Konkurs na određeno vreme za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14505 od  04.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a u procesu realizacije ugovora potpisanog sa Kancelarijom UNOPS br.11300/1 od 17.08.2020. godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje osoblja kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19,

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 5 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za KLINIKU ZA INFEKTIVNE I TROPSKE BOLESTI

Opširnije...

Konkurs na određeno vreme za prijem 40 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14506 od  04.11.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3  meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkih radnika na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14338 od  30.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenog saradnika i zdravstvenih radnika na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14335 od 30.10.2020. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad  u skladu sa pozitivnim propisima i to za

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme 1 VLT UNOPS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13359 od  08.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a u procesu realizacije ugovora potpisanog sa Kancelarijom UNOPS br. 11300 od 17.08.2020. godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje osoblja kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19, po osnovu konkursa objavljenog dana 08.10.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 09.10.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d.direktora br. 14090 od 27.10.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 6 meseci za 1 zdravstvenog radnika sa višom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme 1 doktor UNOPS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13359 od  08.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a u procesu realizacije ugovora potpisanog sa Kancelarijom UNOPS br.11300 od 17.08.2020.godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje osoblja kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19, po osnovu konkursa objavljenog dana 08.10.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 09.10.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d.direktora br.14089 od  27.10.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 6 meseci za 1 zdravstvenog radnika sa visokom stručnom spremom izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za 3 administartivno tehnička radnika

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 12530 od  18.09.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), a po osnovu konkursa objavljenog dana 18.09.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, te dana 22.09.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13931 od 22.10.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 3 administartivno tehničkih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 12528 od  18.09.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 18.09.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 22.09.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.13871 od  21.10.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za 6 zdravstvenih radnika višom stručnom spremom i 11 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 12529 od  18.09.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 18.09.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 22.09.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 13872 od  21.10.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 3 zdravstvena radnika višom stručnom spremom i 60 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za Službu za mikrobiologiju

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 13337 od  08.10.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a u procesu realizacije ugovora potpisanog sa Kancelarijom UNOPS br. 11300 od 17.08.2020. godine o pružanju finansijske podrške za zapošljavanje osoblja kao odgovor na situaciju izazvanu virusom Covid-19,

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 6 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to sve za

Opširnije...