Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Adresa: Koste Todorovića 26, 11000 Beograd
Telefon Uprava (7-15 časova): 361-5592, 361-5604
Faks: 361-5603
Mejl adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
                  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije je referentna i najveća ustanova ovog tipa u zemlji. U okviru Klinike radi najveće porodilište na Balkanu. Osnovan je 1923. godine, a u sadašnjoj zgradi počeo sa radom 1963. godine.

Zakazivanje i informacije
Pregledi se zakazuju na šalterima informacija za ginekologiju ili perinatologiju, radnim danom u periodu od 8 do 14 časova. Zakazivanje se vrši direktno na šalteru ili putem telefona.

 • šalter informacija ginekologija: 366-3330
 • šalter informacija perinatologija: 366-3553

Za pregled je potrebna sledeća dokumentacija: lična karta, overena zdravstvena knjižica, uput. Poželjno je poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju.
Informacije o pacijentima u toku dežurstva možete dobiti na telefon 366-3555, a informacije o pacijentkinjama primljenim u porodilište možete dobiti na telefon 366-3591.

MENADŽMENT

Direktor: Prof. dr Aleksandar Stefanović
Zamenik direktora: Prof. dr Saša Kadija
Pomoćnik direktora Klinike za neonatologiju: Prim. dr Tatjana Nikolić
Glavna sestra Klinike: VMS Vesna Latinović
Glavna sestra koordinator za ginekologiju: Jela Popović
Glavna sestra koordinator za neonatologiju: VMS Katarina Đusić

Organizaciona struktura


I. Poliklinika

 • odeljenje poliklinika – perinatologija
 • odsek za perinatalnu, reproduktivnu endokrinologiju i genetiku
 • kabinet za ultrazvuk u perinatologiji
 • kabinet za dijabetes u perinatologiji
 • kabinet za dijagnostiku bolesti fetusa
 • kabinet za terapiju fetusa
 • kabinet za kongenitalna oštećenja fetusa
 • odeljenje poliklinika –ginekologija
 • odsek za ginekološku onkologiju
 • odsek uroginekologije i urodinamike
 • odsek za pelvičnu i peritonealnu hirurgiju
 • kabinet minimalno invazivne hirurgije
 • kabinet urgentne ginekologije
 • kabinet za ultrazvuk u ginekologiji
 • kabinet za trofoblastne bolesti
 • kabinet za adolescentnu ginekologiju
 • kabinet za infertilitet

II. Stacionar odeljenje dnevna bolnica i planiranje porodiceodeljenje dnevna bolnica i planiranje porodice

 • odeljenje visokorizične trudnoće • odeljenje kontrola fertiliteta
 • odeljenje humana reprodukcija
 • odeljenje patologija trudnoće
 • odeljenje opšte ginekologije
 • odeljenje minimalno invazivne hirurgije
 • odeljenje asistirane reproduktivne tehnologije
 • odeljenje ginekološka endokrinologija
 • odeljenje infertiliteta i reproduktivne hirurgije
 • odeljenje I hirurško (preoperativno)
 • odeljenje II hirurško (postoperativno)
 • odeljenje operacioni blok
 • odeljenje intenzivna nega I
 • odeljenje intenzivna nega II
 • odeljenje porodilište
 • odeljenje carski rezovi
 • odeljenje puerperijum I
 • odeljenje puerperijum II
 • odeljenje za decu rođenu carskim rezom
 • odeljenje zdrave novorođene dece
 • odeljenje za bolesnu novorođenčad
 • odeljenje prevremeno rođene dece
 • odeljenje intenzivna neonatalna nega
 • odsek za naučno-istraživački rad
 • odeljenje interne medicine i hematološke laboratorije sa transfuzijom krvi
 • kabinet za citogenetiku
 • kabinet ginekološko-radioimunoloških analiza

 

 Administrativno-tehničko odeljenje

Načelnici odeljenja i glavne sestre (sa kontakt telefonima):

Odeljenje Poliklinika – perinatologija:

 • Načelnik odeljenja: Prim. dr Ljiljana Vukmirović
 • Glavna sestra: VMS Biljana Teodosić
 • Kontakt telefon: 366-3549

Odeljenje Poliklinika – ginekologija:

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Vesna Kesić
 • Glavna sestra: VMS Nevenka Jočinac
 • Kontakt telefon: 366-3557

Stacionar:
Odeljenje dnevne bolnice i planiranja porodice

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Vladimir Bošković
 • Glavna sestra: VMS Zorica Vasić
 • Kontakt telefon: 366-3563

Odeljenje minimalno invazivne hirurgije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Snežana Vidaković
 • Glavna sestra: VMS Mirjana D. Stojanović
 • Kontakt telefon: 366-3566

Odeljenje humane reprodukcije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Nebojša Radunović
 • Glavna sestra: VMS Radmila Rakidžić
 • Kontakt telefon: 366-3633

Odeljenje carskih rezova

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Andreja Glišić
 • Glavna sestra: VMS Aleksandra Belić
 • Kontakt telefon: 366-3575

Odeljenje patologija trudnoće

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Miroslava Gojnić
 • Glavna sestra: VMS Jelena Kovačević
 • Kontakt telefon: 366-3573

Odeljenje visokorizične trudnoće

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Ljiljana Mirković
 • Glavna sestra: VMS Desa Stanojev
 • Kontakt telefon: 366-3600

Odeljenje opšte ginekologije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Saša Kadija
 • Glavna sestra: VD Zvezdana Janjić
 • Kontakt telefon: 366-3577

Odeljenje infertiliteta

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Milan Terzić
 • Glavna sestra: VMS Ljubica Stevanović
 • Kontakt telefon: 366-3579

Odeljenje ginekološke endokrinologije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Svetlana Spremović Rađenović
 • Glavna sestra: VMS Zagorka Ilić
 • Kontakt telefon: 366-3579

Odeljenje kontrole fertiliteta

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Darko Plećaš
 • Glavna sestra: VMS Živanka Tomić
 • Kontakt telefon: 366-3567

Odeljenje asistirane reproduktivne tehnologije

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Ivan Tulić
 • Glavna sestra: VD Mirjana Podgorac
 • Kontakt telefon: 366-3637

Odeljenje I hirurško (preoperativno)

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Aleksandar Stefanović
 • Glavna sestra: VMS Miljana Babović
 • Kontakt telefon: 366-3581

Odeljenje II hirurško (postoperativno)

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Rajka Argirović
 • Glavna sestra: VMS Jelena Kokanović
 • Kontakt telefon: 366-3583

Odeljenje operacioni blok

 • Načelnik odeljenja:
 • Glavna sestra: VMS Jela Popović
 • Kontakt telefon: 366-3585

Odeljenje intenzivna nega

 • Načelnik odeljenja:
 • Glavna sestra: VD Vesna Veselinović
 • Kontakt telefon: 366-3587

Odeljenje porodilište

 • Načelnik odeljenja: Prim. dr Zorica Bogdanović Mladenović
 • Glavna sestra: VD Leposava Bibić
 • Kontakt telefon: 366-3591, 366-3593

Odeljenje akušerske intenzivne nege 

 • Načelnik odeljenja: Doc. dr Miloš Petronijević
 • Glavna sestra: VMS Slađana Todorović
 • Kontakt telefon: 366-3941

Odeljenje puerperijum I

 • Načelnik odeljenja: Prof. dr Biljana Kastratović Kotlica
 • Glavna sestra: VMS Jasmina Mišović
 • Kontakt telefon: 366-3595

Odeljenje puerperijum II

 • Načelnik odeljenja: dr Gordana Miletić
 • Glavna sestra: VMS Džemila Stojanović
 • Kontakt telefon: 366-3596

Odeljenje za decu rođenu carskim rezom

 • Načelnik odeljenja: Biljana Dunjić
 • Glavna sestra: VMS Nevenka Jovanović
 • Kontakt telefon: 366-3616

Odeljenje zdrave novorođene dece

 • Načelnik odeljenja: Mirjana Stanković
 • Glavna sestra: VD Ljiljana S. Jovanović
 • Kontakt telefon: 366-3597

Odeljenje za bolesnu novorođenčad

 • Načelnik odeljenja: dr Mirjana Jovandarić
 • Glavna sestra: VMS Slavica Vlajić
 • Kontakt telefon: 366-3586

Odeljenje prevremeno rođene dece

 • Načelnik odeljenja: dr Nataša Jakšić Ristovski
 • Glavna sestra: VMS Mirjana Stojanović
 • Kontakt telefon: 366-3592

Odeljenje intenzivna neonatalna nega

 • Načelnik odeljenja: Prim. dr Tatjana Nikolić
 • Glavna sestra: VMS Jasmina Vasiljević
 • Kontakt telefon: 366-3540

Odeljenje interne medicine i hematološke laboratorije sa transfuzijom krvi

 • Načelnik odeljenja: dr Spomenka Đorđević
 • Glavna sestra:VMS Kosana Ilić
 • Kontakt telefon: 366-3615

Kabinet za citogenetiku: 366-3609

Kabinet ginekološko-radioimunoloških analiza: 366-3601

Kabinet za ultrazvuk u ginekologiji
Glavna sestra: VMS Ana Šušić
Kontakt telefon: 366-3645

Odsek za naučno-istraživački rad

Administrativno-tehničko odeljenje

Zakazivanje i informacije
Pregledi se zakazuju na šalteru informacija za ginekologiju ili perinatologiju, direktno na šalteru ili putem telefona.   

 • šalter informacija ginekologija: 366-3330
 • šalter informacija perinatologija: 366-3553

Za pregled je potrebna sledeća dokumentacija: lična karta, overena zdravstvena knjižica, uput. Poželjno je poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju.

Važan datum: 2013. godine KGA slavi 90 godina od osnivanja