Laboratorije

LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU

U našoj zemlji, organizovani rad na polju oftalmopatologije vezan je za Oftalmopatološku laboratoriju Klinike za očne bolesti u Beogradu, i ime prof. dr Olge Litričin.

Oftalmopatološka laboratorija osnovana je 1951. godine u zgradi radne jedinice B, u Višegradskoj ulici broj 22.

Dr Dejan M. Rašić, načelnik