Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Klinika za dermatovenerologiju

Klinika za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije današnji status ima od 1922. godine. Kao referentna ustanova Republike Srbije za kompletnu dermatološku i venerološku patologiju Klinika za dermatovenerologiju radi sa pacijentima 24 sata dnevno tokom cele godine, a takođe objedinjava zdravstvenu, edukativnu i naučno – istraživačku delatnost.

ORGANIZACIONA STRUKTURA KLINIKE

I SLUŽBA ZA POLIKLINIČKO–DIJAGNOSTIČKI RAD

I.1. PRIJEMNO INFORMACIONI PUNKT

I.2. SPECIJALIZOVANE AMBULANTE
I.2.1. Specijalizovana ambulanta za fizikalnu terapiju
I.2.2. Specijalizovana ambulanta za dermopedijatriju
I.2.3. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za akne
I.2.4. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa za profesionalna oboljenja, alergologiju i za autoimunske bolesti kože
I.2.5. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za polno prenosive bolesti

I.3. KABINETI
I.3.1. Kabinet za fototerapiju
I.3.2. Kabinet za angiologiju i flebologiju

II SPECIJALIZOVANA LABORATORIJA

III ODSEK ZA TUMORE KOŽE

IV SLUŽBA ZA STACIONARNI RAD
IV.1. I muško odeljenje
IV.2. II muško odeljenje
IV.3. I žensko odeljenje
IV.4. II žensko odeljenje
IV.5. Odeljenje za decu i omladinu

V TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI

NOVA PRAVILA ZAKAZIVANJA PRVIH I KONTROLNIH PREGLEDA U KLINICI ZA DERMATOVENEROLOGIJU KCS

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda u Klinici za dermatovenerologiju. Primenom IZIS - a, prestaje mogućnost zakazivanja pregleda preko šaltera Klinike, putem telefona ili putem e-mail.

Prve preglede za pacijente u Klinici za dermatovenerologiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekunadrnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra. Izuzetno prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja, ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja, ili ako je takav način zakazivanja dozvoljen za određenog specijalistu u KCS.

Pacijent dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom - setom, koja će biti definisana za svaku odgovarajuću specijalističku oblast.

Kontrolne preglede elektronski zakazuje lekar SPECIJALISTA u UKCS koji je pregledao pacijenta, odmah nakon završenog pregleda, ukoliko smatra da je kontrola u UKCS potrebna. Kontrolni pregledi se mogu zakazati unutar 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa kojeg je pacijent dobio za prvi pregled. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka roka važenja uputa, potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara.

Lekar specijalista u UKCS, nakon obavljenog prvog pregleda, ima pravo da traži konsultativne specijalističke preglede lekara sa drugih klinika u okviru UKCS, kao interkliničku konsultaciju, koristeći uput za specijalistički pregled (IZIS) ili interklinički uput (Infomedis). Takođe upotrebom internog uputa specijalista u UKCS-u može da pošalje pacijenta na druge dijagnostičke preglede unutar svoje kuće - klinike.

Potrebna dokumentacija:

 • Uput za pregled specijaliste ili uput ya pregled specijaliste overen od strane zdravstvene komisije nadležne filijale RZZO-a
 • Izveštaj lekara specijaliste, interniste iz doma zdravlja, nadležne bolnice (ukoliko ga pacijent poseduje)
 • Raniji klinički izveštaj ili subspecijalistički izveštaj (ukoliko ga pacijent poseduje)

Analize neophodne pre prijema:

 • laboratorijske analize (ne starije od 15 dana)
 • SE; KKS - eritrociti, hemoglobin, leukociti sa formulom, trombociti;
 • glikemija, urea, kreatinin
 • bilirubin, Na, Ka, Ca, SGOT, SGPT, Alkalna fosfaza, γGT
 • urin

U zavisnosti od uputne dijagnoze:

 • RTG pluća EHO abdomenа
 • Ginekološki pregled

HITNA SLUŽBA
Da li postoji i gde se nalazi
Klinika za dermatovenerologiju, ulica Deligradska br. 34
Vreme dežurstva 24h

KAKO STIĆI DO...

 • Sopstvenim prevozom najjednostavniji pristup Klinici je Deligradskom ulicom.
 • Druga mogućnost je javnim gradskim prevozom kojim se može pristupiti sa više strana jer pored Kliničkog centra Srbije prolazi veći broj linija gradskog saobraćajnog prevoza.
 • Klinički centar Srbije se nalazi u blizini Glavne autobuske i Železničke stanice pa je pacijentima koji žive van Beograda omogućen lak pristup.

DELATNOST

Zdravstvena delatnost Klinike obuhvata najšire indikaciono područje iz čitave dermatološke i venerološke patologije, koju čine:

 • Gljivična i parazitarna oboljenja Bakterijske infekcije kože i potkožnog tkiva
 • Kutane infekcije izazvane mikobakterijama
 • Virusna oboljenja kože
 • Inflamatorna oboljenja kože i potkožnog tkiva
 • Eritemoskvamozne dermatoze
 • Papulozne dermatoze
 • Diseminovana ili generalizovana ekcemska oboljenja kože
 • Atopijski dermatitis
 • Autoimunske i hereditarne bulozne dermatoze druge etiologije
 • Sistemske bolesti vezivnog tkiva
 • Purpure
 • Eritrodermije
 • Poremećaji keratinizacije
 • Trihoze
 • Onihoze
 • Oboljenja sebacealnih žlezda
 • Akne
 • Roczace
 • Hidradenitis supurativa
 • Hidroze
 • Nodozne dermatoze
 • Dishromije
 • Oboljenja perifernih arterija i vena
 • Ulcerozne dermatoze
 • Pruriginozne dermatoze
 • Neinfektivni granulomi kože
 • Arteficijalne dermatoze
 • Bolesti sluzokože usne duplje i jezika vezana za dermatološke sindrome
 • Nevenerične bolesti kože i sluzokože polnih organa
 • Atrofična, degenerativna i metabolička oboljenja kože
 • Prekanceroze
 • Paraneoplastične dermatoze
 • Tumori kože (benigni i maligni)
 • Kutani limfomi i leukemije (hematodermije)
 • Neonatalne dermatoze
 • Genodermatoze
 • Urtikarija i angioedem
 • Neželjene reakcije kože na lekove
 • Psihodermatoze u fazi ispitivanja
 • Bolesti koje se prenose seksualnim kontaktom
 • Hospitalizacija iz epidemioloških razloga
 • Hospitalizacija radi edukacije studenata medicine i specijalizanata

U okviru stacionara, specijalizovanih ambulanti, laboratorije, odseka i kabineta, obavlja se niz usko specijalizovanih dijagnostičkih i terapijskih procedura, kao što su:

 • Dermoskopija Merenje doppler indeksa, registrovanje venske prolaznosti i arterijskih pulsnih talasa
 • Krioterapija
 • Elektrokoagulacija
 • PUVA terapija
 • UVB reterapija
 • Epikutano (patch) testiranje
 • Biopsija kože
 • Histopatološka analiza uzoraka kože svetlosnom mikroskopom preparata
 • Imunodermatopatološke analize uzoraka kože:
 • Direktni imunofluorescentni test
 • Indirektni imunofluorescentni test
 • Direktna SST
 • Indirektna SST
 • Mikološke analize odgovarajućih supstrata
 • Bakteriološke analize odgovarajućih supstrata
 • Serološke analize odgovarajućih supstrata
 • Tzcank test

NAUČNO – NASTAVNA DELATNOST KLINIKE

Nastavna delatnost Klinike sa odvija kontinuirano u vidu redovne, postdiplomske i specijalističke nastave u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (
http://www.med.bg.ac.rs/). Redovna nastava iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu se odvija punih 99 godina (od septembra 1922. godine). Katedra za poslediplomsku nastavu osnovana 1983.g. Osim teorijske i praktične nastave u okviru magisterijuma iz dermatovenerologije, u Klinici za dermatovenerologiju se obavlja i dvosemestralna nastava u okviru specijalizacije iz dermatovenerologije, koju pohađaju lekari na specijalizaciji iz Srbije. Realizacija magisterijuma i doktorata se odvija kontinuirano, a svi nastavnici Katedre za dermatovenerologiju su nosioci ili saradnici pri realizaciji naučno – istraživačkih projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Stručnjaci Klinike za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije svoj naučni angažman, osim u Klinici, realizuju i kroz rad u domaćim i stranim stručnim udruženjima Dermatovenerološka sekcija (
http://www.sld.org.rs/sr/sekcije.asp) i Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva (http://www.sld.org.rs/sr/akademija.asp), Udruženje dermatovenerologa Srbije (http://www.udvs.org/), American Academy of Dermatology (http://www.aad.org/), European Academy of Dermatovenereology (http://www.eadv.org/).
Stručni i naučni radovi sa Klinike za dermatovenerologiju su publikovani u svim značajnim svetskim časopisima, u pisanom i elektronskom izdanju. Lekari Klinike svoje radove referišu na svim redovnim sastancima domaćih i stranih stručnjaka (Beogradski dermatološki dani – svake godine, Kongres Udruženja dermatovenerologa Srbije svake 4 godine, kongresi i prolećni simpozijumi European Academy of Dermatovenereology svake godine, kongresi i simpozijumi American Academy of Dermatology).
Negujući dugu tradiciju saradnje sa velikim svetskim ustanovama i stručnjacima, Klinika za dermatovenerologiju ima prisnu saradnju sa velikim brojem inostranih centara, čiji su profesori bili naši uvaženi gosti i predavači, 9 profesora je steklo titulu visiting professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Duga tradicija, kontinuiran edukativni i naučno – istraživački rad i veliki potencijal omogućili su Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije da postane nosilac doktrine, odnosno referentni centar Republike Srbije za kompletnu dermatološku i venerološku patologiju, te da u tom smislu ponudi pomoć svim zainteresovanim institucijama i pojedincima u cilju promovisanja multidisciplinarnog pristupa pacijentu, a radi bolje i efikasnije terapije.

Aktuelni članovi Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su:

 1. Dr Miloš Nikolić, redovni profesor, dr sci med
 2. Dr Jelica Vukićević – Sretenović, vanredni profesor, dr sci med
 3. Dr Mirjana Milinković, vanredni profesor, dr sci med
 4. Dr Danijela Dobrosavljević, vanredni profesor, dr sci med
 5. Dr Snežana Minić, vanredni profesor, dr sci med
 6. Dr Dušan Škiljević, vanredni profesor, dr sci med
 7. Dr Svetlana Popadić, docent, dr sci med
 8. Dr Mirjana Gajić Veljić, docent, dr sci med
 9. Dr Dubravka Živanović, docent, dr sci med
 10. Dr Jelena Stojković – Filipović, docent, dr sci med
 11. Dr Srdjan Tanasilović, docent, dr sci med
 12. Dr Danijela Milčić, klinički asistent, dr sci med
 13. Prim dr Mirjana Popadić, klinički asistent, mr sci med
 14. Dr Vesna Reljić, klinički asistent, dr sci med
 15. Dr Jelena Perić, klinički asistent, dr sci med
 16. Dr Jovan Lalošević, klinički asistent

ISTORIJAT

Izborom dr Đorđa Đorđevića za docenta 1922. godine, osnovana je Katedra za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, dotadašnja Poliklinika za kožne i venerične bolesti, čiji je on bio načelnik, je dobila status Univerzitetske klinike. Klinika se 1925. godine preselila u zgradu Invalidskog udruženja, gde su stvoreni uslovi za stručni, edukativni i naučni rad, tako da su stručnjaci Klinike u periodu pre II svetskog rata bili izuzetno aktivni u evropskim udruženjima, a u Srbiji su postavili osnove naučne i eksperimentalne dermatovenerologije. Ovaj period rada Klinike je, osim za dr Đorđa Đorđevića kao osnivača i prvog profesora dermatovenerologa, vezan i za imena dr Milana Kićevca, dr Save Bugarskog, dr Nemanje Barjaktarevića i dr Sime Ilića.

Osim plodnog naučnog rada i značajnih kontakata sa evropskim centrima koji su otvorili vrata brojnim narednim generacijama dermatovenerologa u svim većim evropskim institucijama, za ovaj period je značajno i osnivanje muzeja mulaža koji i danas postoji u izvornom obliku, a čija zbirka se danas smatra jednom od najvećih u svetu.

Nakon II svetskog rata, 1946. godine, za direktora Klinike je izabran Prof. dr Sima Ilić koji je Klinikom rukovodio do 1962. godine i pod čijim je rukovodstvom ona postala jedna od najvećih dermatoveneroloških ustanova na Balkanu, sa novoosnovanim dečijim dermatološkim odeljenjem, histopatološkom laboratorijom i alergološkom službom. Profesoru Iliću su u ovom zamašnom i pionirskom radu pomagali njegovi saradnici, budući profesori dermatovenerologije, šefovi Katedre i direktori Klanike: prof. dr Radomir Damjanović, prof. dr Milorad Manok, prof. dr Slobodan Perišić, prof. dr Mirjana Skendžić, prof. dr Sava Konstantinović, prof. dr Bosiljka Lalević – Vasić, prof. dr Dušan Jovović i prof. dr Danilo Stevanović.

Kontinuiran rad sa novim generacijama dermatovenerologa, saradnja sa svetskim institucijama, prihvatanje novina u dijagnostici i terapiji, restruktuiranje Klinike sa stvaranjem novih jedinica (PUVA kabinet, laboratorija za imunodermatopatološku dijagnostiku), kao i preseljenje u zgradu u kojoj se i danas nalazi karakterisalo je period poslednjih decenija prošlog veka, u kome su svoj veliki doprinos, između ostalih, dali i prof. dr Olivera Cvijetić, prof. dr Ljiljana Medenica, prof. dr Sonja Vesić, prof. dr Miloš Nikolić, doc. dr Nevenka Martinović, doc. dr Aleksandar Krunić (sada u SAD), dr Vesna Petronić – Rosić (takođe sada u SAD), prim.dr Milorad Gajić.

Nova generacija nastavnika i stručnjaka: prof. dr Miloš Nikolić, prof. dr Jelica Vukićević, prof. drSnežana Minić, prof. dr Mirjana Milinković, prof. dr Danijela Dobrosavljević, profesor dr Dušan Škiljević, docent dr Svetlana Popadić i docent dr Mirjana Gajić Veljić, 
docent dr Dubravka Živanović, docent dr Jelena Stojković Filipović i docent dr Srdjan Tanasilović koji danas vode Kliniku i organizuju Kliniku u savremenu ustanovu osposobljenu kako za rešavanje najsloženijih problema iz dermatovenerologije, tako i za moderan edukativni i naučno – istraživački rad.

PRAVCI RAZVOJA

U cilju što uspešnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa pacijentu, Klinika za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije nastoji da kontinuirano unapređuje svoj rad, prateći sve svetske novine u domenu dermatološke i venerološke patologije. To se pre svega odnosi na permanentnu edukaciju kadrova, kako u samoj Klinici, tako i u odgovarajućim svetskim centrima.

MENADžMENT I OSOBLJE

Direktor
Profesor dr Miloš Nikolić, tel 2642-648, tel/faks 2682-652
E mail adresa
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnički sekretar direktora
Aleksandra Marković tel 2642-648, tel/faks 2682-652
E mail adresa Klinike za dermatovenerologiju 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zamenik direktora
Profesor dr Dušan Škiljević tel. tel/faks 2682-652, tel. 366-24-76
E mail adresa  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Glavna sestra Klinike
Ssspec. Mirjana Tomić tel. 366-24-66
E mail adresa  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik nemedicinskih poslova Klinike
Dipl. ecc. Milena Ćurković tel/faks 2682-652, tel. 366-24-68
E mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ORGANIZACIONA STRUKTURA KLINIKE


U Klinici za dermatovenerologiju radi 25 lekara specijalista (od kojih jedan ima specijalizaciju i iz mikrobiologije) i 1 lekar na specijalizaciji. Od ovog broja,jedan je redovni profesor Univerziteta, 5 je vanrednih profesora Univerziteta, 5 docenta i 5 je kliničkih asistenata. Doktora nauka je 13 (trinaest), magistara 2, a 3 lekara imaju titulu primarijusa.

Medicinskih sestara-tehničara je ukupno 49,od čega 37 sa srednjom stručnom spremom i 12 sa višom stručnom spremom, laboratorijskih tehničara je ukupno 2 (1 sa srednjom stručnom spremom i 1 sa višom stručnom spremom).

Za potrebe stacionarne delatnosti Klinika za dermatovenerologiju raspolaže sa 105 postelja raspoređenih na 5 odeljenja.

I SLUŽBA ZA POLIKLINIČKO–DIJAGNOSTIČKI RAD
Načelnik: Prof. dr Snežana Minić, tel. 366-24-78
Glavna sestra: vms Radmila Tomić, tel. 366-24-81

I.1. PRIJEMNO INFORMACIONI PUNKT

I.2. SPECIJALIZOVANE AMBULANTE

I.2.1. Specijalizovana ambulanta za fizikalnu terapiju
I.2.2. Specijalizovana ambulanta za dermopedijatriju
I.2.3. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za akne
I.2.4. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za profesionalna oboljenja i alergologiju
I.2.5. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za autoimunske bolesti kože
I.2.6. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za polno prenosive bolesti

I.3. KABINETI

I.3.1. Kabinet za fototerapiju
I.3.2. Kabinet za angiologiju i flebologiju

II SPECIJALIZOVANA LABORATORIJA
Načelnik: prof. dr Jelica Vukićević, dr sci med, tel. 366-24-57
Glavni laborant: vlt Sunčica Filipović, tel. 366-24-57

III SLUŽBA ZA STACIONARNI RAD - sastoji se iz 5 odeljenja ima posteljni fond od 105 bolesničkih kreveta, čine je:

III.1. I muško odeljenje
Načelnik: Docent dr Svetlana Popadić, dr sci med, tel. 366-24-63
Glavna sestra: vmt Marica Tanasijević, tel. 366-24-62

III.2. II muško odeljenje
Načelnik: Profesor dr Dušan Škiljević, dr sci med, tel. 366-24-76
Glavna sestra: vmt Dragana Kostadinovski, tel. 366-24-75

III.3. I žensko odeljenje
Načelnik: Docent dr Dubravka Živanović, dr sci med, tel. 366-24-77
Glavna sestra: vmt Aleksandra Savić, tel. 366-24-60

III.4. II žensko odeljenje
Načelnik: Prof. dr Mirjana Milinković, dr sci med, tel. 366-24-79
Glavna sestra: vmt Suyana Stankovi', tel. 366-24-80

III.5. Odeljenje za decu i omladinu
Načelnik: Prof. dr Miloš Nikolić, dr sci med. tel. 366-24-72
Glavna sestra: Ssspec. Svetlana Balotić, tel. 366-24-74

IV TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI