Rezultati konkursa na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 22.01.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 23.01.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 3842 od 06.03.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 18 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 20 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i 50 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 03.01.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije, dana 06.01.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i  na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.1740  od  05.02.2020. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 3 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom i 2 zdravstvena radnika sa višom odnosno visokom strukovnom školom zdravstvene struke  izabrani  sledeći kandidati, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme

Po osnovu konkursa objavljenog dana 03.01.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije a dana 06.01.2020. godine na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 1741 od 05.02.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog za 5 zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom, 4 zdravstvena radnika sa višom stručnom spremom, 18 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom i 28 tehničkih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 965 od 22.01.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.01.2020. godine o Zaklјučku 51 broj: 112-12863/2019 od 20.12.2019. godine i Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br.112-01-1583/2019-02 od 27.12.2019. godine o Zaklјučku 51 broj 112-13106/2019 od 26.12.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Rezultati konkursa za 1 tehničkog radnika - šef odseka

Po osnovu konkursa objavljenog dana 06.12.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 12.12.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da Odlukom v.d. direktora br. 250 od 10.01.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme za 1 tehničkog radnika sa višom stručnom spremom nije izabran nijedan kandidat.

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 18143 od 31.12.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 18142 od 31.12.2019. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 18.12.2019. godine o Zaključku 51 broj: 112-11888/2019 od 27.11.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za tehničkog radnika sa višom stručnom spremom – 1 izvršilac

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 16796 od 06.12.2019. godine, i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme - šef magacina

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.11.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 08.11.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da Odlukom v.d.direktora br. 16729 od 05.12.2019. godine, nije izabran nijedan kandidat za radno mesto šefa magacina za Odsek centralni magacin u Službi za tehničke i druge poslove obzirom da prijavljeni kandidat nije u potpunosti odgovorio potrebama navedenog radnog mesta.

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme - arhivar med. dokumentacije

Po osnovu konkursa objavljenog dana 05.11.2019. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 08.11.2019. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom V.D. direktora br. 16395 od 29.11.2019. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 1 administrativnog radnika sa srednjom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

Opširnije...