Centar za dnevnu hirurgiju oka

Prof. Dr Miloš Jovanović, načelnik

A/ Odsek za dnevnu hirurgiju katarakte
Dr Selimir Glišić, šef odeljenja
Dr Zora Stanković
Glavna sestra odeljenja Danica Cvetanović, viša medicinska sestra
Glavna sestra  sale za dnevnu hirurgiju  Dragana Ivić, strukovna medicinska sestra

 

 

 

 

 

Odsek za dnevnu hirurgiju katarakte predstavlja najsavremeniji operativni blok za dnevnu hirurgiju u regionu. Dnevno se operiše do 24 pacijenta! Pored dve operacione sale u sklopu odseka nalazi se i soba za pregled, anesteziju, čekaonica, kao i uređeni boksovi u kojima se pacijenti presvlače i čekaju operaciju.
 


Odsek za dnevnu hirurgiju katarakte radi po principu dnevne bolnice što znači da pacijenti bivaju primljeni u bolnicu u dogovorenom terminu, bivaju operisani i istog dana, u roku od svega nekoliko sati idu kući.

Operacije se izvode u dve sale u prepodnevnom i poslepodnevnom terminu. Prepodnevni termin je podeljen u dve grupe: pacijente koji dolaze u 7 časova i bivaju operisani do 10 časova i pacijente koji dolaze u 10 i bivaju operisani do 13 časova, a poslepodnevni termin se deli na grupu pacijenata koji dolaze u 13 časova i bivaju operisani do 16 i pacijente koji dolaze u 16 časova i bivaju operisani do 18 časova. U svakom terminu operiše se do 12 pacijenata što znači da se dnevnio operiše do 24 pacijenta.

B/ Specijalizovana ambulanta za katarakte - ambulanta 6

Ambulanta za katarakte prima pacijente s područja Beograda svakog radnog dana pre podne (sa preporukom za ponedeljak, utorak i petak od 07-08h), bez predhodnog zakazivanja, dok se pacijenti koji dolaze van područja Beograda konzilijarno pregledaju sredom i petkom, sa unapred zakazanim pregledom na br telefona: 011/366-21-47, od 12-14h.

Pacijenti sa uputom od nadležnog oftalmologa dolaze u ambulantu i bivaju pregledani od strane specijaliste koji je tog dana po rasporedu. Ukoliko postoje indikacije za operaciju katarakte ista se zakazuje i pacijent dobija datum operacije kao i tačna uputstva vezana za analize i pripreme koje pre operacije treba da obavi. Nedelju dana pre operacije pacijent dolazi na Kliniku radi trijaže i tom prilikom dobija ime hirurga koji će ga operisati kao i vreme kada treba da dođe na Kliniku na dan operacije.

Operacija katarakte radi se u jednodnevnoj hirurgiji što znači da pacijent dođe u vreme koje mu je naznačeno sa neophodnom dokumentacijom (uput za bolničko lečenje, biohemijske analize krvi, krvna slika i dozvola interniste za operaciju u lokalnoj anesteziji), biva operisan i isti dan ide kući.
 
C/ odsek za male hirurške intervencije

Lekar specijalista po rasporedu i zakazanim pacijentima.
Medicinski tehničar instrumentar: Dušica Stanojević, viša medicinska sestra.

Najčešće rađene operacije:

  • Chalazion (čmičak), aterom, ksantelazme
  • Ekcizizije: veruke, papilomi i moluske
  • Sondiranje
  • Ektropijumi i entropijumi
  • Revizije i suture povreda kapaka

Sala radi pre podne od ponedeljka do četvrtka.

Intervencije se zakazuju.

Za zakazivanje intervencije potrebno je da se prvo izvrši pregled ili u trijažnoj ambulanti ili u specijalizovanim ambulantama za određenu patologiju , uz uput specijaliste oftalmologije iz Doma zdravlja.