Kontinuirana medicinska edukacija

Stručni sastanak u Klinici za ORL i MFH KCS
(Odluka Zdravstvenog saveta: 153-02-507/2018-019 OD 05.03.2018.)

 • 26.03. A-1-719/18 Karcinomi nazofarinksa (prof. A. Mikić)
 • 02.04. A-1-716/18 Gljivični rinosinuzitisi – značaj multidetektor-kompjuterizovane tomografije u dijagnostici (kl. asist. dr B. Pavlović)
 • 16.04. A-1-710/18 Kongenitalne malformacije uva (prof. dr N. Arsović)
 • 23.04. A-1-714/18 Savremeni stavovi o adenoidektomiji u lečenju hroničnog sekretornog otitisa kod dece (prof. dr S. Ješić)
 • 07.05. A-1-711/18 Holesteatom-etiopatogenetski aspekti i klasifikacija (prof. dr N. Arsović)
 • 14.05. A-1-715/18 Rekurentna respiratorna papilomatoza i mogućnost lečenja (prof. dr J. Milovanović)
 • 14.05. A-1-718/18 Dijagnostički algoritam izraštaja na vratu (doc. dr A. Trivić)
 • 21.05. A-1-717/18 Klinička anatomija larinksa (prof. dr Predrag Stanković)
 • 28.05. A-1-712/18 Rinosinusogene endokranijalne komplikacije sa prikazom slučaja (doc. dr Z. Dudvarski)
 • 04.06. Orbitalne komplikacije rinosinuzitisa sa prikazom slučaja (doc. dr Z. Dudvarski)
 • 18.06. A-1-708/18 Mastoiditisi kod dece (prof. dr Nenad Arsović)
 • (naknadan dogovor o terminu) A-1-709/18 Laringitisi kod dece (prof. dr Nenad Arsović)