Klinika za digestivnu hirurgiju - I hirurška

Dr Koste Todorovića 6, 11000 Beograd

UPRAVA
Direktor Klinike - Prof. dr Velimir A. Marković, tel: 306 5967
Glavna sestra - Dušica Biočanin, spec.struk.sestra, tel: 366 3398
Tehnički sekretar - Dragica Radić, tel.: 366 3232
Sekretar klinike - Ivan Todorović, tel.: 361 5649, 366 3755

POLIKLINIČKO ODELJENJE

 1. Načelnik odeljenja - dr Bratislav Lazić, tel. 366 3128
 2. Glavna sestra - MS Marjana Matić tel: 366 3129
 3. Specijalizovana hirurška ambulanta tel: 366 3133
 4. Prijemna ambulanta hirurgije pri stacionaru tel: 366 3749

Zakazivanje prvog i kontrolnih pregleda

ODELJENJA

 I ODELJENJE ZA HEPATO-BILIO-PANKREATIČNU HIRURGIJU

 1. Načelnik odeljenja - Prof. dr Nikica Grubor 
 2. Glavna sestra - MS Snežana Gasenbeger tel: 366 3396

II ODELJENJE ZA HEPATO-BILIO-PANKREATIČNU HIRURGIJU

 1. Načelnik odeljenja - Prof. dr Vladimir Dugalić
 2. Glavna sestra - Borka Dumić, struk.sestra tel: 366 3701

III ODELJENJE ZA KOLOREKTALNU HIRURGIJU, PROKTOLOGIJU, FUNKCIONALNE POREMEĆAJE I INFLAMATORNA OBOLJENJA DEBELOG CREVA

 1. Nečelnik odeljenja - Prof dr Goran Barišić
 2. Glavna sestra - Živka Madžić, spec.struk.sestra tel: 366 3736

 Odsek za koloproktološke intervencije i endoskopiju pri stacionaru

 1. Šef odseka -
 2. Glavna sestra - Misini Arsima, struk.sestra tel: 366 3736

 Odsek za funkcionalne poremećaje i pelvični pod

 1. Šef odsek - Prof. dr Goran Barišić

 Dnevna bolnica za jednodnevnu hirurgiju - proktologiju

 1. Šef - Dr Miloš Popović  
 2. Glavna sestra V.D. - Dušica Biočanin, spec.struk.sestra tel. 366 3993

Stoma kabinet

 1. Šef kabineta - Prim. dr Slađan Antić tel: 366 3136
 2. Glavna sestra - Jovana Dimitrijević, struk. sestra

IV ODELJENJE ZA KOLOPROKTOLOGIJU I PELVIČNU ONKOLOŠKU HIRURGIJU

 1. Načelnik odeljenja - Prof. dr Maja Pavlov
 2. Glavna sestra - MS Milka Petrović tel: 366 3737

KABINET ZA ENDOSKOPIJU KOLONA PRI ODELJENJU

 1. Šef kabineta - Dr Predrag Kovačević
 2. Glavna sestra - VMS Milica Ristivojević tel: 366 3907

CENTAR ZA HIRURGIJU JEDNJAKA

 1. Načelnik centra - Prof. dr Predrag Sabljak
 2. Glavna sestra - Mirjana Veselinović, struk.sestra tel. 366 3738

V ODELJENJE ZA MALIGNA OBOLJENJA JEDNJAKA

 1. Načelnik odeljenja - Prof. dr Predrag Sabljak
 2. Glavna sestra - Ljiljana Knežević, spec. struk. sestra, tel: 366 3738

VI ODELJENJE ZA BENIGNA OBOLJENJA JEDNJAKA

 1. Načelnik odeljenja - Prof. dr Nebojša Radovanović
 2. Glavna sestra - MS Natalija Marković tel: 366 3739

ODELJENJE ZA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU I INTERVENTNU EZOFAGOSKOPIJU

 1. Šef  odseka - Prof. dr Aleksandar Simić
 2. Glavna sestra - tel: 366 3763

X ODELJENJE MINIMALNO INVAZIVNE HIRURGIJE GORNJEG DIGESTIVNOG TRAKTA 

 1. Načelnik odeljenja - Prof. dr Miloš Bjelović
 2. Glavna sestra - Svetlana Cvetković, struk.sestra tel: 366 3703

VII ODELJENJE ZA HEPATO-BILIO-PANKREATIČNU HIRURGIJU

 1. Načelnik odeljenja - Prof. dr Marinko Žuvela
 2. Glavna sestra - Katarina Stokuća, spec.struk.sestra, tel: 366 3740

VIII ODELJENJE ZA GASTROINTESTINALNU HIRURGIJU

 1. Načelnik odeljenja - Prof. dr Velimir A. Marković
 2. Glavna sestra - Ivana Krešić, struk.sestra tel: 366 3742

IX ODELJENJE ZA REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU ŽUČNIH VODOVA I HIRURGIJU PANKREASA I SLEZINE

 1. Načelnik odeljenja - Prof. dr Slavko Matić
 2. Glavna sestra - Nataša Došen, spec. struk. sestra, tel: 366 3754

XI ODELJENJE ZA INTEZIVNU NEGU, TERAPIJU  I REANIMACIJU

 1. Načelnik odeljenja – Prof. dr Milorad Petrović
 2. Glavna sestra odeljenja - Snežana Đurić Stanković, struk. sestra tel: 366 3754

OPERACIONI BLOK SA CENTRALNOM STERILIZACIJOM

 1. Načelnik operacionog bloka - Ass. dr Slavenko Ostojić
 2. Glavna sestra operacionog bloka - Milica Dimić, struk. sestra tel: 366 3744, 366 3398

KABINET ZA TRANSFUZIOLOGIJU

 1. Šef kabineta - Prim. dr Dragica Vučelić tel: 366 3757

INTERNISTIČKA AMBULANTA

 1. Prim. dr Vesna Karapandžić tel: 366 3756