Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rezultati konkursa na određeno vreme za tehničke radnike

 Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6442 od 16.04.2024. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 17.04.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 7658 od 09.05.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 5 tehničkih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za administrativnog radnika sa visokom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4885 od 22.03.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine i Ispravkom Obaveštenja Ministarstva zdravlјa RS br. 112-02-00114/2024-02 od 25.04.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen je konkurs dana 22.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 25.03.2024. na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora UKCS br. 7392 od 29.04.2024. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidat, i to:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvenog saradnika

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 5417 od 29.03.2024. godine i člana. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), raspisan je konkurs i objavlјen dana 01.04.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, nakon sprovedenog postupka realizacije konkursa obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 7367 od 29.04.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, a najduže do 31.05.2024. godine za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređno vreme sa probnim radom od tri meseca za zdravstvene radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 5440 od 01.04.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine o Zaklјučku 51 br:112-1499/2024 od 27.02.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen je konkurs dana 01.04.2024. godine na internet stranici Univerzitet skogkliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora UKCS br. 7366 od 29.04.2024. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem spemača-spremačice na određeno vreme za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 7076 od 24.042024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za administrativne i tehničke radnike

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4885 od 22.03.2024. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-00114/2024-02 od 05.03.2024. godine o Zaklјučku 51 br:112-1499/2024 od 27.02.2024. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen je konkurs dana 22.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 25.03.2024. na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora UKCS br. 7034 od 23.04.2024. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem pomoćnog radnika na odredjeno vreme za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6623 od 18.04.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem administrativnih radnika sa visokom i srednjom stručnom spremom na određeno vreme za UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6441 od 16.04.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem 5 tehničkih radnika sa srednjom stručnom spremom za Službu za pravne poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 6442 od 16.04.2024. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za administrativne radnike

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 4029 od 12.03.2024. godine, čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), a po osnovu konkursa objavlјenog dana 13.03.2024. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 6256 od 12.04.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla a najduže do 31.05.2024. godine za 2 administrativna radnika sa visokom stručnom spremom i 10 administrativnih radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati

Opširnije...