Klinika za neurologiju

www.neurologija.bg.ac.rs

Klinika za neurologiju nastavlja najbolju tradiciju ustanovljenu pionirskim radovima oca srpske moderne neurologije Dr Laze Lazarevića. Od svog osnivanja do danas ova ustanova predstavlja mesto okupljanja najeminentnijih kliničkih neurologa u Srbiji, edukacionu maticu u školovanju učenika, studenata, specijalizanata neurologije i drugih disciplina koji u svom programu imaju neurološko usavršavanje i središte naučno-istraživačke delatnosti iz polja kliničke i eksperimentalne neurologije.

ADRESA
Klinika za neurologiju, Klinički Centar Srbije
Dr. Subotića Starijeg 6
11000 Beograd
Srbija
e-mail adresa klinike: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
KONTAKT TELEFON: +381-11-3064200
FAKS: +381-11-2684577

DIREKTOR KLINIKE
Akademik Prof.dr Vladimir S. Kostić

kontakt telefon : +38111/2685596
adresa : Doktora Subotića 6, 11000 Beograd
 
POMOĆNIK DIREKTORA
Prof.dr Dragoslav Sokić

kontakt telefon : +38111/3064200, lokal 4248
fax : 0112684577
adresa : Doktora Subotića 6, 11000 Beograd
 
GLAVNA SESTRA KLINIKE - KOORDINATOR
Milijana Matijević

kontakt telefon : +38111/3064200, lokal 4253
fax : 0112684577
adresa : Doktora Subotića 6, 11000 Beograd

NEČELNIK ODELJENJA ZA ZDRAVSTVENU ADMINISTRACIJU I NEMEDICINSKE POSLOVE
Jelena Tadić
kontakt telefon : +38111/3064200 lokal 4251
fax : +381112684-577
adresa : Doktora Subotića 6, 11000 Beograd


RUKOVODILAC PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA
Ivona Jovanović

kontakt telefon : +38111/3064200 lokal 4241
fax : +381112641481
adresa : Doktora Subotića 6, 11000 Beograd

PRIJEMNA I SPECIJALISTIČKE AMBULANTE
Prijemna ambulanta Klinike za neurologiju smeštena je u Poliklinici Kliničkog Centra Srbije, na drugom spratu gde su smeštene i specijalističke neurološke ambulante.

Lekari Klinike za neurologiju obavljaju specijalističke preglede u Poliklinici KCS  (Polikliničko-dijagnostička služba neurologije, II sprat), dok  načelnici  odeljenja iste preglede obavljaju u svojim kabinetima u zgradi Klinike za neurologiju. Pregledi koji se obavljaju u zgradi Poliklinike se zakazuju lično u Poliklinici KCS (šalter 9)  ili telefonom na  broj 011- 3663211. Pregledi se obavljaju svakim radnim danom od 08,00-18,00h, prema rasporedu lekara.  Ambulantni pregledi koji se obavljaju u zgradi Klinike za neurologiju se mogu zakazati  lično ili telefonom  na broj  011- 3064235

Pored specijalističkih neuroloških pregleda, u Polikliničko-dijagnostičkoj službi neurologije se obavljaju i neuropsihološka testiranja, ali i elektroencefalografski i elektromioneurografski pregledi (EMNG-dr Zorica Tasić, 3663420). U sklopu ove službe funkcioniše i dnevna bolnica u kojoj se obavljaju dopunske dijagnostičke i terapijske procedure.

Načelnik Polikliničko-dijagnostičke službe neurologije je Prof. dr Miroslav Kovačević.
Glavna sestra Polikliničko-dijagnostičke službe neurologije je Ljiljana Antić.
Za sve dodatne informacije se možete obratiti na šalter Polikliničko-dijagnostičke službe neurologije lično ili na broj telefona 011-3663409.


STACIONAR:
II odeljenje: Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje
Načelnik:
Prof.dr Nadežda Čovičković Šternić 306-42-19
Glavna sestra:
VMS Biljana Kovačević 306-42-18

III odeljenje: Odeljenje za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine
Načelnik:
Prof.dr Dragana Lavrnić 306-42-34, 306-42-30
Glavna sestra:
VMS Nada Rapajić 306-42-29

IV odeljenje: Odeljenje za bolesti nevoljnih pokreta
Načelnik:
Prof.dr Vladimir Kostić 2685-596
Glavna sestra:
VMS Nada Rapajić 306-42-29

V odeljenje: Odeljenje za multiplu sklerozu i druge demijelinizacione bolesti CNS-a
Načelnik:
Prof.dr Jelena Drulović 2685-662,
Glavna sestra
VMS Vinka Bojić 306-42-36

VI odeljenje: Odeljenje za epilepsije
Načelnik:
Prof.dr Dragoslav Sokić 306-42-48
Glavna sestra
VMS Vinka Bojić 306-42-36

VII odeljenje: Odeljenje Urgentne neurologije
Načelnik
Prof.dr Ljiljana Beslać Bumbaširević 366-23-69, 366-24-97
Glavna sestra
VMS Nataša Milojković 366-23-82

Prijemno-trijažna neurološka ambulanta Urgentnog centra
Šef ambulante
Prim.dr sci.med. Predrag Smiljković 366-24-12,
Glavna sestra
VMS Milunka Kostadinović 366-24-12

Dnevna bolnica

Bolesnici se upućuju u Dnevnu bolnicu nakon specijalističkog pregleda koji se obavlja uz prethodno zakazivanje  u Poliklinici Kliničkog centra Srbije ili u Urgentnom centru. Za ispitivanje I lečenje u Dnevnoj bolnici Klinike za neurologiju neophodno je imati uput neurologa iz nadležnog doma zdravlja.

Dr Nebojša Stojsavljević, načelnik dnevne bolnice, obavlja ambulantne preglede sredom u na Klinici za neurologiju, 10 -15h. Pregled se zakazuje na telefon 306-42-35. Glavna sestra Dnevne bolnice je Drinka Jugović.

Za detaljnije informacije o mogućnostima lečenja I ispitivanja na Klinici za nerologiju, i drugim temama posetite sajt klinike www.neurologija.bg.ac.rs

“MI BRINEMO”

Klinika za neurologiju KCS