Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jun 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Klinika za neurohirurgiju

Klinika za neurohirurgiju

Klinika za neurohirurgiju je organizaciona jedinica Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Klinika je tercijarna zdravstvena ustanova koja obavlјa visokospecijalizovanu, specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz oblasti prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije bolesti i povreda centralnog i perifernog nervnog sistema i kičmenog stuba bolesnika svih uzrasta. Pacijenti se tretiraju hirurškim intervencijama, primenom stereotaksične radioneurohirurgije, stereotaksične radiohirurgije, stereotaksične hirurgije, primenom hemoterapije, endovaskularnim metodama i neoperativnim načinima lečenja.

Adresa: Koste Todorovića 4, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 366 22 58
Faks: +381 11 361 55 77
e-mail adresa: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rukovodilac Klinike za neurohirurgiju: 
Prof. dr sc. med. Miloš Joković (telefon: +381 11 366 22-58)
Pomoćnik direktora: 
Prof. dr sc. med. Vladimir Baščarević (telefon: +381 11 366 24 09)
Pomoćnik direktora: 
Prof. dr sc .med. Danilo Radulović (telefon +381 11 366 25 13
Pomoćnik direktora: 
Prof. dr sc. med. Danica Grujičić (telefon +381 366 25 10)

Načelnik Odelјenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove:
Emilija Vasilјev, dipl. pravnik ((telefon +381 366 22 93)
Glavna sestra Klinike za neurohirurgiju: 
vms Žana Đurić (telefon: +381 11 366 22 88)

Odelјenje za spinalnu neurohirurgiju
Načelnik: Prof. dr sc. med.
Danilo Radulović (telefon: +381 11 366 23 99)
Glavna sestra odelјenja: VMS
Zorana Radivojević (telefon: +381 11 366 23-99)
Ambulantni dan: ponedelјak

Odelјenje za funkcionalnu neurohirurgiju
Načelnik: Prof. dr sc. med. Lukas Rasulić (telefon: +381 11 366 24 07 )
Glavna sestra odelјenja: vms Svetlana Delić (telefon: +381 11 366 24 09)
Ambulantni dan: utorak

Odelјenje dečije neurohirurgije
Načelnik: Prof. Dr sc. med. Ljilјana Vujotić (telefon: +381 11 361 55 49)
Glavna sestra odelјenja: vms Enisa Rizić (telefon: +381 11 366 24 09 )
Ambulantni dan: utorak

Centar za neuroonkologiju u okviru koga su: Odelјenje za neuroonkologiju, Odelјenje za stereotaksičnu neuroradiohirurgiju, gama-nož, Odelјenje za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela, h-nož i Dnevna bolnica
Načelnik: Ass. dr sc. med. Rosanda Ilić (telefon: +381 11 366 25 10)
Glavna sestra: V.D. vms Dijana Stojčić (telefon: +381 11 366 25 06)

Odelјenje za neuroonkologiju
Načelnik: Kl. ass. dr sc. med. Mihailo Milićević (telefon: +381 11 366 25 10)
Glavna sestra odelјenja: vms Dijana Stojčić (telefon: +381 11366 25 06)
Ambulantni dan: sreda

Odelјenje za stereotaksičnu neuroradiohirurgiju, gama-nož
Načelnik: V.D.
dr sc. med. Jane Arsov (telefon: +381 11 366 25 10)
Glavna sestra odelјenja: VMS Šakan Slađana (telefon: +381 11 361 58 38)
Ambulantni dan: svaki dan od 8-14,00 časova

INDIKACIJE ZA GAMA NOŽ RADIOHIRURGIJU:

 • Benigne i maligne promene jasno ograničene ne veće od 3,5cm u najvećem dijametru.
 • Performans status od 0-2
 • Maligne najčešće sekundarni tumori mozga - metastaze, a primarni maligni tumori mozga -gliomi samo u recidivu nakon sprovedenog kompletnog tretmana i ako ispunjavaju gore navedene uslove.
 • Benigni tumori najčešći koji se tretiraju Gama nož radiohirurgijom su neurinomi, svanomi, meningeomi, kraniofaringeomi, adenomi hipofize sekretorni i hormonski neaktivni, i hordomi.
 • Vaskularnog porekla AV malformacije/ sredine iduce godine/ i kavernomi.
 • Funkcionalne neuralgija trigeminusa

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE ZA TUMORE STATOAKUSTIKUSA I PONTOCEREBELARNIH UGLOVA KADA DOLAZE NA GAMA NOŽ

 • MRI pregled endokranijuma ne stariji od 3 meseca
 • Audiometrija ne starija od mesec dana
 • Nalaz ORL specijlaiste ne stariji od mesec dana
 • Ako je prethodno operisan otpusna lista sa neurohirurgije i epikriza bolesti od početka lečenja do dolaska na gama nož

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE DOSTAVITI KADA PACIJENT SA METASTAZAMA NA MOZGU DOLAZI NA GAMA NOŽ

 • PH nalaz osnovne bolesti
 • Kopija otpusne liste sa eventualne operacije ili biopsije
 • Kopija poslednje konzilijarne odluke
 • Detalјna epikriza sa tačnim podacima o broju ciklusa i vrsti hemioterapije koju je pacijent dobio, a posebno datum poslednje hemioterapije
 • Podaci detalјni o eventualnom prethodnom zračenju
 • Neurološki nalaz
 • Procena opšteg stanja
 • MRI (CT u slučaju da pacijent ne sme u magnetno polјe) ne stariji od dve sedmice.
 • Laboratorijske analize

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE ZA PACIJENTE SA TUMORIMA HIPOFIZE I PARASELARNIM PROCESIMA KADA DOLAZE NA GAMA NOŽ

 • MRI (CT kod pacijenata koji ne smeju da uđu u magnetno polјe) selarne i supraselarne regije ili endokranijuma ne stariji od dva meseca
 • Detalјan izveštaj endokrinologa o supstitucionoj terapiji za tumore hipofize
 • Kompjuterizovano vidno polјe
 • Neurooftalmološki detalјan pregled
 • Kopija otpusne liste sa neurohirurgije ako je pacijent prethodno operisan
 • Dekurzusi o tretmanu pacijenta od početka lečenja do dolaska na gama nož
 • Podaci o eventualnoj prethodnoj radioterapiji
 • Procena opšteg stanja

Odelјenje za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela, x-nož
Načelnik:
Dr sc. med. Bilјana Šeha (telefon: +381 11 366 26 80)

Glavni tehničar odelјenja: vmt Čurić Ilija (telefon: +381 11 366 26 80)
Ambulantni dan: svaki dan od 8-14,00 časova

Indikacije za X nož:

 • Metastaze mozga - do 4cm, idealno do 30cm3, ozračivanje postoperativnog kavuma nakon neurohiruškog lečenja, menigeomi do 10cm3
 • Metastaze kičme bilo da su već zračene ili nezračene, očekivano preživlјavanje za pacijenta mora biti duže od 3 meseca
 • Hordomi i drugi primarni tumori kičme-očekivano preživlјavanje mora biti duže od tri meseca i baze lobanje-do 20cm3,
 • Za tumore glave i vrata SBRT nije metoda izbora - samo za mali volumen tumora i za palijacije ili kao boost uz standardni tretman
 • pluća – za I i II stadijum bolesti kada je proces inoperabilan, III B stadijum, za metastaze u limitiranom broju do 5cm, za boost nakon standardne terapije
 • pankreas- za neresktabilne tumore do 7.5cm
 • metastaze jetre do 5cm i do 5 promena i minimum 700ml zapremine zdrave jetre, i za neresktabilan HCC do 7cm, za lgl u pertoneumu samo u svrhu palijacije kada se ne može postići drugačije kontrola bola
 • Prostata u zavisnosti od stadijuma bolesti primenjuje se IMRT, IGRT ili SBRT
 • karcinom bubrega kada je nersktabilan
 • nadbubrežne železde-metastaze samo za kontrolu bola
 • bešika- kada se u cilјu očuvanja bešike nakon IMRT SBRT dodaje kao boost terapija
 • za ginekološki regiju - nakon EBRT za metstaze u limfnim čvoroivima, reiradijacija pelvičnog zida, boost uz standardnu terapiju
 • mekotkivni sarkomi - postoperativni boost, pozitivne resekcine ivice

Dnevna bolnica za primenu hemioterapije kod neuroonkoloških pacijenata
Šef DB: Dr sc. med. Snežana Milošević (telefon: +381 11 366 23 02)
Glavna sestra odelјenja: vms Snežana Gvozdenović Lalić (telefon: +381 11 361 25 61)
Ambulantni dan: svaki dan od 8-14,00 časova

Odelјenje za cerebrovaskularne bolesti i vaskularne anomalije kičmene moždine
Načelnik: Prof. dr sc. med. Goran Tasić (telefon:+381 11 366 25 11)
Glavna sestra odelјenja: vms
Snežana Trifunović (telefon: +381 11 366 25-16)
Ambulantni dan: četvrtak

Odelјenje za neurotraumatologiju u Urgentnom centru
Načelnik: Dr spec. Toplica Milojević (telefon: +381 11 366 23 39)
Glavna sestra odelјenja: vms Olgica Stamenić (telefon:+381 11 366 23 39)
Ambulantni dan: petak

Odelјenje intenzivne nege
Načelnik: Doc. dr sc. med. Vladimir Jovanović (telefon: +381 11 366 25 24)
Glavna sestra odelјenja: vms Marković Jelena (telefon: +381 11 366 25 24)
Ambulantni dan: četvrtak

Odelјenje operacionog bloka
Načelnik: Prof. dr sc. med. Miloš Joković (telefon: +381 11 366 22 58)
Glavna sestra: vms Ružica Masalušić (telefon: +381 11 366 25 22)

Ambulanta-polikliničko odelјenje sa kabinetima za neurooftalmologiju i neurofiziološku dijagnostiku
Načelnik: Ass. dr sc. med. Ivan Milić +381 11 366 34 49
Glavna sestra: vms Irena Mladenović (telefon: +381 11 366 25 44)

Neurohirurška ambulanta Urgentnog centra:
Šef ambulante:
Dr spec. Vesna Janošević (telefon: +381 11 366 23 89)
Glavni tehničar: 
vms Šulјmlјnac Jelena (telefon +381 11 366 23 89)

Zakazivanje:

Ambulantni pregledi u ambulantno-polikliničkom odelјenju zakazuju se preko IZIS sistema ili putem telefona +381 11 366 34 49. Odelјenje je otvoreno za prve i kontrolne preglede svakog radnog dana od 07.00 do 19.00 uz uput lekara opšte medicine.

Neurohirurška ambulanta Urgentnog centra je predviđena za trijažu hitnih slučajeva koji zahtevaju neodložnu neurohiruršku intervenciju, kako kod povređenih pacijenata tako i kod pacijenata sa drugim dokazanim neurohirurškim obolјenjima. Radi 24,00 sata dnevno 365 dana u godini.

Prijemi na bolničko lečenje se zakazuju, osim kada su u pitanju hitni slučajevi. Za prijem na bolničko lečenje potreban je uput za bolničko lečenje izdat od strane nadležnog Doma zdravlјa ili druge zdravstvene ustanove, a za pacijente koji nisu osiguranici RFZO Beograd uput overen od nadležne lekarske komisije.

Važni datumi:
Dan„Klinike za neurohirurgiju“ je 31. Oktobar 1938. godine (datum kada je osnovano odelјenje za neurohirurgiju u okviru „I hirurške klinike“ a sama Klinika se izdvojila kao posebna organizaciona jedinica u posebnu zgradu 1951.godine).