Klinika za neurohirurgiju

Klinika za neurohirurgiju

Klinika za neurohirurgiju je organizaciona jedinica Kliničkog centra Srbije i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Klinika je tercijarna zdravstvena ustanova koja obavlja visokospecijalizovanu, specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz oblasti prevencije , dijagnostike, lečenja i rehabilitacije bolesti i povreda centralnog i perifernog nervnog sistema i kičmenog stuba bolesnika svih uzrasta. Pacijenti se tretiraju hirurškim intervencijama, primenom stereotaksične radioneurohirurgije, stereotaksične radiohirurgije, stereotaksične hirurgije, primenom hemoterapije, endovaskularnim metodama i neoperativnim načinima lečenja

Adresa: Koste Todorovića 4, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 366 2258
Faks: +381 11 361 5577
e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Direktor Klinike za neurohirurgiju: Prof. dr sc. med. Miloš Joković (telefon: +381 11 366 22 58)
Zamenik direktora: Doc.dr sc. med. Vladimir Baščarević (telefon: +381 11 366 24 09)
Pomoćnik direktora: Prof. dr sc. med. Danilo Radulović (telefon +381 11 366 25 13)
Pomoćnik direktora: Prof. dr sc. med. Branko Đurović (telefon +381 366 23 99)
Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove: Emilija Vasiljev, dipl. pravnik (telefon +381 366 22 93)
Glavna sestra Klinike za neurohirurgiju: vms Žana Đurić (telefon: +381 11 366 22 88)

Odeljenje za degenerativne i druge bolesti kičme
Načelnik : Prof. dr sc. med. Miodrag Rakić (telefon: +381 11 366 23 99)
Glavna sestra odeljenja: vms 
Snežana Slavik (telefon: +381 11 366 23 99)
Ambulantni dan: ponedeljak

Odeljenje za bolesti i povrede perifernih nerava, funkcionalnu neurohirurgiju i hirurgiju bola
Načelnik: Prof. dr sc. med. Lukas Rasulić (telefon: +381 11 366 24 07 )
Glavna sestra odeljenja: vms 
Svetlana Delić (telefon: +381 11 366 24 09)
Ambulantni dan: utorak

Odeljenje dečje neurohirurgije
Načelnik: Prof. Dr sc.med. Ljiljana Vujotić (telefon: +381 11-361 55 49)
Glavna sestra odeljenja: vms Enisa Rizić (telefon: +381 11 366 24 09 )
Ambulantni dan: utorak


Centar za neuroonkologiju u okviru koga su: Odeljenje za neuroonkologiju, Odeljenje za stereotaksičnu neuroradiohirurgiju, gama-nož, Odeljenje za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela, x-nož i Dnevna bolnica
Načelnik: Prof. dr sc. med. Danica Grujičić (telefon: +381 11 366 25 10)
Glavna sestra: V.D. vms Žana Đurić (telefon: +381 11 366 22 88)

Odeljenje za neuroonkologiju
Načelnik: Kl. ass. dr sc. med. Mihailo Milićević (telefon: +381 11 366 25 10)
Glavna sestra odeljenja: vms Dijana Stojčić (telefon: +381 11366 25 06)
Ambulantni dan: sreda

Odeljenje za stereotaksičnu neuroradiohirurgiju, gama-nož
Načelnik: V.D. Prof. dr sc. med. Danica Grujičić (telefon: +381 11 366 25 10)
Glavna sestra odeljenja: vms Vujadinović Biljana (telefon: +381 11 361 58 38)
Ambulantni dan: svaki dan od 8-14,00 časova

INDIKACIJE ZA GAMA NOŽ RADIOHIRURGIJU

 1. Benigne i maligne promene jasno ograničene ne veće od 3,5cm u najvećem dijametru. Performans status od 0-2.
 2. Maligne najčešće sekundarni tumori mozga - metastaze, a primarni maligni tumori mozga -gliomi samo u recidivu nakon sprovedenog kompletnog tretmana i ako ispunjavaju gore navedene uslove.
 3. Benigni tumori najčešći koji se tretiraju Gama nož radiohirurgijom su neurinomi, švanomi, meningeomi, kraniofaringeomi, adenomi hipofize sekretorni i hormonski neaktivni, i hordomi.
 4. Vaskularnog porekla AV malformacije i kavernomi.
 5. Funkcionalne neuralgija trigeminusa
 6. Glosofaringenalna neuralgija

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE ZA TUMORE STATOAKUSTIKUSA I PONTOCEREBELARNIH UGLOVA KADA DOLAZE NA GAMA NOŽ

 1. MRI pregled endokranijuma ne stariji od 3 meseca
 2. Audiometrija ne starija od mesec dana
 3. Nalaz ORL specijlaiste ne stariji od mesec dana
 4. Ako je prethodno operisan otpusna lista sa neurohirurgije i epikriza bolesti od početka lečenja do dolaska na gama nož

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE DOSTAVITI KADA PACIJENT SA METASTAZAMA NA MOZGU DOLAZI NA GAMA NOŽ

 1. PH nalaz osnovne bolesti
 2. Kopija otpusne liste sa eventualne operacije ili biopsije
 3. Kopija poslednje konzilijarne odluke
 4. Detaljna epikriza sa tačnim podacima o broju ciklusa i vrsti hemioterapije koju je pacijent dobio, a posebno datum poslednje hemioterapije
 5. Podaci detaljni o eventualnom prethodnom zračenju
 6. Neurološki nalaz
 7. Procena opšteg stanja
 8. MRI (CT u slučaju da pacijent ne sme u magnetno polje) ne stariji od dve sedmice.
 9. Laboratorijske analize

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE ZA PACIJENTE SA TUMORIMA HIPOFIZE I PARASELARNIM PROCESIMA KADA DOLAZE NA GAMA NOŽ

 1. MRI (CT kod pacijenata koji ne smeju da uđu u magnetno polje) selarne i supraselarne regije ili endokranijuma ne stariji od dva meseca
 2. Detaljan izveštaj endokrinologa o supstitucionoj terapiji za tumore hipofize
 3. Kompjuterizovano vidno polje
 4. Neurooftalmološki detaljan pregled
 5. Kopija otpusne liste sa neurohirurgije ako je pacijent prethodno operisan
 6. Dekurzusi o tretmanu pacijenta od početka lečenja do dolaska na gama nož
 7. Podaci o eventualnoj prethodnoj radioterapiji
 8. Procena opšteg stanja

Odeljenje za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela, x-nož
Načelnik: Dr sc. med. Biljana Šeha (telefon: +381 11 366 26 80)
Glavni tehničar odeljenja: vmt Čurić Ilija (telefon: +381 11 366 26 80)
Ambulantni dan: svaki dan od 8-14,00 časova

Indikacije za X nož:

 1. Metastaze mozga- -do 4cm, idealno do 30cm3, ozračivanje postoperativnog kavuma nakon neurohiruškog lečenja, menigeomi do 10cm3
 2. Metastaze kičme bilo da su već zračene ili nezračene, očekivano preživljavanje za pacijenta mora biti duže od 3 meseca
 3. Hordomi i drugi primarni tumori kičme-očekivano preživljavanje mora biti duže od tri meseca i baze lobanje-do 20cm3,
 4. Za tumore glave i vrata SBRT nije metoda izbora- samo za mali volumen tumora i za palijacije ili kao boost uz standardni tretman
 5. Pluća – za I i II stadijum bolesti kada je proces inoperabilan, III B stadijum, za metastaze u limitiranom broju do 5cm, za boost nakon standardne terapije
 6. Pankreas- za neresktabilne tumore do 7.5cm
 7. Metastaze jetre do 5cm i do 5 promena i minimum 700ml zapremine zdrave jetre, i za neresktabilan HCC do 7cm, za lgl u pertoneumu samo u svrhu palijacije kada se ne može postići drugačije kontrola bola
 8. Prostata u zavisnosti od stadijuma bolesti primenjuje se IMRT,IGRT ili SBRT
 9. Karcinom bubrega kada je neresktabilan
 10. Nadbubrežne železde-metastaze samo za kontrolu bola
 11. Bešika - kada se u cilju očuvanja bešike nakon IMRT SBRT dodaje kao boost terapija
 12. Za ginekološki regiju - nakon EBRT za metstaze u limfnim čvoroivima, reiradijacija pelvičnog zida, „boost“ uz standardnu terapiju
 13. Mekotkivni sarkomi- postoperativni „boost“ , pozitivne resekcine ivice
 14. ORL regija kao „boost„ terapija ili u slučaju relapsa bolesti sa tumorima ne većim od 4 cm

LEČENjE PACIJENATA NA IKS NOŽU DOSTUPNO I ZA PACIJENTE KOJI NISU OSIGURANICI RFZO Srbije

Odlukom Upravnog Odbora Kliničkog Centra Srbije omogućeno je lečenje za građane drugih država, bez obzira koje su to, i koji plaćaju ličnim sredstvima na Odeljenju Radiohirurgije celog tela IKS Nož primenom Stereotaksične Radioterapije i Radiohirurgije.

Cenovnik:

 • Stereotaksična Radioterapija/Radiohirurgija promena na mozgu i/ili vratu - 5.825 evra
 • Stereotaksična Radioterapija/Radiohirurgija na koštanom sistemu - 5.325 evra
 • Stereotaksična Radioterapija/Radiohirurgija promena na prostati, jetri pankreasu, i plućima - 8.325 evra

 

 • U cenu usluge uračunati su troškovi celokupnog lečenja primenom Stereotaksične Radioterapije i Radiohirurgije.
 • U cenovnik nisu uračunate  usluge  u slučajevima mogućih komplikacija kada su mogući dodatni troškovi.
 • Uplata se vrši na račun broj (broj računa Gama Noža) sa naznakom ZA IKS NOŽ, nakon donošenja Konzilijarne odluke.

Informacije i dostava dokumentacije na elektronsku poštu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Kontakt  011/366280, 011/3662688, +381668402566

Dnevna bolnica za primenu hemioterapije kod neuroonkoloških pacijenata
Šef DB: V.D. Ass. dr sc.med. Rosanda Ilić (telefon: +381 11 366 23 02)

Glavna sestra odeljenja: vms Snežana Gvozdenović Lalić (telefon: +381 11 361 25 61)
Ambulantni dan: svaki dan osim petka od 10:00-14:00 časova

Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti i vaskularne anomalije kičmene moždine

Načelnik: Prof. dr sc. med. Goran Tasić (telefon:+381 11 366 25 11)
Glavna sestra odeljenja: vms Ljiljana Nešović (telefon: +381 11 366 25 16)
Ambulantni dan: četvrtak

Odeljenje za neurotraumatologiju u Urgentnom centru
Načelnik: Dr spec. Toplica Milojević (telefon: +381 11 366 23 39)
Glavna sestra odeljenja: vms Olgica Stamenić (telefon:+381 11 366 23 39)
Ambulantni dan: petak

Odeljenje intenzivne nege
Načelnik: Doc dr Vladimir Jovanović (telefon: +381 11 366 25-24)
Glavna sestra odeljenja: vms 
Marković Jelena (telefon: +381 11 366 25- 24)
Ambulantni dan: četvrtak

Odeljenje operacionog bloka
Načelnik: Prof. dr sc. med. Miloš Joković (telefon: +381 11 366 22 58)
Glavna sestra: vms Ružica Masalušić (telefon: +381 11 366 25 22)

Ambulanta-polikliničko odeljenje sa kabinetima za neurooftalmologiju i neurofiziološku dijagnostiku
Načelnik:
Ass. dr sc. med. Ivan Milić (+381 11 366 34 49)
Glavna sestra: vms Irena Mladenović (telefon: +381 11 366 25 44)

Neurohirurška ambulanta Urgentnog centra:
Šef ambulante: Dr spec. Vesna Janošević (telefon: +381 11 366 23 89)

Glavni tehničar: vms Ćirak Predrag (telefon +381 11 366 23 89)

Zakazivanje:
Ambulantni pregledi u ambulantno-polikliničkom odeljenju zakazuju se preko IZIS sistema ili putem telefona +381 11 366 34 49. Odeljenje je otvoreno za prve i kontrolne preglede svakog radnog dana od 07.00 do 19.00 uz uput lekara opšte medicine.

Neurohirurška ambulanta Urgentnog centra je predviđena za trijažu hitnih slučajeva koji zahtevaju neodložnu neurohiruršku intervenciju, kako kod povređenih pacijenata tako i kod pacijenata sa drugim dokazanim neurohirurškim oboljenjima. Radi 24,00 sata dnevno 365 dana u godini.

Prijemi na bolničko lečenje se zakazuju, osim kada su u pitanju hitni slučajevi. Za prijem na bolničko lečenje potreban je uput za bolničko lečenje izdat od strane nadležnog Doma zdravlja ili druge zdravstvene ustanove, a za pacijente koji nisu osiguranici RZZO Beograd uput overen od nadležne lekarske komisije.

Važni datumi:
Dan „Klinike za neurohirurgiju“ je 31. Oktobar 1938. godine (datum kada je osnovano odeljenje za neurohirurgiju u okviru „I hirurške klinike“ a sama klinika se izdvojila kao posebna organizaciona jedinica i u posebnu zgradu 1951.godine)