Polikliničko-dijagnostička služba i visoko specijalizovane ambulante

Dr Ljiljana Ivanković, načelnik službe
Glavna sestra službe: Viktorija Bajić, viša medicinska sestra.

 

 


 
Na Klinici postoji 12 ambulanti u kojima prema istaknutom rasporedu rade lekari određene specijalnosti. Pregledi u ambulantama se zakazuju.  
 

 

 

Ambulanta 1 – prijemno-trijažna i urgentna oftalmološka ambulanta TEL: 366-21-76

Pre podne se na svakih 7 dana u ambulanti 1 smenjuju specijalisti sa Klinike. Poslepodne i vikendom ,u dane kada je Klinika hirurški dežurna ( svaki radni dan sem utorka i 3 vikenda u mesecu), ambulanta 1 je urgentna oftalmološka ambulanta i  lekari rade prema određenom rasporedu istaknutom za taj mesec.
Pregled u ambulanti 1 se ne zakazuje.

SPECIJALIZOVANI KABINETI

Kabinet za kontaktna sočiva, refrakciju oka i teleskopske naočari
Prim. dr Ljiljana Kovač, šef kabineta
Dr Valentina Milovanović, mr. sci. med
Medicinske sestre: Violeta Vučetić i Negica Milić
 
Pregledi se zakazuju telefonski u periodu od 12-14 časova.
Telefon za zakazivanje 366-21-86.

 

PRE PODNE

POSLE PODNE

Ponedeljak

Prim. dr Lj. Kovač i

Dr V. Milovanović

 

Utorak

Dr V. Milovanović

Prim. dr Lj. Kovač

Sreda

Prim. dr Lj. Kovač

Dr V. Milovanović

Četvrtak

Prim. dr Lj. Kovač

Dr V. Milovanović

 

Petak

Prim. dr Lj. Kovač

Dr V. Milovanović

 

Keratometrije se rade svakim danom od 12-14 časova.
 
Svakog utorka i srede organizuju se obuke za nosioce kontaktnih sočiva kako bi im se objasnio princip postavljanja, skidanja i održavanja kontaktnih sočiva.
 
Kompjutersko određivalje vidne oetrine vrši se svakog dana u toku radnog vremena.


Kabinet za ULTRAZVUK

Lekari u kabinetu za ultrazvuk rade prema rasporedu: 

 

PRE PODNE

POSLE PODNE

Ponedeljak

Dr J. Pantelić

Dr S. Đurić

Utorak

Kl. Ass dr I. Marjanović

 

Sreda

Dr B. Dačić Krnjaja

 

Četvrtak

Dr A. Ilić

 

Petak

Ass. dr M. Božić

 

Medicinska sestra: Milanka Trkulja
 
Pregledi se zakazuju telefonskim putem svakog dana sem ponedeljka isključivo ujutro od 7-9 časova.
 
Telefon za zakazivanje: 366-21-71

 

Kabinet za KOMPJUTERIZOVANU PERIMETRIJU – VIDNO POLJE (KVP)

Medicinske sestre:  Zora Đokić i Radica Biljić.

Kabinet radi u 2 smene. Snimanje se zakazuje telefonski na br: 011/ 366–25–82, od 12–14h.


 

KABINET ZA HRT (HEIDELBERG RETINALNU TOMOGRAFIJU)

Medicinske sestre: Snežana Milovanović i Dragana Čukić Matović
 
Kabinet radi u 2 smene. Snimanje se zakazuje telefonski na br: 011/ 366–21-89, od 11–12h.


KABINET ZA FLUORESCEINSKU ANGIOGRAFIJU i OCT

Lekari u kabinetu za fluoresceinsku angiografiju rade prema rasporedu:
 

 

PRE PODNE

Ponedeljak

Dr B. Kalezić

Utorak

Prof. dr S. Milenković

Sreda

Ass. Dr D. Risimić

Četvrtak

Prof. dr N. Kosanović-Jaković

Petak

 

Za zakazivanje intervencije potrebno je da se prvo izvrši pregled uambulanti 8  i zatim se lično, ukoliko specijalista koji je pregledao pacijenta smatra potrebnim, zakazuje pregled.

Telefon za informacije:  366- 21-84

 

 


   
Kabinet za  YAG-LASER TERAPIJU

Lekari u kabinetu za YAG-LASER rade prema rasporedu:
 

 

PRE PODNE

Ponedeljak

Prof. dr M.Jovanović

Prof. dr D. Kovačević

Ass. dr M. Božić

Doc. dr D. Vuković

Utorak

 

Sreda

Dr Lj. Ivanković

Dr S.Glišić

Kl.Ass. dr I.Marjanović

Ass. Dr S.Stanojlović

Dr A.Gaković

Četvrtak

Prof. Dr P. Hentova Senćanić

Dr S. Đurić

Petak

Prof. Dr P. Hentova Senćanić

Prim. Dr M. Horvatić

Doc. Dr V. Marković

Sestra: Biljana Marković, strukovna medicinska sestra

Pregledi se zakazuju lično.

Pacijent prvo sa uputom od nadležnog oftalmologa dolazi na Kliniku i biva pregledan od strane specijaliste u ambulanti. Ukoliko se potvrdi da postoji sekundarna katarakta i opravdan razlog za lasersku intervenciju pacijent, sa izveštajem specijaliste sa Klinike, zakazuje intervenciju u Kabinetu za YAG laser i tom prilikom dobija termin kada će mu intervencija biti urađena.

Kabinet za  LFC TERAPIJU
 
Lekari u kabinetu za LFC rade prema rasporedu:      

PRE PODNE

POSLE PODNE

Ponedeljak

Prof. Dr N. Jaković

Ass. Dr D. Risimić

Utorak

Dr Lj. Ivanković

Dr J.Jakšić

Sreda

Dr B. Kalezić do 13 časova

Doc. Dr. R. Dragumilo 13-14 časova

 

Četvrtak

Dr I.Kovačević

Dr P. Paović

 

Petak

Lekari MR do 11 časova

Dr J.Paović 11-14 časova

 

Sestra: Biljana Marković, strukovna medicinska sestra

Pregledi se zakazuju lično.

Pacijent prvo sa uputom od nadležnog oftalmologa dolazi na Kliniku i biva pregledan od strane specijaliste. Ukoliko se potvrdi da postoji opravdan razlog za laser pacijent sa izveštajem specijaliste sa Klinike zakazuje intervenciju u Kabinetu za LFC i tom prilikom dobija termin kada će mu intervencija biti urađena.