Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 1193 od 26.01.2022. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom na određeno vreme za Kovid bolnicu - UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 593 od 18.01.2022. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Srbije/Kovid bolnice u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na odredjeno vreme - UKCS - Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 19685 od 21.12.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),po osnovu konkursa objavljenog dana 21.12.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije,na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 295 od 11.01.2022. godine, u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 10 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 19515 od 16.12.2021. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019) raspisan je i objavljen konkurs dana 17.12.2021. godine na  internet stranici Univerzitetskog  kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, s tim u vezi obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 297 od  11.01.2022. godine, u radni  odnos na određeno vreme radi zamene privremeno  odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za 3 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom, 5 zdravstvenih radnika sa višom/visokom stručnom spremom i 19 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih saradnika sa visokom stručnom spremom na određeno vreme za Kliniku za neurohirurgiju

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br.258 od 10.01.2022.godine i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika i saradnika u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 2 od 04.01.2022. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-1236/2021-02 od 04.11.2021. godine o Zaklјučku 51 br: 112-9922/2021 od 27.10.2021. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme-tehnički radnici sa nižom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 18828 od 06.12.2021. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalnesamouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 15.12.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dana 17.12.2021. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje a dana 16.12.2021. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 20465 od 31.12.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 30 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 19514 od 16.12.2021. godine,a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00772/2021-02 od 09.09..2021. godine o Zaklјučku 51 br: 112-7170/2021 od 29.07.2021. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdralјa RS br. 112-01-1236/2021-02 od 04.11.2021. godine o Zaklјučku 51 br: 112-9922/2021 od 27.10.2021. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 17.12.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 20464 od 31.12.2021. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci zaUniverzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 18844 od 06.12.2021. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), raspisan je konkrurs koji je objavlјen dana 07.12.2021. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije,internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 19973 od 24.12.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom na određeno vreme za Kovid bolnicu - UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 19685 od 21.12.2021.godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Srbije/Kovid bolnice u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...