Klinika za opekotine plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS se nalazi na adresi Zvečanska broj 9, tel. centrala: 011/2647-766

Za sva pitanja i informacije možete se obratiti putem e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju obavlja zdravstvenu, nastavno-obrazovnu, stručno-metodološku i naučno-istraživačku delatnost iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Klinika dežura 24č za pacijente starije od 14 godina koji su zadobili opekotinske povrede.

Obavljanje zdravstvene delatnosti relizuje se preko ambulantno-polikliničke i stacionarne službe.

Zakazivanje pregleda

Uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) u zdravstveni sistem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja pregleda u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS.

Prve preglede za pacijente u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, kao tercijernom nivou zdravstvenog sistema u Srbiji, zakazuje elektronskim putem IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa - Doma zdravlja, ili sa sekundarnog nivoa - iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog centra.

Naučno obrazovnu delatnost sprovodi naučno-nastavni kadar: Prof. dr Milan Jovanović, Doc. dr Jelena Jeremić, Doc. dr Milan Stojičić i Ass. dr Marko Jović. 

Menadžment Klinike:
Direktor Klinike: Prof. dr Milan Jovanović
Zamenik direktora Klinike:
Tehnički sekretar Klinike: Aleksandra Stamenković

Glavna sestra Klinike: VMS Svetlana Đošević
Načelnik odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove: Milan Nikolić, strukovni master ekonomista
Referent za radne odnose: Slađana Jovanović

Organizaciona struktura Klinike:

Polikliničko-dijagnostičko odeljenje (br. tel: 011/3601-186 i 011/3601-126)
Prijemna ambulanta 1
Specijalistička ambulanta 2 i 3

 • Načelnik: Dr Maja Nikolić Živanović
 • Glavna sestra: VMS Silvana Radošević

Dnevna bolnica (br. tel. 011/3601-111 i 011/3601-125)

 • Načelnik:
 • Glavna sestra: VMS Vesna Životić

Stacionar:

Odeljenje opekotina sa intezivnom negom (br. tel. 011/2647-766 lok.109)

 • Načelnik: Dr Biljana Ćertić
 • Glavna sestra: VMS Jasna Milojević

Odeljenje plastične hirurgije I (br. tel. 011/3601-116)

 • Načelnik odeljenja: Doc. dr Jelena Jeremić
 • Glavna sestra: VMS Mirjana Veljković

Odeljenje plastične hirurgije II (br. tel. 011/3601-122)

 • Načelnik odeljenja: Dr Zoran Jovanović
 • Glavna sestra: VMS Gordana Franc

Operacioni blok sa sterilizacijom (br.tel. 2647-766 lok 104)

 • Načelnik: Ass. dr Marko Jović
 • Glavna sestra: VMS Sanja Miljić