Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs na neodređeno vreme za pomoćne i administrativne radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 9830 od 26.06.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-647/2023-02 od 13.06.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-4449/2023 od 31.05.2023 godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za spremače i frizera-berberina

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 8459 od 05.06.2023. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),po osnovu konkursa objavlјenog dana 06.06.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 07.06.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 9736 od 23.06.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za tehničke radnike sa srednjom stručnom spremom i pomoćne radnike sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za 1 tehničkog radnika sa nižom stručnom soremom za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 8369 od 02.06.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-395/2023-02 od 04.04.2023. godine o Zaklјučku 51 br:112-2664/2023 od 29.03.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 02.06.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br.9737 od 23.06.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom za Kliniku za kardiologiju

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 7736 od 23.05.2023. godine, u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-280/2023-02 od 28.04.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1703/2023 od 28.02.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalnesamouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 23.05.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranice Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 8892 od 12.06.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci izabran sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za zdravstvene radnike i zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom na neodređeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6886 od 09.05.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-280/2023-02 od 28.04.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1703/2023 od 28.02.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalnesamouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 09.05.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranice Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 10.05.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 8893 od 12.06.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za administrativne radnike sa srednjom stručnom spremom za UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6887 od 09.05.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-280/2023-02 od 28.04.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1703/2023 od 28.02.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalnesamouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 09.05.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i na internet stranice Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 10.05.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8706 od 07.06.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za tehničke radnike sa srednjom stručnom spremom na odrđeno vreme za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6931 od 10.05.2023. godine, čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 15.05.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 8674 od 07.06.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za tehničke radnike sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkih i pomoćnih radnika na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 8459 od 05.06.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem 1 tehničkog radnika sa nižom stručnom spremom za Službu za tehničke i druge slične poslove na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 8369 od 02.06.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-395/2023-02 od 04.04.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-2664/2023 od 29.03.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

 UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenog radnika u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Kliniku za kardiologiju

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 7736 od 23.05.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-280/2023-02 od 28.04.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-1703/2023 od 28.02.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...