Upravni odbor

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

 • Prof. dr Vladimir Obradović - predsednik
 • Prof. dr Miroslav Vukadinović
 • Zorana Stojković, dipl. pravnik
 • Novica Mihajlović, dipl. pravnik
 • Dr Nataša Petrović
 • Dr Jelena Vrućinić Kozić
 • Ass. dr Marko Ercegovac

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

 • Dr Vesna Korać - predsednik
 • Radomir Vujadin
 • Branislav Ivošević
 • Bojan Borovčanin