Kontinuirana medicinska edukacija

 RASPORED PREDAVANјA ZA LEKARE

           

STRUČNI SASTANAK

 

 

Redni broj

 

Naziv stručnog sastanka:

 

Predavači

 

Datum

 

A-1-187/14

Uloga simptomatske terapije u lečenju infekcija gornjeg respiratornog trakta

Prof. dr J. Milovanović

05.03.

A-1-188/14

 

 

SIMPOZIJUM

Simpozijum povodom obeležavanja Svetskog dana glasa ”Pseudotumori larinksa”

Prof. dr V. Đukić

Dr J. Stojanović

Dr M. Gnjatić

Prof. dr I. Boričić

Prof. dr G. Mumović

Prim dr M. Vukašinović

Prof. dr P. Stanković

23.04.

A-1-182/14

 

Disfagija kod pacijenata sa malignitetima glave i vrata

Ass. dr A. Jotić

05.05.

A-1-192/14

 

Mesto i uloga antihistaminika poslednje generacije u lečenju alergijskog rinitisa (AR)

Prof. dr J. Milovanović

06.05.

A-1-195/14

 

Zloćudni tumori usne šupljine

Dr A. Krstić

19.05.

A-1-18314

 

Sinonazalna hronična inflamacija i polipoza indukovani gljivicama

Doc. dr A.Trivić

02.06.

A-1-193/14

 

Opstruktivna sleep apnea i hrkanje – mesto otorinolaringologa

Ass. dr B. Pavlović

09.06.

A-1-186/14

 

Urođeni i stečeni deformiteti lica i vilica – multidisciplinarni pristup u lečenju

Dr G. Stojković

15.09.

A-1-184/14

 

Selekcija kandidata za kohlearnu implantaciju i postoperativno praćenje efekata

Dr B. Mikić

22.09.

A-1-191/14

 

Procena nazalne inflamacije merenjem azot oksida u disajnim putevima

Doc. dr V. Nešić

25.09.

A-1-185/14

 

Spontana otolikvoreja – prikaz slučaja

Ass. dr Z. Dudvarski

13.10.

 

Rukovodilac KME

Doc.dr Vladimir Nešić, mob. tel.066-8300634

RASPORED PREDAVANјA ZA MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARE

Kontakt osobe za prijavu i konsultacije u vezi termina održavanja predavanja: Gordana Kovačević 011-366-2606, mob.telefon 066-8300652

Tanja Erdelјanović 011-366-2210,mob.telefon 066-8300707

Br.akreditacije

Mesto i vreme održavanja

Naziv stručnog sastanka

Predavač

Broj bodova i vrsta

Kotizacija

D-1-363/14

04.04.2014. Vežbaonica Klinike

Nega traheostome

str.sestra spec vms Tanja Erdelјanović

1/int

0

D-1-431/14

20.06.2014. Vežbaonica Klinike

Nega deteta posle tonzilektomije

vms Gordana Kovačević

1/int

0

D-1-432/14

25.04.2014. Vežbaonica Klinike

Multidisciplinarni pristup laringektomisanom pacijentu

sms Slavica Stanimirović

1/int

0

D-1-434/14

12.09.2014. Vežbaonica Klinike

Komunikacija sestra-pacijent

vms Sanja Spasić

1/int

0

D-1-754/14

28.03.2014. Vežbaonica Klinike

Uloga medicinske sestre u procesu akreditacije zdravstvene ustanove

str.sestra spec. Vms Tanja Erdelјanović

2/eks

0 za članove UMST "Sestrinstvo"
Ostali 500

D-1-756/14

10.10.2014. Vežbaonica Klinike

Nega pacijenata sa vrtoglavicom

str.sestra spec. Vms Tanja Erdelјanović

2/eks

0 za članove UMST "Sestrinstvo"
Ostali 500