Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

Direktor
Dipl. farm. Tadijana Todorov

Zamenik Direktora
Dipl. farm. spec. Gordana Simić

Pomoćnik Direktora za poslove nabavke

Pomoćnik Direktora za poslove distribucije
Dipl. farm. spec. Dragana Rajinac

Pomoćnik Direktora za komercijalne poslove

Savetnik Direktora

Organizacioni sekretar
Dipl. pravnik Snežana Radosavljević

Glavni tehničar Službe
VST Snežana Hristov

Sektor za nabavku

 1. Odeljenje za nabavku lekova i medicinskih sredstava
  Načelnik odeljenja Dipl. farm.spec. Milan Tomić

Sektor za distribuciju

 1. Odeljenje kliničkih apoteka,
  Načelnik odeljenja
 2. Odeljenje za distribuciju lekova,
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. spec. Tatjana Divac
 3. Odeljenje za distribuciju potrošnog medicinskog, ugradnog i laboratorijskog materijala
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. spec. Milica Grcić
 4. Odeljenje - apoteka Urgentnog centra,
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. Marina Klančnik
 5. Odeljenje za izradu infuzija i magistralnih lekova
  Načelnik odeljenja
  - Odsek za izradu infuznonih rastvora, šef odseka dipl. farm. spec. Rade Živković
  - Odsek za izradu magistralnih lekova, šef odseka dipl. farm. spec. Maja Ribar
 6. Kontrolna laboratorija
  Načelnik odeljenja Dipl. farm.spec. Marija Jovović
 7. Odsek za administrativno - tehničke poslove.