Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Opšta akta

I  STATUT

Statut UKCS br. 15116 od 18.11.2020.g.

Odluka o izmeni i dopuni Statuta UKCS, br. 20344 od 30.12.2021.g.

Odluka o izmeni Statuta UKCS, br. 11762 od 11.08.2022.g.

Odluka o utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta UKCS, br. 14037 od 04.10.2022.g.

Prečišćen tekst Statuta UKCS, br. 15100 od 25.10.2022.g.

II  POSLOVNI KODEKS

Poslovni kodeks br. 15860 od 15.10.2021.g.

III  PRAVILNICI

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u UKCS

Pravilnik o kućnom redu UKCS - u pripremi

Pravilnik o javnom nastupu zaposlenih i korišćenju društvenih mreža u UKCS

Pravilnik o obrazovanju, stručnom osposoblјavanju i usavršavanju zaposlenih u UKCS

Pravilnik o načinu i postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti kod zaposlenih u UKCS

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica, zaštiti uzbunjivača i drugim pitanjima od posebnog značaja za unutrašnje uzbunjivanje u UKCS

Pravilnik o pečatima i štambilјima UKCS

Pravilnik o načinu korišćenja sopstvenih prihoda u UKCS

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja i naknadi troškova za službena putovanja u zemlјi i inostranstvo zaposlenih u UKCS

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja i naknadi troškova za službena putovanja u zemlјi i inostranstvo zaposlenih u UKCS

Pravila, postupci, podrška i mere za zaštitu podataka o ličnosti u UKCS

Pravilnik o zaštiti tajnih podataka u UKCS

Pravilnik o poklonima

Pravilnik o upravlјanju sukobom interesa u UKCS

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u UKCS

Pravilnik za korišćenje i održavanje električnih uređaja i instalacija u eksplozivno ugroženim prostorima u UKCS

IV  ODLUKE

Odluka o utvrđivanju Liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja UKCS br. 8631 od 07.06.2022.g.

Odluka o broju pečata i štambilјa br. 20250 od 29.12.2021.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o broju pečata i štambilјa, br. 7925 od 25.05.2022.g.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o broju pečata i štambilјa, br. 11664 od 09.08.2022.g.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o broju pečata i štambilјa, br. 13260 od 16.09.2022.g.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o broju pečata i štambilјa, br. 17253 od 02.12.2022.g.

Odluka o određivanju lica za pristup informacijama od javnog značaja

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Odluka o određivanju ovlašćenog lica za prijem informacije kojom se vrši uzbuđivanje

Odluka o imenovanju poverlјivog savetnika (za upravlјanje sukobom interesa)

Odluka o imenovanju lica za poslove koordinacije na sprovođenju Plana integriteta Treći ciklus; 2022 – 2024.g.

V  EVIDENCIJE O IMENOVANIM ILI ODREĐENIM LICIMA

Lice za informacije od javnog značaja

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Ovlašćeno lice za prijem informacije kojom je izvršeno uzbunjivanje

Poverlјivi savetnik

Lice za praćenje realizacije Plana integriteta UKCS

VI  IZJAVE; SAGLASNOSTI; OBAVEŠTENјA; PLANOVI

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Izjava o saglasnosti za obradu ličnih podataka

Obaveštenje pravima zaposlenih po osnovu Zakona o zaštiti uzbunjivača

VII  PLAN INTEGRITETA

Plan integriteta, Treći ciklus 2022 – 2024.