Upravni odbor

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

  • Prof. dr Vladimir Obradović - predsednik
  • Prof. dr Miroslav Vukadinović
  • Zorana Stojković, dipl. pravnik
  • Dr Nataša Petrović
  • Dr Jelena Vrućinić Kozić

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

  • Radomir Vujadin - predsednik
  • Dr Muamer Baćevac
  • Branislav Ivošević
  • Bojan Borovčanin