearnu medicinu sa pozitronskom emisionom tomografijom

Višegradska 26, 11000 Beograd tel/faks 3615-641; Pult tel. 366-3890; 366-3891
E-mail:

akreditacija2

Rukovodilac centra
Prof. dr Vera Artiko tel/faks. 011/3615-641

Operater na računaru/sekretar:
Mirjana Popadić tel/faks. 011/3615-641, 011/366-3028

Pomoćnik rukovodioca
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović tel/faks. 011/3615-641

Pomoćnici rukovodioca za zdravstvenu delatnost
Prof. dr Nebojša Petrović 011/366-3209
Prof. dr Slobodanka Beatović 011/366-3209

Rukovodilac poslova zaštite od jonizujućih zračenja i kontrole kvaliteta nuklearno medicinskih uređaja
Naučni saradnik dr sci. el. spec. med. fiz. Vojislav Antić

Sekretar Centra
Bilјana Mitrović, master menadžer 066/830-2579

Glavna sestra/tehničar Centrа
Tatjana Krkalović 011/366-3028, 066/830-1497

Nacionalni PET centar
Odelјenje 1 Pozitronska emisiona tomografija (onkologija, infekcije)
Načelnik
Prof. dr Vera Artiko
Glavni radiološki tehničar
Spec. smr. Issa Sami
011/366-3886, 011/366-3890

Nacionalni PET centar
Odelјenje 2 Pozitronska emisiona tomografija (neurologija, kardiologija, onkologija)
Načelnik
Prof. dr Dragana Šobić-Šaranović
Glavna medicinska sestra
VMS Marija Marković
011/366-3886, 011/366-3890

Odelјenje 3 Klasična nuklearna medicina
Načelnik
Prof. dr Slobodanka Beatović
Glavni radiološki tehničar
VRT Marija Petrović
011 366-3209, 011/366-3350

Kabinet 1 (kardiologija, pulmologija)
Šef kabineta
Mr. sci. med. Nebojša Kozarević
Glavni radiološki tehničar
VRT Zorica Obradović
011/366-3297, 011/366-3299

Kabinet 2 (endokrinologija, gastroenterohepatologija, infekcije)
Šef kabineta
Dr Aida Afgan
Glavni radiološki tehničar
VRT Ivana Mihailović Bećirović
011/366-3450

Kabinet 3 (nefrourologija i muskuloskeletni sistem)
Šef kabineta
Dr Miroslava Blagić
Glavni tehničar nefrourologije
VRT Anja Spasić
065/914-1934
Glavni tehničar muskuloskeletnog sistema
VRT Nada Mirković
011/366-3086, 011/366-3883

Odelјenje 4 Klasična nuklearna medicina i laboratorijska dijagnostika
Načelnik
Dr Leposava Brajković
Glavni laboratorijski tehničar
VLT Jovana Bjelica
011/366-3886

Kabinet 4 (neurologija, hematologija)

Kabinet 5 (praćenje zdravstvenih efekata radiogenetotoksičnih agenasa)
Šef kabineta
Dr sci. med. Svetlana Žunić

Kabinet za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost
Šef kabineta
Naučni saradnik Vojislav Antić, dr. sci. el. medicinski fizičar specijalista
Glavni radiološki tehničar
VRT Danica Dunđerović
011/366-3088

Odsek za radiofarmaciju, radiohemiju i radiofiziku
Šef odseka
Dr Aleksandra Ždrakanović
011/366-3887

Odelјenje 5 Klasična nuklearna medicina
Načelnik
Prof. dr Nebojša Petrović
Glavni radiološki tehničar
VRT Marija Petrović
011/366-3209

Pregledi se zakazuju preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) odabirom trijažnih ambulanti za odovarajuće nuklearnomedicinsko snimanje (npr. trijažna ambulanta za nuklearnu kardiologiju, trijažna ambulanta za PET1, trijažna ambulanta za nuklearnu osteologiju itd.). Trijažnim pregledom pacijent dobija termin na odgovarajućem aparatu i detalјna uputstva za indikovano nuklearnomedicinsko ispitivanje.

NAPOMENA: Pregled Za STATIČKU I DINAMSKU SCINTIGRAFIJU BUBREGA za PEDIJATRIJSKE PACIJENTE se ne mora zakazivati preko Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS). Ovaj pregled se može zakazati preko telefona, na broj 011/366-3209 i 066/840-2368