Osnovni podaci, struktura i kontakti

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE
KLINIKA ZA UROLOGIJU
Beograd, Resavska 51

Centrala Klinike: 011-2658-956

E-mail Klinike: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rukovodilac Klinike

Prof. dr Zoran Džamić

T. sek. Slavica Lisičić tel/faks:011-2688-553

Pomoćnik Rukovodioca Klinike

Doc. dr Tomislav Pejčić 011-2659-773                      

Sekretar Klinike

Gordana Ivković, dipl. soc. radnik 011-2682-685

Glavna sestra

VMS Dragana Đorđević 011-2659-176

Edukator zdravstvene nege

VMS Valentina Petković 011-2658-956/ lok. 112

Polikliničko-dijagnostički centar (Nalazi se u zgradi starog Urgentnog centra)

Načelnik

Prof. dr Aleksandar Vuksanović                                                     

Glavna sestra                                                                                   

Svetlana Žeželj                                                                                

Kontrakt telefoni:                                                                  

Ambulanta: 066-844-64-58 (od 7-15h)

Informacije u vezi ordiniranja terapije u dnevnoj bolnici možete dobiti na telefon: 066-844-64-62 (od 7-14h)

Ambulantno-polikliničko odeljenje

Načelnik

Doc. dr Otaš Durutović                                                                    

Odeljenje dnevne bolnice sa hemoterapijom i endoskopsko dijagnostičkim procedurama

Načelnik                                                                     

Prim. dr Aleksandar Janjić

Multidisciplinarni centar za dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja mokrenja

Načelnik

 

Glavna sestra                                                                                   

Slađana Božović                                                                              

Odeljenje transplantacione urologije

Načelnik

Prim. dr Čedomir Topuzović                                                           

Glavna sestra

VMS Slađana Đurđević 011-366-2405          

Odeljenje I

Načelnik

Prof. dr Miodrag Aćimović                                                               

Glavna sestra

Snežana Lipovac 011-2658-956/ lok. 109

Odeljenje II

Načelnik

Doc. dr Aleksandar Janičić                                     

Glavna sestra:

VMS Snežana Pešović 011-2658-956/ lok. 105

Odeljenje III – poluintenzivna nega

Načelnik

Prof. dr Zoran Džamić                                                                     

Glavna sestra

VMS Danijela Milković 011-2658-956/ lok. 107

Odeljenje IV – intenzivna nega, polihemioterapija

Načelnik

Prof. dr Đorđe Nale                                                                          

Glavna sestra

VMS Vesna Božanić 011-2657-701

Odeljenje V

Načelnik

Prof. dr Nebojša Bojanić                                                                 

Glavna sestra

VMS Svetlana Pejčić 011-366-24-28

Odeljenje VI – urgentna urologija, poluintenzivna nega

Urgentna ambulanta -  011-366-7113

Načelnik

Prof. dr Dejan Dragičević                                                                

Glavna sestra

VMS Dragana Šljukić 011-366-6190

Operacioni blok i odeljenje intenzivne nege

Načelnik

Doc. dr Tomislav Pejčić                                                                   

Glavna sestra operacionog bloka

VMS Zorica Tepavčević 011-2658-956/lok. 110

Glavna sestra intenzivne nege

VMS Milica Nikolić 011-2659-275, 2658-956/ lok. 108

Odsek za endoskopsku, ultrazvučnu dijagnostiku i laparoskopsku hirurgiju

Načelnik

Dr sci med. Borivoj Milković                                                                                    

Glavna sestra

011-2658-956/ lok. 104

SLUŽBE KLINIKE ZA UROLOGIJU

Biohemijska laboratorija

Dr sci ph Daniela Bartolović                                                

Glavni lab. tehničar

Vanja Vuković 011-2658-273          

Odeljenje anesteziologije i reanimatologije

Načelnik

Prof. dr Nebojša Lađević                                                    

Tehnički sekretar

Ivana Perković 011-3617-987

Histopatološka laboratorija

Dr Milica Čekerevac 011-366-22-38; 366-22-39

Urogenitalna radiologija

Načelnik

Dr Aleksandar Radević

Dr Dimitrije Šarac                                                                 

Dr Marina Lečić  011-2657-700

Apoteka

Mr ph Marija Stožinić                                                                       

Farmaceutski tehničar

Lidija Matić 011-2687-001                                                                      

Referent radnih odnosa

Suzana Petrović 011-2686-526

Na Klinici za urologiju primenjuju se dijagnostičke i terapijske procedure koje se primenjuju u najvećim svetskim urološkim centrima.

ZAKAZIVANjE PREGLEDA

Zakazivanje pregleda vrši izabrani lekar opšte prakse preko integrisanog informacionog sistema sa nalazom i mišlјenjem izabranog lekara opšte prakse i minimumom dijagnostičkih nalaza (ultrazvučni pregled, labaratorijski nalazi-krvna slika, urea, kreatinin, glikemija, urin i po potrebi i urinokultura)

Zakazivanje konzilijarnih pregleda (uro-onkoloških sredom, uroloških petkom i konzilijuma za kalkulozu ponedelјkom) vrši lekar specijalista urolog.

Zakazivanje endoskopskih procedura, TRUS biopsije prostate i dostupnih urodinamskih ispitivanja vrši urolog UKCS, tokom ambulantnog pregleda.

Informacije za patohistološke nalaze tel. 2658-003 od 13 do 14 i 30 časova

Obaveštenje o ESWL proceduri
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (Ekstrakorporalna litotripsija udarnim talasima)

ESWL je neinvazivna metoda lečenja kamena u bubrega i gornjih urinarnih puteva. To je metoda izbora u lečenju i primenjuje se kod više od 90% pacijenata sa ovom bolešću. Podrazumeva primenu udarnih talasa visoke energije koji se pod konrolom rendgena ili ultrazvuka usmeravaju na kamen. Udarni talasi po prelasku iz sredine manje gustine (meka tkiva) u sredinu veće gustine (kamen) oslobađaju veliku količinu energije koja dezintegriše ciljani kamen u sitne delove koji se potom spontano izmokravaju. Ponekad je, zavisno od veličine i lokalizacije (položaja) kamenaca, proceduru potrebno ponoviti više puta ili je kombinovati sa drugim metodama lečenja.

Indikaciju za proceduru postavlja lekar specijalista urologije UKCS.

Apsolutne kontraindikacije su: trudnoća, poremećaj zgrušavanja krvi usled hematoloških oboljenja ili primene lekova protiv zgrušavanja krvi, aktivne infekcije urinarnog trakta, nekontrolisana hipertenzija, neke anatomske abnormalnosti bubrega i mokraćnih kanala.

Procedura se sprovodi kroz dnevnu bolnicu, što znači da pacijent ne ostaje u bolnici, već se istog dana posle obavljene intervencije vraća kući.

Svi pacijenti zakazani za određeni dan javljaju se u 07h zbog trijaže i eventualne dopune analiza krvi ili plasiranja JJ katetera. Zatim se formira redosled pacijenata koji zavisi od više faktora.

Sama procedura traje između 1,500SW i 4,000SW (udara u kamen) tj od 30 do 60 min. Najčešće 40-50min.

Kao priprema za intervenciju pacijent dobija dve i.m. injekcije analgetika, što je dovoljno da se intervencija sprovede bez bolova.

eswl Slika 1 ESWL aparat

Pacijent leži na specijalnom stolu iznad udarne glave aparata (Slika 1). Kontakt između pacijenta i aparata ostvaruje se preko balona ispunjenog vodom, koji se oslanja na kožu u predelu bubrega. Između kože i kontaktne gume se stavlja gel koji je na bazi vode. Udarni talasi se usmeravaju u jednu tačku (fokus) gde se pomoću rendgena ili ultrazvuka pozicionira ciljani kamen. Zatim se puštaju udarni talasi,koji su u početku manjeg intenziteta ,a kako itervencija napreduje pojačava se intenzitet udarnih talasa, uz smanjivanje frekvence.

Efikasnost metode zavisi od veličine i pozicije kamena kao i hemijskog sastava. Metoda je manje uspešna kod kamena većih od 2sm, kamena u donjem polu bubrega, u čašicama sa uskim vratom i kod kamena koji su građeni od cistina i kalcijum oksalata.

Moguće komplikacije ESWL tretmana su: hematurija (krv u urinu), krvni podlivi u potkožnom tkivu, podlivi u ili oko bubrega, bol u predelu bubrega, opstrukcija mokraćnog kanala.

jj Slika 2 JJ kateter

Kod nekih pacijenata u zavisnosti od veličine i lokacije kamenaca lekar specijalista indikuje plasiranje JJ katetera (Slika 2). To je šuplja cevčica koja se plasira kroz bešiku i ureter u bubreg. Jedan kraj se smota u bubregu a drugi u mokraćnoj bešici, ne vidi se i uglavnom ne smeta. Služi da urin neometano iz bubrega dolazi u mokraćnu bešiku (kamen i pesak ne prolaze kroz kateter). Plasiranje JJ katetera obavlja se u endoskopskoj sali nadležne zdravstvene ustanove.

OBAVEŠTENjE pacijentima za intervenciju „ESWL“ 

Dodatne informacije Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. tel 066/8446458

Direktor Klinike za urologiju UKCS
Prof. Dr Zoran Džamić