Laboratorije

LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU

U našoj zemlji, organizovani rad na polju oftalmopatologije vezan je za Oftalmopatološku laboratoriju Klinike (Instituta) za očne bolesti u Beogradu, i ime prof. dr Olge Litričin.
 
Oftalmopatološka laboratorija osnovana je 1951. godine u zgradi radne jedinice B, u Višegradskoj ulici broj 22.

Ass. Dr  Dejan M. Rašić, načelnik