Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17126 od 28.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 28.12.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 29.12.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 635 od 20.01.2021.godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za UKCS/Kovid bolnicu izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na odredjeno vreme Doktori medicine za UKCS-Kovid bolnicu

Na osnovu Odluke V.D. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17125 od 28.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 28.12.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, a dana 29.12.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 553 od 18.01.2021. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za UKCS/Kovid bolnicu izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem 15 tehničkih radnika na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br.68 od06.01.2021. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima za Kovid bolnicu:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme za zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 15738 od 30.11.2020. godine, te u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-428/2020-02 od 18.11.2020. godine o Zaključku 51 br 112-4873/2020 od 16.06.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava,i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19), a po osnovu konkursa objavljenog dana 01.12.2020. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, te dana 02.12.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.43 od 04.01.2021. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za 1 zdravstvenog saradnika sa visokom stručnom spremom, izabran sledeći kandidat:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme za potrebe UKCS - Kovid bolnice

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17126 od 28.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 12 meseci za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Srbije / Kovid bolnice u skladu sa pozitivnim propisima i to:

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17127 od 28.12.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.03.2020. godine o Zaključku 51 br: 12863/2019 od 20.12.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1057/2020-02 od 21.09.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-6750/2020 od 27.08.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstavaiObaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-428/2020-02 od 14.12.2020. godine o Zaključku 51 br: 112-4873/2020 od 16.06.2020. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ičl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom na određeno vreme za potrebe UKCS - Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17125 od  28.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnosna određeno vremesa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme administrativni radnici - Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15131 od 18.11. 2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 18.11.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 19.11.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br. 17048 od 25.12.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za KCS/Kovid bolnicu izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za KCS/Kovid bolnicu - tehnički radnici

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 15131 od 18.11. 2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog dana 18.11.2020. godine na internet stranici Kliničkog centra Srbije i internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje a dana 19.11.2020. godine na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 16728 od 17.12.2020. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za KCS/Kovid bolnicu izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa administrativni radnici Kovid bolnica

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 16537 od 15.12.2020. godine i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Kliničkog centra Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, obaveštavamo vas da su u radni odnos na određeno vreme radi zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...