Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Adresa: Koste Todorovića 26, 11000 Beograd
Telefon Uprava (7-15 časova): 361-5592, 361-5604
Faks: 361-5603

 • Mejl adresa klinike: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Mejl adresa za kontakt sa pacijentima: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije je referentna i najveća ustanova ovog tipa u zemlji. U okviru Klinike radi najveće porodilište na Balkanu. Osnovana je 1923. godine, a u sadašnjoj zgradi je počela sa radom 1963. godine.

Zakazivanje i informacije
Pregledi se zakazuju na šalterima informacija za ginekologiju ili perinatologiju, radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Zakazivanje se vrši direktno na šalteru ili putem telefona.

 • šalter informacija ginekologija: 366-3330 i 361-7799
 • šalter informacija perinatologija: 366-3553 i 361-5611

Za pregled je potrebna sledeća dokumentacija: lična karta, overena zdravstvena knjižica, uput. Poželjno je poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju.
Informacije o pacijentkinjama primljenim u porodilište možete dobiti na telefon 366-3591.

MENADŽMENT

Direktor: Prof. dr Aleksandar Stefanović
Zamenik direktora: Prof. dr Saša Kadija

Pomoćnici direktora:

 • Prof. dr Rajka Argirović – za ginekologiju
 • Prof. dr Vesna Kesić – za naučno-istraživački rad
 • Prof. dr Nebojša Radunović – za vantelesnu oplodnju
 • Prof. dr Darko Plećaš – koordinator za carske rezove

Pomoćnik direktora Klinike za neonatologiju: Prim. dr Tatjana Nikolić
Glavna sestra Klinike: VMS Vesna Latinović
Glavna sestra koordinator za neonatologiju: VMS Katarina Đusi

Organizaciona struktura

I. Poliklinika

 • odeljenje poliklinika – perinatologija
 • odsek za perinatalnu, reproduktivnu endokrinologiju i genetiku
 • kabinet za ultrazvuk u perinatologiji
 • kabinet za dijabetes u perinatologiji
 • kabinet za dijagnostiku bolesti fetusa
 • kabinet za terapiju fetusa
 • kabinet za kongenitalna oštećenja fetusa
 • odeljenje poliklinika –ginekologija
 • odsek za ginekološku onkologiju
 • odsek uroginekologije i urodinamike
 • odsek za pelvičnu i peritonealnu hirurgiju
 • kabinet minimalno invazivne hirurgije
 • kabinet urgentne ginekologije
 • kabinet za ultrazvuk u ginekologiji
 • kabinet za trofoblastne bolesti
 • kabinet za adolescentnu ginekologiju
 • kabinet za infertilitet

II. Stacionar

 • odeljenje dnevna bolnica i planiranje porodice
 • odeljenje visokorizične trudnoće
 • odeljenje kontrola fertiliteta
 • odeljenje humana reprodukcija
 • odeljenje patologija trudnoće
 • odeljenje opšte ginekologije
 • odeljenje minimalno invazivne hirurgije
 • odeljenje asistirane reproduktivne tehnologije
 • odeljenje ginekološka endokrinologija
 • odeljenje infertiliteta i reproduktivne hirurgije
 • odeljenje I hirurško (preoperativno)
 • odeljenje II hirurško (postoperativno)
 • odeljenje operacioni blok
 • odeljenje intenzivna nega I
 • odeljenje intenzivna nega II
 • odeljenje porodilište
 • odeljenje carski rezovi
 • odeljenje puerperijum I
 • odeljenje puerperijum II
 • odeljenje za decu rođenu carskim rezom
 • odeljenje zdrave novorođene dece
 • odeljenje za bolesnu novorođenčad
 • odeljenje prevremeno rođene dece
 • odeljenje intenzivna neonatalna nega
 • odsek za naučno-istraživački rad
 • odeljenje interne medicine i hematološke laboratorije sa transfuzijom krvi
 • kabinet za citogenetiku
 • kabinet ginekološko-radioimunoloških analiza

Načelnici odeljenja i glavne sestre (sa kontakt telefonima):

Odeljenje Poliklinika – perinatologija:

 • Načelnik odeljenja: Doc. dr Svetlana Vrzić-Petronijević
 • Glavna sestra: VMS Biljana Teodosić
 • Kontakt telefon: 366-3549

Odeljenje Poliklinika – ginekologija:

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Vesna Kesić
 • Glavna sestra: VMS Nevenka Jočinac
 • Kontakt telefon: 366-3557

Stacionar:

Odeljenje dnevne bolnice i planiranja porodice

 • Načelnik odeljenja: dr Miloš Radović
 • Glavna sestra: VMS Zorica Vasić
 • Kontakt telefon: 366-3563

Odeljenje minimalno invazivne hirurgije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Snežana Vidaković
 • Glavna sestra: VMS Rasema Tarić
 • Kontakt telefon: 366-3566

Odeljenje humane reprodukcije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Nebojša Radunović
 • Glavna sestra: VMS Radmila Rakidžić
 • Kontakt telefon: 366-3633

Odeljenje carskih rezova

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Andreja Glišić
 • Glavna sestra: VMS Desa Stanojev
 • Kontakt telefon: 366-3575

Odeljenje patologija trudnoće

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Miroslava Gojnić
 • Glavna sestra: VMS Jelena Kovačević
 • Kontakt telefon: 366-3573

Odeljenje visokorizične trudnoće

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Miloš Petronijević
 • Glavna sestra: VMS Aleksandra Belić
 • Kontakt telefon: 366-3600

Odeljenje opšte ginekologije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Saša Kadija
 • Glavna sestra: VD Zvezdana Janjić
 • Kontakt telefon: 366-3577

Odeljenje infertiliteta i reproduktivne hirurgije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Milan Terzić
 • Glavna sestra: VMS Ljubica Stevanović
 • Kontakt telefon: 366-3579

Odeljenje ginekološke endokrinologije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović
 • Glavna sestra: VMS Zagorka Ilić
 • Kontakt telefon: 366-3579

Odeljenje kontrole fertiliteta

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Darko Plećaš
 • Glavna sestra: VMS Ana Šušić
 • Kontakt telefon: 366-3567

Odeljenje asistirane reproduktivne tehnologije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Snežana Vidaković
 • Glavna sestra: VMS Adrijana Bjelobrk
 • Kontakt telefon: 366-3637

Odeljenje I hirurško (preoperativno)

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Aleksandar Stefanović
 • Glavna sestra: VMS Miljana Babović
 • Kontakt telefon: 366-3581

Odeljenje II hirurško (postoperativno)

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Rajka Argirović
 • Glavna sestra: VMS Jelena Kokanović
 • Kontakt telefon: 366-3583

Odeljenje operacioni blok

 • Načelnik odeljenja: Ass. dr Sveto Pantović
 • Glavna sestra: VMS Jela Popović
 • Kontakt telefon: 366-3585

Odeljenje intenzivna nega

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Rajka Argirović
 • Glavna sestra: VMS Slađana Todorović
 • Kontakt telefon: 366-3587

Odeljenje porodilište

 • Načelnik odeljenja: Prim. dr Zorica Bogdanović Mladenović
 • Glavna sestra: VMS Mirjana Hardi
 • Kontakt telefon: 366-3591, 366-3593

Odeljenje akušerske intenzivne nege

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Ljiljana Mirković
 • VD Glavna sestra: MS Vesna Veselinović
 • Kontakt telefon: 366-3941

Odeljenje puerperijum I

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Biljana Kastratović Kotlica
 • Glavna sestra: VMS Jasmina Mišović
 • Kontakt telefon: 366-3595

Odeljenje puerperijum II

 • Načelnik odeljenja: dr Gordana Miletić
 • Glavna sestra: VMS Džemila Stojanović
 • Kontakt telefon: 366-3596

Odeljenje za decu rođenu carskim rezom

 • Načelnik odeljenja: dr Biljana Dunjić
 • Glavna sestra: VMS Slavica Vlajić
 • Kontakt telefon: 366-3616

Odeljenje zdrave novorođene dece

 • Načelnik odeljenja: dr Mirjana Stanković
 • Glavna sestra:
 • Kontakt telefon: 366-3597

Odeljenje za bolesnu novorođenčad

 • Načelnik odeljenja: Prim. dr Mirjana Jovandarić
 • Glavna sestra:
 • Kontakt telefon: 366-3586

Odeljenje prevremeno rođene dece

 • Načelnik odeljenja: dr Nataša Jakšić Ristovski
 • Glavna sestra: VMS Mirjana Stojanović
 • Kontakt telefon: 366-3592

Odeljenje intenzivna neonatalna nega

 • Načelnik odeljenja: Prim. dr Tatjana Nikolić
 • Glavna sestra: VMS Jasmina Vasiljević
 • Kontakt telefon: 366-3540

Odeljenje interne medicine i hematološke laboratorije sa transfuzijom krvi

 • Načelnik odeljenja: Prim. dr Spomenka Đorđević
 • Glavna sestra:VMS Kosana Ilić
 • Kontakt telefon: 366-3615

Kabinet za citogenetiku: 366-3609

Kabinet ginekološko-radioimunoloških analiza: 366-3601

Kabinet za ultrazvuk u ginekologiji

 • Šef odseka: dr Radmila Ćirić
 • Glavna sestra:
 • Kontakt telefon: 366-3645

Odsek za naučno-istraživački rad

Administrativno-tehničko odeljenje

 • Načelnik: Nataša Vasilijević, dipl. ecc.

Zakazivanje i informacije
Pregledi se zakazuju na šalteru informacija za ginekologiju ili perinatologiju, direktno na šalteru ili putem telefona.   

 • šalter informacija ginekologija: 366-3330 i 361-7799
 • šalter informacija perinatologija: 366-3553 i 361-5611

Za pregled je potrebna sledeća dokumentacija: lična karta, overena zdravstvena knjižica, uput. Poželjno je poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju