Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Centar za radiologiju

Centar za radiologiju
Pasterova 2, 11000 Beograd
Tel./Fax: 011/361 5554, 366 3226
Fax: 366 3226
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Centar za radiologiju je organizaciona jedinica KCS i nastavna baza Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu koja se bavi zdravstvenom, obrazovnom i naučno-istraživačkom delatnošću. Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu je prostorno smešten u 18 objekata u KCS i sastoji od Odeljenja u okviru kojih se nalaze Odseci i Kabineti.

U Centru za radiologiju se obavljaju visokospecijalizovane dijagnostičke i interventno-radiološke usluge, za stacionarne i ambulantne pacijente. Pružanje radioloških usluga u Centaru za radiologiju i magnetnu rezonancu obavlja se organizovano u toku 24 časa, tokom cele godine.


ZAKAZIVANJE PREGLEDA:

UPUTSTVO ZA ZAKAZIVANJE DIJAGNOSTIČKIH USLUGA i to:

  • MSCT dijagnostika
  • Ultrazvučna dijagnostike
  • Klasična radiološka dijagnostika
  • Interventne radiološke procedure

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda. Navedene dijagnostičke procedure za ambulantne pacijente, obavezno se zakazuju kroz informacioni sistem (IZIS).

Referentni Centri za magnetnu rezonancu srca i interventu radiologiju hepatobilijarnog trakta u
Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju

Ukazom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 29.04.2021. godine, doneta je odluka o formiranju Referentnih Centara za magnetnu rezonancu srca i interventu radiologiju hepatobilijarnog trakta u Univerzitetskom Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu.

Pregled srca na magnetnoj rezonanci počeo je da se izvodi 08.11.2006.godine u Kliničkom centru Srbije. To je bio prvi pregled te vrste ne samo u Srbiji, već i u regionu. Zahvaljujući sve većoj primeni ove metode u kliničkoj praksi, zapaža se trend značajnog povećanja broja pacijenata, tako da je broj pregleda na mesečnom nivou 45-50, što je na godišnjem nivou do 600 pregleda, sa tendencijom daljeg povećanja. Takodje, kod nas je uradjen prvi put u Srbiji stres test sa adenozinom na magnentoj rezonanci kod pacijenta sa hroničnom ishemijskom bolešću. Prof. Ružica Maksimović je uvela ove metode, publikovala radove u referentnim internacionalnim časopisima i održala niz predavanja na nacionalnim i internationalnim kongresima. Naši lekari i tehničari su obučeni za sve elemente pregleda u Univerzitetskom Kliničkom centru ali i u referentim centrima u Evropi. S druge strane, zahvaljujući vrhunskom radu, edukovanom kadru, tehničkim mogućnostima i velikom broju pacijenata, u Centru se vrši edukacija lekara iz drugih centara. U Centru za radiologiju se nalazi vrhunska oprema za pregledanje pacijenata za magnetnu rezonancu srca, aparati od 1,5 i 3,T, kao i softverski paketi za naknadnu obradu dobijenih podataka/postprocessing.

Pod rukovodstvom Prof. dr Dragana Mašulovića, od 1992. godine izvode se minimalno invazivne i intereventno radiološke procedure na heptobilijarnom traku. Broj različitih novih procedura, na ovom sistemu, na dnevnom nivou je između 8 i 10. Ta brojka na mesečnom nivou kreće se između 160 i 230, a godišnje se izvede oko 2500 novih procedura. Broj kontrolnih pregleda i korekcija ranije izvedenih procedura je približan. Veći broj interventnih procedura na ovom sistemu izveden je prvi put u Srbiji a neke čak i u regionu. Tu se prevashodno misli na primenu različitih tipova metalnih stentova u lečenju opstrukcija u bilijarnom sistemu različite etiologije, embolizacije u arterijskom i venskom sistemu i različite tipove termalnih ablacija. Radiolozi ovog Odseka imaju značajna isksustva u primeni čak i najnovijih tehnika termalne ablacije, kako u oblasti hepatobilijarnog trakta tako i u drugim organskim sistemima gde se ove metode mogu primeniti. Veći broj radiologa iz zemalja u okruženju edukovao se u našem centru. Univerzitetski Klinički centar Srbije raspolaže svim neophodnim uslovima u pogledu aparature, materijala i kadra za uspešno izvodjenje ovih procedura a edukacija kadra obavljena je u najvećim svetskim centrima za ovu oblast. Prof. Mašulović je bio predavač po pozivu na mnogim domaćim i inostranim skupovima, dobitnik je priznanja iz radiologije i organizator više skupova iz ove oblasti na nacionalnom i internacionalom nivou. Objavio je više radova u relevantnim nacionalnim i internacionim časopisima.

Ovom odlukom Ministarstva zdravlja, prepoznata je uloga, mesto i značaj Univerzitetskog Kliničkog centra u edukaciji kadra i unapredjenju zdravstvene zaštite pacijenata. Uvodjenje novih procedura i unapredjenje i poboljšanje rada, predstavljaju naše trajne ciljeve. Zahvaljujući obučenosti kadra i kontinuiranoj edukaciji, raspoloživim tehničkim mogućnostima, broju pregleda na mesečnom i godišnjem nivou, sa ponosom možemo da kažemo da je Centar za radiologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije lider ne samo u Srbiji već i u regionu u oblasti magnentne rezonance srca i intervente radiologije hepatobilijarnog trakta, a na dobrobit naših pacijenata.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Rukovodilac Centra za radiologiju
Prof. dr Dragan Mašulović

Zamenik Rukovodioca Centra za radiologiju
Prof. dr Ruža Stević

Pomoćnici Rukovodioca Centra za radiologiju
Kl. ass dr Vladimir Cvetić
Dr Aleksandar Radević,

Sekretar Centra za radiologiju
Biljana Ivković, dipl.ek

Glavni radiološki tehničar Centra za radiologiju
Milan Nikolić

1. ODELJENJE MAGNETNE REZONANCE
Načelnik: Prof.dr Ružica Maksimović
Glavni rdg. Tehničar: Branislav Homšek

2. ODELJENJE URGENTNE RADIOLOGIJE
Načelnik: Dr Dragan Vasin
Glavni radiološki tehničar: Nemanja Đorđević

3. ODELJENJE POLIKLINIČKE RADIOLOGIJE
Načelnik: Prof. dr Dragan Mašulović
Glavni radiološki tehničar: Dragiša Karabašević

4. ODELJENJE KLINIČKE RADIOLOGIJE
Načelnik: Prof. dr Ruža Stević
Glavni radiološki tehničar: Sanja Knežević

5. ODELJENJE DIGESTIVNE RADIOLOGIJE
Načelnik: Prof. dr Aleksandra Đurić Stefanović
Glavni radiološki tehničar: Mirjana Stojković

6. ODELJENJE KARDIOVASKULARNE RADIOLOGIJE
Načelnik: Kl. ass dr vladimir Cvetić
Glavni rad. tehničar: Mirjana Čović

7. ODELJENJE NEURORADIOLOGIJE

Glavni rad.tehničar: Suzana Ćirić

8. ODELJENJE UROGENITALNE RADIOLOGIJE
Načelnik: Dr Aleksandar Radević
Glavni radiološki tehničar: Milena Stanković

9. ODELJENJE ZA NEMEDICINSKE POSLOVE I ZDRAVSTVENU ADMINISTRACIJU
Načelnik: Biljana Ivković, dipl.ek