Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Klinika za nefrologiju

Adresa: Pasterova 2, 11000 Beograd
Telefon: + 381 11 3617 127
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Klinika za nefrologiju Kliničkog centra Srbije je vodeća zdravstvena i naučno-obrazovna ustanova za dijagostiku i lečenje oboljenja bubrega. Kao nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu vrši sve vrste stručnog i naučnog usavršavanja. Lekari zaposleni na Klinici za nefrologiju su istaknuti članovi brojnih međunarodnih nefroloških organizacija i udruženja, kao i nosioci naučno-istraživačkih projekata kojim daju znatan doprinos unapređenju i razvoju saznanja iz oblasti nefrologije. Na Klinici se održava i kontinuirana medicinska edukacija u vidu stručnih seminara akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Nefrološka klinika KCS prednjači sa uvodjenjem novih dijagnostičkih metoda u nefrologiji i transplantaciji bubrega. Priprema davalaca bubrega obavlja se najsavremenijim dijagnostičkim metodama koje obezbedjuju kraću hospitalizaciju i značajnu uštedu materijalnih troškova. U ovoj klinici se kontroliše i leči oko 400 bolesnika sa presadjenim bubregom. Klinika se ističe i najvećim brojem biopsija  bubrega koja predstavlja zlatni standard u dijagnostici oboljenja bubrega. Multidisciplinarnim pristupom i saradnjom sa Centrom za hipertenziju lekari Nefrološke klinike daju značajan doprinos u dijagnostici uzroka kao i lečenju povišenog krvnog pritiska.

VAŽNO OBAVEŠTENJE!  

Zbog radova u okviru rekonstrukcije zgrade Poliklinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dnevna bolnica i ambulanta Klinike za nefrologiju privremeno su premešteni na 3. Sprat Instituta za reumatologiju, koji se nalazi u Resavskoj ulici broj 69 u Beogradu.

KONTAKT TELEFONI ZA INFORMACIJE:

011/360-0830
011/360-0834
066/830-1104

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

POLIKLINIČKO-DIJAGNOSTIČKA SLUŽBA

1. ODELJENJE ZA AMBULANTNO LEČENJE I DIJAGNOSTIKU BOLESTI BUBREGA:

 • Nefrološka ambulanta za prijem, trijažu i konsultacije
 • Nefrološka ambulanta

2. DNEVNA BOLNICA

SLUŽBA ZA STACIONARNO LEČENJE:

 1. Odeljenje kliničke nefrologije i imunologije
 2. Odeljenje za transplantaciuju bubrega (u okviru Referentnog Centra za transplantaciju organa KCS) kon. tel: 366 2439
 3. Odeljenje intenzivne nefrologije
 4. Odeljenje peritoneumske dijalize
 5. Odeljenje hemodijalize
 6. Odeljenje za intenzivno ekstrakorporalno lečenje

Kabineti:

 1. Kabinet za ultrazvuk i interventnu nefrologiju
 2. Kabinet za koordinaciju transplantacije
 3. Kabinet za kućnu hemodijalizu

Operaciona sala za postavljanje katetera za peritoneumsku dijalizu.

Odeljenje za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove

ODELJENJE ZA AMBULANTNO LEČENJE I DIJAGNOSTIKU BOLESTI BUBREGA

Kliničko ispitivanje se obavlja u ambulantno-polikliničkoj službi Kliničkog centra Srbije. Rad na Odeljenju za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega organizovan je u više ambulanti:

 • Ambulanta  za prijem, trijažu  i konsultacije
 • Subspecijalistička nefrološka ambulanta

U odeljenju se sprovode pregledi i dijagnostički postupci, zakazuje hospitalno lečenje ili upućuje  na lečenje u Dnevnu bolnicu. Lekari ovog odeljenja obavljaju konsultativne preglede na svim Klinikama KCS. U zavisnosti od oblasti koje obrađuju, osnovane su visoko specijalizovane ambulante za kliničku nefrologiju, ambulanta za praćenje predijaliznih komplikacija-komorbiditeta i pripremu za dijalizu, ambulanta za bolesti kostiju u okviru hronične slabosti bubrega, ambulanta za vaskularne pristupe, transplantacionu nefrologiju, nefrološko ispitivanje kalkuloze i infekcija mokraćnih puteva.
 
DNEVNA BOLNICA

Informacije o radu dnevne bolnice se mogu dobiti na telefon (011) 366 30 99.

U Dnevnoj bolnici se sprovode kontrole bolesnika lečenih peritoneumskom dijalizom, dijagnostičke i terapijske procedure koje se ne mogu obavljati u jedinicama primarne (i sekundarne) zdravstvene zaštite (ispitivanje glomerulske i tubulske funkcije odgovarajućim testovima, korigovanje metaboličkih poremećaja, korekcija anemije  transfuzijama krvi i stimulatorima eritropoeze kod nefroloških bolesnika, parenteralna terapija gvoždjem.

SLUŽBA ZA STACIONARNO LEČENJE

Hospitalno ispitivanje i lečenje se obavlja na Klinici za nefrologiju, Ul. Pasterova 2, a informacije se mogu dobiti na telefone (011) 36 17 127 svakog radnog dana u periodu od 11- 14 časova . Telefoni odeljenja su:

 • Odeljenje kliničke nefrologije i imunologije (011) 366 24 34  
 • Odeljenje transplantacione nefrologije (011) 366 24 32  
 • Odeljenje intenzivne nefrologije (011) 366 24 37  
 • Odeljenje peritoneumske dijalize (011) 366 24 37 .

Na Klinici se ispituju i leče:

 • Sva bubrežna oboljenja.
 • Urgentna nefrološka stanja.
 • Pretransplantaciona priprema recipijenta i donora za transplantaciju bubrega.
 • Komplikacije nakon transplantacije bubrega.
 • Obavljaja se hroničan program hemodijalize, kontrolišu se i leče bolesnici na kućnoj hemodijalizi i na peritoneumskoj dijalizi.
 • Pruža se nefrološka podrška i lečenje bolesnika koji su hospitalizovani na drugim klinikama Kliničkog centra Srbije.
 • Biopsija bubrega, kliničke, laboratorijske i funkcionalne  dijagnostičke metode.

Na stacionarnim odeljenjima Klinike za nefrologiju ima ukupno 51 postelja. U odeljenju hemodijalize postoji 23 aparata na kojima se dijalizira 105 bolesnika u tri smene tokom 6 dana u nedelji.

Odeljenje za intenzivno ekstrakorporalno lečenje pruža usluge hitnih ekstrakorporalnih postupaka depuracije svakim danom tokom 24h osim nedelje kada se radi od 18.30h zbog neophodne sterilizacije sistema za snadbevanje vodom.  U našim dijaliznim jedinicama se obavljaju najsavremeniji modaliteti dijaliznih postupaka uključujući i kontinuirane postupke zamene funkcije bubrega i plazmafereze.

Na peritoneumskoj dijalizi nalazi se oko 90 bolesnika kako iz Beograda tako i iz unutrašnjosti.

Nefrološka klinika obezbedjuje i kordinatora za transplantaciju organa u KCS

Šta je potrebno za ambulantni pregled?

Prvi pregled u nefrološkoj ambulanti se zakazuje preko izabranog lekara iz Doma zdravlja.

Za prvi pregled je neophodno imati uput iz doma zdravlja, labaratorijske analize iz doma zdravlja (urin, kks, glikemija, urea, kreatinin, ukupni proteini, albumini, natrijum, kalijum, kalcijum, fosfat), ultrazvuk bubrega sa dimenzijama ne starijeg od 6 meseci. Poneti i raspoloživu dokumentaciju o prethodnom lečenju.

Hitan nefrološki pregled obavlja se u okviru Urgentnog centra 24h dnevno tokom 365 dana u godini.

Rukovodilac Prof. dr Milan Radović 3617-127;
366 24 20
Pomoćnik rukovodioca Prof. dr Dijana Jovanović 366 24 20
Sekretar Klinike i Načelnik Odeljenja za zdravstvenu administraciju i nemedicinske poslove Petar Stupar, dipl. ekonomista 3617127
Glavna sestra Klinike Radojica Vlahović 26 86 740
Tehnički sekretar Biserka Lukić 3617127 fax:3617-127
Odeljenje za ambulantno lečenje i dijagnostiku bolesti bubrega Prim. dr Nataša Jovanović 366 30 64
       Načelnik
       Glavna sestra Spomenka Stanojković
Dnevna bolnica 366 30 99
       Načelnik Doc. dr Mirjana Laušević
       Glavna sestra Božica Stupar
Odeljenje kliničke nefrologije i imunologije 366 24 34
       Načelnik Poslove obavlja prof. dr Milan Radović
      Glavna sestra - koordinator za zdravstvenu negu
Radojica Vlahović
Odeljenje za transplantaciju bubrega 366 24 39
       Načelnik  
       Glavna sestra
Kabinet za koordinaciju transplantacije
Kabinet za ultrazvuk i interventnu nefrologiju 366 24 34
Odeljenje intenzivne nefrologije  366 24 37
       Načelnik Prof. dr Milan Radović
       Glavna sestra Milica Todorović
Odsek za hitne prijeme nefroloških bolesnika  
      Šef Ass. dr Verica Stanković Popović  
Odeljenje peritoneumske dijalize  366 24 37
       Načelnik Prof. dr Aleksandra Kezić
       Glavna sestra - koordinator za zdravstvenu negu
poslove obavlja Ivana Krstić
Odeljenje hemodijalize
       Načelnik Prof. dr Dijana Jovanović 366 24 19
       Glavna sestra Slavica Perišić 366 24 21
Kabinet za kućnu hemodijalizu
       Šef 366 24 19
Odeljenje za intenzivno ekstrakorporalno lečenje
       Načelnik  
       Glavna sestra Vesna Jovanović 3662417

Spisak lekara Klinike za nefrologiju po abecednom redu:

 • Dr Assi Iman, klinički lekar
 • Dr Baralić Marko, klinički asistent, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine
 • Dr Bontić Ana, klinički asistent, magistar nefrologije, specijalista interne medicine - nefrolog
 • Dr Brković Voin, klinički asistent, specijalista interne medicine – nefrolog
 • Dr Bjelić Danka, lekar na specijalizaciji
 • Dr Filić Kristina, klinički lekar
 • Dr Selena Gajić - lekar na specijalizaciji
 • Dr Jovanović Dijana, redovni profesor univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Jovanović Nataša, primarijus, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Jovićić Pavlović Svetlana, magistar nefrologije, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Kezić Aleksandra, vanredni profesor univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Kravljača Milica, klinički asistent, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine
 • Dr Karadžić Vidna, lekar na specijalizaciji
 • Dr Laušević Mirjana, docent univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Milinković Marija, klinički asistent, akademska specijalizacija iz oblasti nefrologije, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Mitev Ljubica, klinički lekar
 • Dr Nikolić Jelena, klinički lekar
 • Dr Pavlović Jelena, klinički asistent, akademska specijalizacija iz oblasti nefrologije, specijalista interne medicine - nefrolog
 • Dr Radović Milan, redovni profesor univerziteta, doktor medicinskih nauka, specijalista interne medicine, nefrolog
 • Dr Stanković Popović Verica, klinički asistent, doktor medicinskih nauka,specijalista interne medicine, nefrolog