Najava događaja

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
jul 2024
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs za prijem administrativnih radnika na određeno vreme za Službu za ekonomsko finansijske poslove

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 768 od 18.01.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad a najduže do 28.02.2024. godine u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme za više OJ UKCS

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 765 od 18.01.2024. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za tehničke radnike za Službu za pravne poslove

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 19638 od 20.12.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), objavlјen je konkursdana 25.12.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora br. 471 od 15.01.2024. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 4 tehnička radnika sa srednjom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za zdravstvene radnike sa višom i srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 19561 od 19.12.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-1065/2023-02 od 20.11.2023. godine o Zaklјučku 51 br:112-7596/2023 od 30.08.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019) objavlјen je konkurs dana 19.12.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, internet stanici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora UKCS br. 438 od 15.01.2024. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 18998 od 08.12.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-1065/2023-02 od 20.11.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-7596/2023 od 30.08.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 08.12.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 11.12.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa RepublikeSrbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 20287 od 29.12.2023. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem tehničkih radnika sa srednjom sručnom spremom na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br.19638 od 20.12.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za pomoćne radnike

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 18121 od 23.11.2023. godine i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/2019),po osnovu konkursa objavlјenog dana 24.11.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d. direktora br. 19563 od 19.12.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za 20 pomoćnih radnika sa nižom stručnom spremom izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika na neodređeno vreme sa probnim radom od šest meseci

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 19561 od 19.12.2023. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-1065/2023-02 od 20.11.2023. godine o Zaklјučku 51 br: 112-7596/2023 od 30.08.2023. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vremesa probnim radom od 6 meseci za:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visom-visokom i srednjom stručnom spremom za više OJ UKCS

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17684 od 15.11.2023. godine i čl. 7.,8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019) objavlјen je konkurs dana 15.11.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje, a dana 16.11.2023. godine na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, te vas nakon postupka realizacije konkursa obaveštavamo da su Odlukom v.d. direktora br. 18993 od 08.12.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad izabrani sledeći kandidati:

Opširnije...

Rezultati konkursa na određeno vreme za 1 inženjera sa visokom-višom stručnom spremom za Službu za tehničke i druge slične poslove

Na osnovu Odluke v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije br. 17419 od 09.11.2023. godine i člana. 7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019), po osnovu konkursa objavlјenog dana 14.11.2023. godine na internet stranici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije,internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlјa Republike Srbije, obaveštavamo vas da je Odlukom v.d. direktora br. 18994 od 08.12.2023. godine, u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 6 meseci za Univerzitetski klinički centar Srbije izabran sledeći kandidat:

Opširnije...