Klinika za alergologiju i imunologiju

Koste Todorovića 2, 11000 Beograd
tel: 366-3222
faks:011/3615-807
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
         Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Direktor Prof. dr Mirjana Bogić 011/366-3222, 011/361-5567
Zamenik direktora, načelnik odeljenja intenzivne nege Doc. dr Aleksandra Perić-Popadić 011/366-3700
Načelnik odeljenja I Prof. dr Sanvila Rašković 011/366-3700
Načelnik odeljenja II Doc. dr Jasna Bolpačić 011/ 366-3700
Načelnik intenzivne nege Doc. dr Aleksandra Perić-Popadić 011/366-3700
Načelnik poliklinike Doc. dr Vesna Tomić-Spirić 011/366-3218, 361-5627
Načelnik odeljenja laboratorije Prof. dr Branka Bonači-Nikolić 011/366-3395, 011/366-3464, 011/366-3676
Šef odseka za funkcionalnu dijagnostiku Doc. dr Vojislav Đurić 011/366-3700, 011/366-3223
Šef dnevene bolnice Prim. dr med. sci Jasminka Šojić-Rajčić 011/366-3032
Glavna sestra Klinike Zorica Karić 011/366-3180
Glavna sestra poliklinike Gordana Grebović 011/366-3219
Glavna sestra odeljenja I Gradimirka Petrović 011/366-3717
Glavna sestra odeljenja II Violeta Ristić 011/366-3937
Glavna sestra odeljenja intenzivne nege Slobodanka Stanimirović 011/366-3717
Glavna sestra funkcionalne dijagnostike Nevenka Antok 011/366-3223
Glavna sestra dnevne bolnice Smilja Gačić 011/366-3191
Poslovni sekretar Milanka Krejović 011/366-3911, 011/ 3615-586

ORGANIZACIONA STRUKTURA

STACIONAR

Odeljenje I za medikamentoznu alergiju i sistemske vaskulitise
Odeljenje II za respiratornu i nutritivnu alergiju
Odeljenje intenzivne nege
Intenzivna nega alergologije i imunologije u Urgentnom centru
Administrativno- tehnički poslovi

POLIKLINIČKO-DIJAGNOSTIČNO ODELjENjE

Dnevna bolnica
Prijemno- trijažna ambulanta sa specijalističkim ambulantama
Odsek za funkcionalnu dijagnostiku

ODELjENjE ZA VISOKO SPECIJALIZOVANU IN VITRO DIJAGNOSTIKU IMUNOLOŠKIH I ALERGIJSKIH OBOLjENjA

Odsek za dijagnostiku autoimunskih bolesti
Odsek za alergijska oboljenja i humoralne imunodeficijencije

ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI

Informacija o načinu zakazivanja pregleda 

Uvođenjem Integrisanog informacionog zdravstvenog sistema (IZIS) u zdravstveni sustem Republike Srbije, promenjen je način zakazivanja u Klinici za alergologiju i imunologiju.

PRVE PREGLEDE za pacijente u Klinici za alergologiju i imunologiju, zakazuje IZABRANI LEKAR ili LEKAR SPECIJALISTA odgovarajuće grane medicine sa primarnog nivoa Doma Zdravlja, ili sa sekundarnog nivoa iz odgovarajućeg Kliničko bolničkog Centra (u resursu PRIJEMNA AMBULANTA I PRIJEMNA AMBULANTA II kao i na ime lekara specijaliste).

KONTROLNE PREGLEDE elektronski zakazuje lekar specijalista alergolog i klinički imunolog na Klinici za alergologiju i imunologiju, nakon obavljenog prvog pregleda, ukoliko smatra da je dalja kontrola u našoj ustanovi potrebna.

Kontrolni pregled se može zakazati i elektronski, od strane izabranog lekara Doma Zdravlja, na ime lekara specijaliste u Klinici za alergologiju i imunologiju, ukoliko pacijent iz određenih razloga nije imao kontinuitet u zakazivanju kontrola u našoj ustanovi (na ime lekara specijaliste koji je prethodno lečio pacijenta). Kontrolni pregledi se mogu zakazati unutar 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa koji je pacijent dobio od izabranog lekara za prvi pregled. Ukoliko pacijent dolazi na kontrolni pregled nakon isteka navedenog roka potrebno je da obezbedi novi uput od izabranog lekara iz Doma Zdravlja.