Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

Direktor
Dipl. farm. Tadijana Todorov

Zamenik Direktora
Dipl. farm. spec. Gordana Simić

Pomoćnik Direktora za poslove nabavke


Pomoćnik Direktora za poslove distribucije
Dipl. farm. spec. Dragana Rajinac

Pomoćnik Direktora za komercijalne poslove


Savetnik Direktora

Organizacioni sekretar
Dipl. pravnik Biljana Dimitrijević Mirić

Glavni tehničar Službe
VST Milka Jovanović

Sektor za nabavku

 1. Odeljenje za nabavku lekova i medicinskih sredstava
  Načelnik odeljenja Dipl. farm.spec. Dragica Todić

Sektor za distribuciju

 1. Odeljenje kliničkih apoteka,
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. spec. Borka Čukljević
 2. Odeljenje za distribuciju lekova,
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. spec. Vesna Negovanović
 3. Odeljenje za distribuciju potrošnog medicinskog, ugradnog i laboratorijskog materijala
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. Milan Tomić
 4. Odeljenje - apoteka Urgentnog centra,
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. Marina Klančnik
 5. Odeljenje za izradu infuzija i magistralnih lekova
  Načelnik odeljenja Dipl. farm. Danica Čolić
  - Odsek za izradu infuznonih rastvora, šef odseka dipl. farm. spec. Rade Živković
  - Odsek za izradu magistralnih lekova, šef odseka dipl. farm. spec. Zorica Marović
 6. Kontrolna laboratorija
  Načelnik odeljenja Dipl. farm.spec. Marija Jovović
 7. Odsek za administrativno - tehničke poslove.